Nem_helyette_-_vele

Nem helyette – vele

Kiemelt feladatának tekinti az idősellátás színvonalának folyamatos emelését az önkormányzat, amely három évvel ezelőtt a három addigi gondozási központból létrehozta a Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központot. A három telephelyen számos programmal igyekeznek könnyebbé tenni az idősek mindennapjait. A szolgáltatások körébe tartozik a szociális étkeztetés, a házi és a jelzőrendszeres segítségnyújtás biztosítása, valamint a nappali ellátás keretében különféle klubok és a nemrég megnyílt Kulturális Szalon üzemeltetése.

Az előrejelzések szerint a következő évtizedekben jelentősen megnő az idősek aránya Magyarországon. A folyamat első jelei már most megfigyelhetők egyes földrajzilag körülhatárolható területeken. Ilyen a Hegyvidék is, ahol folyamatosan nő a 85-90 éven felüli emberek száma.
„Demográfiai robbanásnak lehetünk tanúi, ami azt jelenti, hogy miközben egyre több az idős, a nagyon idősek száma ennél is jobban emelkedik. Aki eléri a nyolcvanéves kort, nagyobb eséllyel számíthat arra, hogy akár a századik születésnapját is megélheti. Ezt bizonyítják az adatok is: a Központi Statisztikai Hivatal szerint 2050-re a hatvanöt év felettiek száma meghaladja a teljes lakosság harminc százalékát. Mindez azt jelenti, hogy a családok szerepvállalása mellett a szociális ellátórendszernek minden eddiginél nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie” – hívja fel a figyelmet Szokoli Erzsébet, a Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ vezetőhelyettese, aki szerint az életminőség szinten tartására kell a legnagyobb figyelmet fordítani. Ebben azonban muszáj immár a családoknak is nagyobb szerepet vállalniuk, annál is inkább, mert az új Alaptörvény az idősek gondozásával kapcsolatban egyértelműen kimondja a család és a gyerekek felelősségét.
Nehézséget jelenthet, hogy sokan a szüleiktől távol, más országrészben, netán külföldön élnek, ezért nem tudnak megfelelően gondoskodni édesanyjuk, édesapjuk ellátásáról. A gondozással kapcsolatos szolgáltatásokat a rászorultságtól függetlenül ebben az esetben is megvásárolhatják. A Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ működését a szociális törvény szabályozza, tevékenysége alapvetően a szociális szolgáltatások biztosítása a rászorulók számára.
„A szociális törvény többféle szolgáltatást nevesít, amely biztosítja a legalapvetőbb szükségleteket. Az étkeztetést azok vehetik igénybe, akik vagy már nem tudnak főzni maguknak, vagy nincs pénzük megvásárolni az élelmiszereket. A térítési díjat az önkormányzat rendeletében elfogadottak értelmében a jövedelem alapján állapítjuk meg, a legrosszabb körülmények között élők ingyen kapják a napi egyszeri meleg ételt – mondja az intézményvezető-helyettes. – Valamennyi telephelyen, a Normafa úton, a Szarvas Gábor úton és a Kiss János altábornagy utcában is igen népszerű az idősek klubja. Hétköznaponként nyolc és tizenhat óra között bárki bejöhet, és egy rövid felvételi eljárást követően valamennyi szolgáltatásunkat ingyenesen veheti igénybe.”
Azért is érdemes eljárni a klubokba, mert ott figyelemmel kísérik a tagok fizikai és mentális állapotát. Előbbi szinten tartását, fejlesztését a különböző tornák és sportolási lehetőségek – szobakerékpár, futópad –, utóbbit a beszélgetések, előadások, játékok, illetve az internethasználat szolgálják. Komoly segítséget jelent, hogy a számítógép kezelését tanfolyam keretében is elsajátíthatják a kerületi lakosok, így a klubtagok is. A közösségi programok körét bővíti a tavaly megnyílt Böszörményi úti Kulturális Szalon, amely "a csoport- és szociális munka eszközrendszerét kihasználva teret ad a generációk közötti együttműködésnek" – fogalmaz Szokoli Erzsébet.
A gondozási központ feladata, hogy megpróbálja pótolni a hiányzó hozzátartozót az étkeztetés biztosításán és a társas kapcsolatok erősítésén túl is. A házi gondozás célja – az idősek önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett – az alapszükségletek biztosítása a szükséges mértékig. A gondozók segítenek a bevásárlásban, a gyógyszerfelíratásban, ha kell, a tisztálkodásban és az étkezésben, a külső kapcsolatok ápolásában, esetleg a lakás tisztántartásában.
Évek óta jó működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ami az idős emberek számára lehetővé teszi, hogy egészségi állapotuktól függetlenül akár életük végéig otthon lakhassanak. Az ellátottak egy elektronikus jelzőberendezést kapnak, amellyel baj esetén segítséget kérhetnek. Ilyenkor először a diszpécserközpontban veszik a jelzést, az ottani munkatárssal meg tudják beszélni, mi a probléma, szükség esetén pedig azonnal segítséget kapnak.
Szokoli Erzsébet kiemeli: a házi gondozás során úgy kell problémamentessé tenni a mindennapi életvitelt, hogy amíg lehetséges, megmaradjanak az idős emberek meglévő készségei, képességei. Nem a kiszolgálás a cél, hanem hogy abban segítsenek, amit a rászorulók már nem képesek elvégezni. A Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ ars poeticája a „nem helyette, hanem vele” gondolatban foglalható össze, ami valamennyi élethelyzetben bátran alkalmazható.

Knp.