Kezelesi_terv1

Kezelési terv a természetvédelmi területekre

Az Ördög-orom, a Kis-Sváb-hegy és a Denevér úti gyepfolt fővárosi fenntartású természetvédelmi terület. A különleges élőhelyek védelmére nemrégiben gyakorlati célkitűzéseket fogadott el a fővárosi közgyűlés.

Kezelési terv készült a főváros által gondozott természetvédelmi területekre, beleértve azt a három élőhelyet is, amely a Hegyvidéken található. Ezek egyike az Edvi Illés út mentén húzódó kedvelt kirándulóhely, az Ördög-orom. A jellegzetes dolomitképződményeiről ismert védett területen elsőrendű cél a jelenlegi természeti állapot, az egyedi tájkép megőrzése, illetve a nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása, a bemutathatóság fejlesztése.
A természetvédelmi stratégia része, hogy megakadályozzák a felhagyott kőfejtőben tapasztalható cserjésedési folyamatokat, visszaszorítsák az özönnövényeket, felszámolják az illegális hulladéklerakásokat. A helyszínen számos védett növényfaj található, ezek közül a magyar gurgolya, a leánykökörcsin, a fekete kökörcsin, a tavaszi hérics, az illatos bibircsvirág, a gérbics, a vörösbarna nőszőfű, a farkasölő sisakvirág és a törpemandula megóvása kiemelt feladat.
Az Ördög-oroméhoz hasonló teendőket sorol fel a természetvédelmi terv a Kis-Sváb-hegy esetében is. Itt is meg kell őrizni a különleges dolomitképződményeket, továbbá a védett növény- és állatfajállományt. Fokozott védelemmel kell akadályozni virágzási időszakban a pókbangó, a bíboros kosbor, az erdei szellőrózsa, a csillagőszirózsa és a leánykökörcsin illegális szedését. A természetvédelmi területen az erdős, illetve a füves területek megőrzése egyaránt kívánatos, míg az értékes lejtősztepp-rétek esetében az erdősülés folyamatát szükséges gátolni.
A Denevér úti gyepfoltot az egykori kovabánya geológiai értékei teszik különlegessé. Szakértői javaslatok alapján (a gyep megóvását szem előtt tartva) balesetvédelmi szempontból indokolttá vált a területet átszelő ösvény kijavítása, fejlesztése, illetve lépcsőfokok beépítésére van szükség az egyik meredek részen vezető gyalogúton. Az előírások szerint kötelező a lágy szárú özönnövények virágzásuk kezdetekor történő rendszeres kaszálása, a tájidegen fafajok eltávolítása pedig javasolt ezen a területen. Az értékes sziklagyepek esetében – a kissvábhegyi rétekhez hasonlóan – az erdősülést kell megakadályozni.
A kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat, továbbá az egyéb kötelezettségeket egy miniszteri rendelet előírásai alapján határozta meg a főpolgármesteri hivatal. A célkitűzések közé tartozik mindenekelőtt az élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése, értékeinek megóvása, szükség esetén helyreállítása. A megfogalmazott célok hosszú távra szólnak, hiszen a természeti értékek megőrzése időigényes, egyben állandó feladat. A hegyvidéki természetvédelmi területek kezelését a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Főkert Zrt. végzi.
Az érintett területek szabadon látogathatók, de nagyon fontos a helyszínek háborítatlanságának biztosítása. Ezt a tavaly októberben létrehozott, áprilistól működő Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat végzi.Kezelesi_terv2

z.