Valtoznak_a_szabalysertesi_birsagok

Változtak a szabálysértési bírságok

Életbe lépett az új szabálysértési törvény, amely jelentősen csökkentette, egyúttal pontosan meghatározta a szabálysértéseket. Változás, hogy az ebből a körből kikerült szabályszegések jelentős részénél a jövőben közigazgatási bírságot alkalmazhat a hatóság, valamint – ez szintén újdonság – a közterület-felügyelet. A törvény bevezette a közérdekű munka fogalmát, pontosan meghatározza a kiszabandó bírság mértékét, valamint a megelőzés érdekében fokozottan szankcionálja az ismételt elkövetést.

Jelentősen emelkedett április 15-től a szabálysértések miatt kiszabható helyszíni bírság összege, ami akár az ötvenez forintot is elérheti, míg hat hónapon belüli ismételt elkövetés esetén a bírság legmagasabb összege – kivéve a fix bírságokat – 70 ezer forint. Ennél is többet kell fizetni a feljelentést követően, a szabálysértési eljárás keretében kiszabott pénzbírság felső határa ugyanis 150 ezer, elzárással sújtható esetekben 300 ezer forint.
Helyszíni bírságot az eddigiekkel ellentétben adók módján már nem lehet behajtani, ezt felváltotta az önkéntes, 6-tól 180 óráig terjedő közmunka – hat óra ötezer forintot jelent –, vagy ennek megtagadása esetén a bíróság által elrendelt elzárás. Már működik az internetes szabálysértési nyilvántartó rendszer, amelybe minden szabálysértést felvezetnek, így regisztrációt követően bárki tájékozódhat a vele kapcsolatban indított ügyekről.
A törvény értelmében a közterület-felügyelők – így a Hegyvidéki Közterület-felügyelet munkatársai is – összesen tizennégy ügytípusban róhatnak ki helyszíni bírságot, illetve kezdeményezhetnek szabálysértési eljárást. Utóbbit már nem az önkormányzat bírálja el, a szabálysértési hatóságok ugyanis a kormányhivatalokhoz kerültek. Kivételt képeznek a közlekedési szabálysértések, ezekben továbbra is a rendőrség az elsődleges eljáró hatóság.
Lényeges változás, hogy a közterület-felügyelők bizonyos közúti szabályszegések esetén közigazgatási bírságot szabhatnak ki. Ilyen egyebek közt a megállás és várakozás tilalmának, illetve a parkokra, zöldfelületekre, valamint a védett övezetekre vonatkozó behajtási tilalom megszegése.
A bírságok összegét kormányrendelet határozza meg, a megállni tilos tábla figyelmen kívül hagyása 30 ezer, a Normafára való behajtás 50 ezer forintba kerül. Ez azt jelenti, hogy a felügyelőnek nincs mérlegelési lehetősége, nem róhat ki az előírtnál alacsonyabb összegű bírságot. Amennyiben a vezető nincs a helyszínen – ez általában a megállás szabályainak megszegésekor fordul elő –, a csekket a nyilvántartás szerinti üzembentartónak postázzák.
Amennyiben ismert a vezető személyazonossága, azonban a helyszínen nem ismeri el a bírság jogosságát, a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint a közterület-felügyelet átadja az ügyet a rendőrségnek. A közigazgatási bírság esetében nincs lehetőség elzárásra, a tartozást ugyanakkor adók módjára beszedheti az adóhatóság.
Továbbra is léteznek olyan közlekedési szabálysértések, amelyek nem közigazgatási szabálysértések, de elkövetésük előre meghatározott összegű bírság kiszabásával jár. Idetartozik mások mellett a forgalomtól elzárt helyen történő megállás, amit a törvény 15 ezer forint helyszíni, vagy a feljelentést követően 30 ezer forintos bírsággal jutalmaz. Érdemes betartani a szabályokat, ugyanis az ilyen típusú szabálysértések büntetési tétele duplázódik, annak megfelelően, hogy fél éven belül hányszor ismétlődött meg ugyanaz a szabálytalanság.
Az új törvény arról is rendelkezik, hogy május 31-ig hatályon kívül kell helyezni az önkormányzat vonatkozó helyi rendeletében meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A Hegyvidéki Önkormányzat a szabálysértési tényállások szankcionálása érdekében a május 24-i testületi ülésen nevesíti a tiltott, valamint kirívóan közösségellenes cselekményeket, amelyeket a jövőben közigazgatási és helyszíni bírsággal szankcionál.

Os.