Magyar_es_szlovak_testveriskolak_maskent

Testvériskolák – másként

Nemrégiben nemzetközi kutatás indult szlovákiai és budapesti tanulók világszemléletének vizsgálatára. A kutatás négy felvidéki település (Alistál, Nádszeg, Nyárasd, Pozsonyeperjes) magyar tannyelvű alapiskolája, valamint négy XII. kerületi iskola (ELTE-gyakorló, Kós Károly, Németvölgyi, SOTE-gyakorló) negyedikes tanulóinak dolgozataira épül. Az eredményről lapunk is beszámol majd, ezúttal azonban egy – a vizsgálat hozadékaként létrejött – újszerű testvériskolai kapcsolatról lesz szó.

A Hegyvidéki Önkormányzat az útiköltségek átvállalásával évek óta lehetőséget biztosít arra, hogy a kerületi általános iskolákba járó gyerekek a nyolc év alatt legalább egyszer ellátogassanak a szomszédos országok magyarlakta területeire, és ismereteket, benyomásokat szerezzenek a kisebbségi létben élő magyarok, kivált a gyerekek mindennapjairól. A Németvölgyi Általános Iskolában a hetedikesek minden évben a Felvidékre utaznak, mindig más-más helyre. Jártak már Rév-Komáromban, Nyitra és Kassa vidékén.
A hegyvidéki oktatási intézmény vezetői szerettek volna olyan iskolát találni, amellyel rendszeres kapcsolatot tarthatnak, hogy jobban megismerjék egymás életét. Szórvány nyelvterületen azonban ez nehézségekbe ütközött, ezért örömmel értesültek arról, hogy a nyárasdi iskola budapesti testvériskolát szeretne.
Nyárasd színmagyar község a Csallóközben, közel fekszik Budapesthez, a község mellett folyik a kis-Duna, hatalmas sportcsarnokkal rendelkezik (női kézilabdacsapata egykor országos bajnokságot nyert), az iskolaépület korszerű, kiváló a diákszínjátszás és nem utolsósorban magas az oktatás színvonala. Erre csak egy példa: a nyárasdi diákok a minap szereztek első helyezést a szép magyar beszéd szlovákiai döntőjében, májusban jönnek a budapesti döntőre.
Takács Zsuzsanna, a nyárasdi iskola igazgatója és Bacsó László, a község polgármestere nemrég ellátogatott a Németvölgyi Általános Iskolába, és találkozott Dohány András igazgatóval, aki – a Hegyvidéki Önkormányzat hozzájárulásával – felajánlotta, hogy 20 nyárasdi diák és egy kísérő júliusban töltsön el egy hetet Szántódon a németvölgyiekkel együtt. A Németvölgyi iskola 35 hetedikes tanulója és kísérő tanáraik június elsején ellátogatnak Nyárasdra, közös programokon vesznek részt, beutazzák a környéket. A busz üres helyeit nyárasdi diákokkal töltik fel.
Megállapodtak abban is, hogy a Németvölgyi iskolában könyveket gyűjtenek, és ezeket kiviszik a nyárasdi intézmény könyvtárának. A nyárasdi küldöttséget meghívták a Németvölgyi fennállásának nyolcvanadik évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre és a trianoni emléknap rendezvényére is. Szó esett közös síelésről (az Alacsony-Tátrában) és vízi programról is.
A megbeszélés után a két igazgatót és a nyárasdi polgármestert Fonti Krisztina hegyvidéki alpolgármester fogadta. Tájékoztatták őt a megállapodásról, ő pedig különböző pályázatokra hívta fel a figyelmüket. Mint elhangzott, a nyárasdi gyerekek nem élvezhetik a kettős állampolgárság előnyeit, megérdemlik, hogy némi „kárpótlást” kapjanak.

Kérész Gyula