Jelentkezesi_csucs_az_altalanos_iskolakban

Jelentkezési csúcs az általános iskolákban

Hosszú évek óta a legtöbb tanköteles kisdiák jelentkezett a kerületi általános iskolákba, ami komoly kihívást jelentett a fenntartó Hegyvidéki Önkormányzat számára. Szerencsére a demográfiai folyamatok nem érték váratlanul a döntéshozókat, így a szabad iskolaválasztás elvét szem előtt tartva a kerületi jelentkezők döntő többségét a kiválasztott intézményben sikerült elhelyezni. Ez komoly eredmény, hiszen az oktatási törvény értelmében egyedül a körzetes gyerekeket kötelező a lakhely szerinti általános iskolába felvenni.

Eddig sem panaszkodhattak létszámhiányra a hegyvidéki oktatási intézmények, hiszen az országos tendenciákkal szöges ellentétben a XII. kerületben évről évre egyre több gyermek óvodai és iskolai ellátásáról kell gondoskodnia az önkormányzatnak. Idén különösen nagy volt a kihívás, ugyanis az utóbbi évek legnagyobb létszámú korosztálya került ki az óvodákból, ráadásul az eddigi gyakorlattal ellentétben sokkal kevesebb hatéves választotta az iskola helyett még egy esztendeig az óvodai elhelyezést – tájékoztatta lapunkat Fonti Krisztina.
Az oktatásért felelős alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat felkészült a „rohamra”, a februárban elfogadott költségvetés iskolákra vonatkozó részét az oktatási és közművelődési iroda év közbeni felméréseire támaszkodva alakította ki. Ennek eredményeképpen szinte mindenhol az elvárásoknak megfelelően alakultak a keretszámok, a tervezett osztályokhoz képest a konkrét igények ismeretében mindössze egy pluszosztályt kellett elindítani, ami azt mutatja, hogy az iroda kiváló munkát végzett – hangsúlyozta Fonti Krisztina, aki külön kiemelte, hogy a beiratkozással kapcsolatban az önkormányzat igyekezett minden egyéni kérést teljesíteni.
Ez korántsem volt egyszerű feladat, hiszen a beiratkozás két napján 624 család kereste fel az iskolákat, ebből 491-en valamelyik önkormányzati fenntartású intézményben adták le gyermekük jelentkezési lapját.
„Komoly eredménynek tartom, hogy mindössze tizenhárom esetben nem tudtunk eleget tenni a szülők kérésének, és gyermeküket nem az általuk kiválasztott, hanem a körzetes iskolába vettük fel” – emelte ki az alpolgármester. Hozzátette: a visszajelzések alapján kijelenthető, hogy a rendkívül sok jelentkező ellenére gördülékenyen és a családok megelégedésére sikerült lebonyolítani a beiratkozást, amiért köszönet illeti Gilicze Zoltánt, az önkormányzat oktatási és közművelődési irodájának vezetőjét, valamint az iskolaigazgatókat partneri együttműködésükért.
A közoktatási törvény értelmében kötelező felvenni az iskola körzetében élő jelentkezőket, amennyiben a körzetes gyerekekkel az induló osztály létszáma nem éri el a huszonhat főt, a fennmaradó helyeket körzeten kívüli kerületi, illetve kerületen kívüli jelentkezőkkel töltheti fel az intézmény. Ha az egy osztályra jutó körzetesek száma meghaladja a harmincegyet, újabb osztályt kell indítani – ismertette az érvényben lévő szabályozást Gilicze Zoltán.
Az irodavezető elmondta, hogy az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban szeptemberben két áltanos tantervű, a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában egy általános és egy német nemzetiségű , a Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában egy, a Németvölgyi Általános Iskolában a már megszokott logopédiai mellett egy angol és egy természetbarát irányultságú első osztály is indul. Utóbbi az irodavezető szerint különösen örömteli, hiszen azt mutatja, hogy már a legkisebbek körében is igény van az életkori sajátosságoknak megfelelő természettudományos képzésre.
Most először három elsős osztállyal vág neki a tanévnek a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, míg a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola egy általános és egy ének-zene tagozatos, a Virányos Általános Iskola két, a Zugligeti iskola egy normál osztályt indít. A nem önkormányzati fenntartású intézmények közül az ELTE-ben négy, a SOTE-ban pedig két elsős osztály várja szeptemberben a gyerekeket.

-M-