Meg_lehet_jelentkezni_a_bolcsodekbe

Még lehet jelentkezni a bölcsődékbe

A kerületi bölcsődék május 31-ig fogadják a felvételi kérelmeket a szeptemberben induló nevelési évre. Idén mintegy százötven szabad férőhely áll rendelkezésre, míg a jelentkezők száma várhatóan meghaladja a kétszázat.

Sokan nem tudják, hogy a bölcsődei elhelyezés nem jár alanyi jogon, éppen ezért az önkormányzat elsősorban a rászorultak számára biztosítja az ellátást. A felvételi eljárás során előnyt élveznek azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek, akiknek szülei vagy más törvényes képviselői igazolják, hogy munkaviszonyban állnak, azaz hivatalosan dolgoznak, valamint azok a jelentkezők, akiket egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy családjukban legalább három kiskorú gyermeket tartanak el – tájékoztatta lapunkat Müller Csaba, az önkormányzat népjóléti irodájának vezetője.
Szintén nagyobb az esély a felvételre, ha a szülők szociális helyzetük miatt képtelenek megfelelően gondoskodni gyermekük ellátásáról, illetve a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, egyedülálló szülő esetében a 99 750 forintot.
A rászoruló jelentkezők védelmében a Hegyvidéki Önkormányzat saját rendeletében jövedelem-, illetve vagyonvizsgálathoz is köti a felvételt, hiszen másképpen nem tudja megállapítani a valós szociális helyzetet. Elsősorban azokat szeretné kiszűrni, akik bár luxuskörülmények között élnek, anyagi lehetőségeik elhallgatásával mégis megpróbálnak bejutni valamelyik bölcsődébe – erre az elmúlt években több példa akadt.
Értékétől függetlenül nem minősül vagyonnak a lakott, forgalomképtelen – például haszonélvezettel terhelt, vagy elidegenítési tilalom alatt álló – ingatlan, azonban ebbe a körbe tartozik a személygépkocsi, ha annak egy főre jutó forgalmi értéke meghaladja az 570 000, vagy együttesen számolva az 1 995 000 forintot. Az iroda munkáját segíti, hogy hozzáférést kapott az országos ingatlan-nyilvántartáshoz, így könnyen leellenőrizhetők a felvételi lapon kötelezően megadott adatok.
Müller Csaba szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szociálisan rászoruló gyerekeket kivétel nélkül el tudják helyezni. Gondot okoz ugyanakkor, hogy a legsűrűbben lakott belvárosi területről sokakat kénytelenek távolabbi bölcsődékbe irányítani, ezért az elmúlt évek férőhelybővítései – a Zugligeti Bölcsődében negyvennyolc, a Bíró utcaiban plusz tizenöt férőhely létesült – várhatóan folytatódnak. Első lépésben a legnagyobb vonzáskörzettel rendelkező Krisztinavárosi Bölcsődében, nyertes európai uniós pályázat segítségével, további huszonnégy férőhelyet szeretne kialakítani az önkormányzat.
Szintén újdonság, hogy a vonatkozó gyermekvédelmi törvénnyel összhangban, a budapesti kerületek közül utolsóként, a Hegyvidéki Önkormányzat szeptembertől bevezeti az étkezési díjat kiegészítő, úgynevezett gondozási díjat. Ennek mértéke a jövedelemtől függ, az előzetes felmérések alapján a családok kétharmadának továbbra sem kell fizetni az ellátásért.
A teljes ingyenesség megszüntetésére azért volt szükség, mert a férőhelyek után az államtól kapott évi 250 ezer forintos normatíva a tényleges költségek kevesebb mint harmadát fedezi, a gyerekenként fennmaradó közel 650 ezer forintot az önkormányzat a saját költségvetéséből kénytelen kigazdálkodni. Ehhez járul hozzá a gondozási díj, amelynek mértékét a társadalmi szolidaritás szellemében határozták meg.
Jó tudni, hogy a bölcsődei ellátás egyoldalúan megszüntethető, amennyiben a szülőnek felróható okból a felvételről szóló határozatban megjelölt időponttól számított harminc napon belül a gyermek nem jelenik meg a bölcsődében, vagy méltányolható ok nélkül legalább harminc napot hiányzik.

Mi.