Uj_vizvzetek-halozat_epult_Csillebercen

Új vízvezeték-hálózat épült Csillebércen

A csillebérci üdülőtelep tulajdonosi közösségének beruházásában kiépült egy új vízvezeték-hálózat, amely a régi, közegészségügyi veszélyeket is rejtő, elhasználódott rendszert váltja fel május végétől. Mivel a területen élők túlnyomó többsége részt vett a fejlesztésben, a legtöbb ház rákapcsolódhat az újonnan elkészült hálózatra – néhány helyen viszont, a lakók együttműködésének hiánya miatt, május 31-ét követően megszűnik a vezetékes vízszolgáltatás.

Az elmúlt években súlyos problémaforrássá vált a vízellátás az osztatlan közös tulajdonú ingatlanokra épült csillebérci üdülőtelepen. A lakóközösséget korábban képviselő helyi egyesület a nem fizető tulajdonosok miatt tízmilliós tartozást halmozott fel, továbbá az elmaradt karbantartások következtében olyan rossz állapotba került a csőhálózat, hogy állandósultak a vízelfolyások. A Fővárosi Vízművek a szivárgások közegészségügyi veszélyei miatt tavaly tavasszal arra az elhatározásra jutott, hogy néhány napon belül elzárja a területet ellátó vezeték főcsapját.
Az azonnali elzárás végül mégsem történt meg, Pokorni Zoltán polgármester és György István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes megállapodásának köszönhetően ugyanis haladékot adott a szolgáltató: fél évet kaptak a telkek tulajdonosai arra, hogy közösségi finanszírozással kiépítsenek egy új hálózatot. Bár az építkezés elkezdődött, a 2011. november 15-i határidőig nem sikerült befejezni a munkálatokat, ezért – az önkormányzat ismételt kérésére – a vízművek újabb féléves türelmi időt biztosított az érintetteknek.
„A Hegyvidéki Önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy megoldódjon a vízellátás problémája. Amellett, hogy tulajdoni hányada arányában közel hárommillió forinttal csatlakozott a csillebérci építőközösséghez, részt vett a vízművekkel való egyeztetésben” – emelte ki az önkormányzat szerepét Váczi János alpolgármester.
Mostanra szinte mindenhol befejeződtek a megkezdett vezetéképítések, így a régi hálózaton május 31-e után végleg elzárják a vizet. A Fővárosi Vízművek arról tájékoztatta lapunkat, hogy a megjelölt határidőt követően már csak a kisközösségek által újonnan létrehozott belső hálózatok üzemelhetnek, amelyeknél a bekötési vízmérővel mért fogyasztások egymás közötti vízdíjelszámolása mellékvízmérők alapján történik; ezek mellett a közeljövőben közterületté alakuló Sugár út–Tatárvirág utca nyomvonalon egy közcsőminőségű vezeték működik majd a vízművek üzemeltetésében, amihez főmérős bekötések kapcsolódnak. A továbbiakban tehát a vízszolgáltatás a kisközösségekhez való csatlakozással, illetve – amennyiben az ingatlan a közvezeték mellett helyezkedik el – önálló bekötéssel lesz elérhető azok számára, akik eddig valamilyen okból úgy döntöttek, kimaradnak a közműépítésből.
„A területen összesen száznyolcvan új bekötés lesz, ebből hatvan közvetlenül a most kialakított új közcsőhöz, a többi pedig a tíz-húsz háztartást egybefogó társulásokhoz kapcsolódik” – mondta a munkálatok koordinálásában részt vevő Haraszti Kinga, az Egyesület Csillebércért elnöke. A legtöbb helyen megtörtént a bekötés, már csak tíz családnál zajlanak a munkálatok.
Mindössze néhány ember van, aki egyáltalán nem mozdult a felhívásokra – ők azonban zömmel nyaralótulajdonosok, akiknek nincs feltétlen szükségük vezetékes vízre. A helyi civil szervezet vezetője hangsúlyozta, óriási előrelépés az új vízvezetékek kiépítése, amivel egy több évtizedes probléma végére sikerült pontot tenni.
Mivel a vízügy rendezése kapcsán az érintett felek között kialakult a párbeszéd, ezért Váczi János szerint jó esély van arra, hogy a területre vonatkozó, a lakossággal egyeztetve készülő rendezési terv is megoldást hoz számos más, a környéket érintő kérdésben. Az alpolgármester elmondta: a terület rendezésére az önkormányzat egy előzetes, több szakmai javaslatot is tartalmazó tanulmánytervet készíttetett, amelyet lakossági fórumon már be is mutattak az üdülőtelepen élőknek.

zs.