Testuleti_ules1

Korrigálták a parkolási zónák határait

A lakossági észrevételek alapján módosították az önkormányzati képviselők a kerület parkolási rendeletét, majd a 2012-es költségvetés elfogadásáról döntöttek idei első ülésükön. A bevételek jelentős csökkenése miatt szűkíteni kellett az önkormányzat által önként vállalt szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások körét, ezeknek egy részét az állami normatív támogatással pótolják.

Az önkormányzat ez év január 1-jétől zónákat hozott létre a kerületi parkolási övezetben, így a lakossági várakozási engedéllyel – annak eredeti rendeltetésének megfelelően – mindenki csak a saját lakása közvetlen környezetében parkolhat ingyen. Már a zónák kijelölése során felmerült, hogy a lakossági észrevételek alapján korrigálhatják a rendszert, és ez meg is történt most, a március 1-jén megtartott képviselő-testületi ülésen.

Hat helyett öt parkolási zóna

Kovács Lajos alpolgármester arról számolt be, hogy a legkisebb, 6. számú zónát beolvasztották a szomszédosba, így létrejött az Alkotás utca–Hegyalja út–Fürj utca–Lejtő út–Jagelló út–Böszörményi út–Nagyenyed utca által határolt, a Sirály utcát is magában foglaló, kibővített 3. számú zóna. Az 1-es zónához tartozó, Városmajor melletti Ignotus utcában megteremtették a lehetőségét, hogy a 2-esben élők is ingyenesen parkolhassanak, így a Csaba utcai, vagy a Hajnóczy József utcai lakók könnyebben találhatnak helyet.
A testületi vitában Püspöki Gábor (LMP) megjegyezte, hogy a Hajnóczy József utcaiakéhoz hasonló parkolási problémával kell szembenézniük a Maros utca 2-es körzethez tartozó szakaszán élőknek, illetve a 3-as és 4-es zónát határoló Böszörményi útiaknak. Általános megoldásként arra tett javaslatot, hogy minden lakó a saját zónáján kívül egy másik, szomszédos körzetben is ingyenesen parkolhasson. A módosító javaslatot a testület elutasította, Pokorni Zoltán polgármester azonban jelezte, hogy a lehetséges következményeket mérlegelve megvizsgálják majd az indítványt.
A képviselők határozatot fogadtak el arról, hogy – a gyerekek óvodába, iskolába szállítását megkönnyítendő – két hónapon belül kidolgozzák a kedvezményes gyermekszállítási várakozási hozzájárulás részletszabályait. Arról is döntöttek, hogy a Hegyvidéki Közterület-felügyelet kerékbilincset helyezhessen a szabálytanul, illetve díjfizetés vagy engedély nélkül parkoló autókra.

Elmaradtak a tervezett bevételek

Utolsó alkalommal módosította az önkormányzat a 2011. évi költségvetését. A legjelentősebb változás, hogy 550 millió forinttal elmaradtak a tervezett ingatlanértékesítési bevételek, így beruházásokra is ennyivel kevesebbet költhettek, azaz a kieső bevétellel megegyező összegben csökkenteni kellett a nem megvalósult felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatait.
Püspöki Gábor (LMP) úgy vélte, jó, hogy nem értékesítették áron alul az önkormányzat ingatlanait, azt azonban nehezményezte, hogy nem a testület, hanem a polgármesteri hivatal döntötte el, mely beruházások valósulhatnak meg, melyek nem. Pokorni Zoltán szerint viszont ennél már csak az lett volna rosszabb, ha az összes tervezett kiadásra elköltötték volna a pénzt, a hiányzó összeget pedig bankhitelekből teremtik elő.
Vincze Géza (MSZP) több ponton is kifogásolta a 2011-es költségvetés végrehajtását, szóvá tette például, hogy elvonták szinte a teljes útfelújítási keretet, kevesebb pénz jutott környezetvédelmi feladatokra, a tervezettnél magasabbak lettek az energiakiadások. Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal pénzügyi és költségvetési irodájának vezetője válaszából kiderült, hogy a tervezett útépítések a pénzügyi nehézségek miatt valóban áthúzódtak az idei évre, útjavításra ugyanakkor tavaly is mintegy 200 millió forintot költöttek. A környezetvédelmi kiadásokat illetően mindössze annyi történt, hogy a nagy értékű környezetvédelmi program elkészítéséhez rendelt dologi kiadások egy részéből felhalmozási kiadás lett. Az energiakiadások elsősorban az energiaárak növekedése miatt emelkedtek.

Óvatos az idei költségvetés

A tavalyi költségvetés módosítását követően az idei büdzsé tervezete is a képviselő-testület elé került. A főbb számokat illetően a polgármester elmondta, hogy a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó állami normatíva 125 millió forinttal csökken, a fővárosi forrásmegosztásból pedig az adóbevételek csökkenése miatt 132 millió forinttal kevesebb bevétel várható. Az ingatlanértékesítésből szintén kisebb bevételre számítanak, így a tervezett beruházások közül csak azokat valósíthatják meg, amelyekre lesz fedezet. Pokorni Zoltán megjegyezte: a költségvetés nem tükrözi a küszöbön álló strukturális átalakításokat, köztük az iskolák állami átvételét, mivel ezeknek a változásoknak még nem ismert a pontos pénzügyi, jogi háttere.
A költségvetés részletei kapcsán Vincze Géza a többi között azt firtatta, hogy megtéríti-e az állam a dolgozók bérkompenzációját, van-e bevétele a Böszörményi úti irodaházak, valamint a Sportmax hasznosításából az önkormányzatnak, illetve miért támogatja a Magyar Demokrata című újságot. A polgármester elmondta, hogy a bérkompenzációt eddig megkapták a kormánytól, illetve a Sportmax üzemeltetője fizet az önkormányzatnak.
Az irodaházak hasznosításából származó bevételt a pénzügyi és költségvetési iroda vezetőjének beszámolója szerint az önkormányzat tulajdonszerzéséhez felvett bankhitel törlesztésére kell fordítani, ez a hitel azonban még az idén kifut. A Magyar Demokrata támogatásával kapcsolatban Váczi János alpolgármester hangsúlyozta: az együttműködés célja az, hogy minél szélesebb körben közzétehessék a hegyvidékiek számára fontos híreket, eseményeket. A hárommillió forintos támogatásért huszonegy megjelenési lehetőséget kap az önkormányzat, ami olcsónak tekinthető más hasonló példányszámú hetilapok hirdetési áraihoz képest.
Papp Sándor (MSZP) problémásnak találta, hogy a kerületi közrendvédelmi közalapítvány támogatására a tavalyi 5 millióhoz képest már csak 2,2 millió forint jut, ebből a pénzből a rendőrök jutalmazására, lakbértámogatásra sem lesz forrás. Váczi János egyetértett azzal, hogy a közbiztonság erősítése érdekében szükség lenne a kerületi kapitányság munkájának további támogatására, és lát is esélyt a hozzájárulás összegének év közbeni növelésére – ehhez azonban az is szükséges, hogy megerősítsék az önkormányzat és a rendőrség együttműködését. Tavaly ugyanis a kapitányság előző vezetője leállította az önkormányzati járőrszolgálatot, és az egyeztetési nehézségek miatt a közalapítvány sem működött megfelelően.
Martinez Gábor (Jobbik) úgy vélte, hogy a normatív támogatások megvonása mellett a nem rentábilis beruházások is hozzájárultak a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzethez, a hiányt pedig nem a lakosságra kellene terhelni. Szerinte az önkormányzatnak bizonyos területeken jobban meg kellene húznia a nadrágszíjat, például kevesebbet költhetne lakossági tájékoztatásra. Hiányolta ugyanakkor a költségvetésből a térfigyelő kamerák kiépítésére szánt összeget.
Egyetértett az óvatosabb költségvetéssel Püspöki Gábor, aki még nagyobb óvatosságot is szükségesnek tartana a céltartalékok szintjének emelésével. Komolyabb spórolást is elvárt volna az önkormányzattól aközben, hogy jelentősen növelték a lakosság adóterhelését; a kiadáscsökkentés egyik lehetséges területeként a parkolási rendszer üzemeltetését jelölte meg.
Pokorni Zoltán nyomatékosította, hogy az önkormányzat által kivethető adók köre szűk, korlátozottak a bevételi források. Szavaiból kiderült, hogy a Centrum Parkoló Kft.-től átvett parkolási övezet üzemeltetésére fordított költségek megtérülnek, hiszen a korábbi időszakhoz képest lassan megkétszereződik a díjbevétel. A térfigyelő kamerák telepítését a polgármester fontosnak nevezte, hozzátette azonban, hogy a fejlesztés csak akkor indulhat meg, ha lesz rá forrás, jelenleg ugyanis az önkormányzat legfontosabb feladata az alapműködés biztosítása.
A 2012-es költségvetési rendeletet 13 „igen” szavazattal, 4 „nem” ellenében, tartózkodás nélkül fogadták el a képviselők.

Átalakulnak a szociális ellátások

Jóváhagyta a testület a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását. Kovács Lajos alpolgármester tájékoztatása szerint a helyi ellátások átalakítására elsősorban a jogszabályi változások miatt volt szükség, illetve azért, hogy kivonják a rendszerből a jelentős költségű, viszont alacsony hatékonyságú ellátásokat.

A szociális törvény változása miatt 2012. március 31-ét követően az önkormányzat nem folyósíthat helyi lakásfenntartási támogatást, az ellátásból kikerülők azonban kérelmezhetik a törvény szerinti normatív lakásfenntartási támogatás megállapítását. Mivel ennek jövedelmi értékhatárát a közelmúltban a helyi támogatáséval azonos mértékűre emelték, ezért a vagyonnal nem rendelkező, így leginkább rászoruló kérelmezők továbbra is jogosultak az ellátásra, normatív jogcímen.
Megszűnik az önkormányzat által önként vállalt, méltányosságból nyújtott ápolási díj, amit a tartósan gondozásra szoruló személyeket otthon ápoló hozzátartozók vehettek igénybe. Ennek havi összege 23 600 forint volt, és nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség is terhelte. Azok a munkanélküli hozzátartozók, akik a megállapított ápolási díj megszűnését (2012. május 31-ét) követően három hónapon keresztül együttműködnek a munkaügyi központtal, jogosultságot szerezhetnek az aktívkorúak ellátására, ami szintén rendszeres, azonban normatív pénzellátást jelentene számukra (ennek nettó összege jelenleg 22 800 forint). Az átmeneti, három hónapos időtartamra az önkormányzat biztosítja a megszűnésig folyósított ápolási díj nettó összege eseti segélyként történő kifizetésének lehetőségét.
Kivonják a szociális ellátások köréből a száraztüzelőanyag-támogatást is, amit korábban azért hoztak létre, hogy segítsék a gázár-támogatási rendszerből kieső, fával vagy szénnel fűtő rászorulókat. Tekintettel arra, hogy – a nagycsaládosok kivételével – a központi költségvetésből finanszírozott gázártámogatást már senki nem igényelheti, a helyi támogatás eredeti célja is megszűnt. A szociális törvény módosításával ugyanakkor a jogalkotók lehetővé tették, hogy a száraz tüzelőanyaggal való fűtéshez is igényelhető legyen a normatív lakásfenntartási támogatás.
A 2010 februárjában bevezetett időskorúak eseti támogatását az eddigi évi két alkalom helyett ezentúl évente csak egyszer lehet igényelni, a szociális bon formájában nyújtható támogatás összegét azonban 20%-kal megemelik. Összevonták az idősek gyógyszerköltségeinek viseléséhez biztosított közgyógyellátást és a gyógyszertámogatást, azaz ez utóbbi támogatási forma megszűnik, a felszabaduló forrást pedig a közgyógyellátás finanszírozására fordítják. A temetési segély feltételeit a szociális ellátásokról szóló rendeletben azzal a kitétellel bővítették, hogy a segély csak az eltemettetést követő fél éven belül kérhető.

Szűkülő gyermekvédelmi támogatások

A normatív támogatások csökkenése miatt az önkormányzat a gyermekvédelmi támogatások rendszerében is szűkítésre kényszerült. Szigorították a születési támogatás feltételeit: ennél a hozzájárulásnál (gyermekenként jelenleg 57 000 forint) a jövőben a jövedelmi viszonyok mellett a család vagyoni helyzetét is vizsgálják. Csak meghatározott lakásméret (kéttagú család esetében 60 négyzetméter, három és ennél többtagú családnál személyenként további 10 négyzetméter) alatt jár majd a támogatás.
A csekély érdeklődés miatt megszüntetik a humán papillomavírus elleni védőoltás-sorozat támogatását, illetve a költségvetés helyzetére való tekintettel a tanév végén 2012. június 30-ig kivezetik a kerület által önként vállalt rendszeres nevelési támogatást – ez utóbbi részbeni kompenzálására azonban az iskolai tanulók szociális ösztöndíjának havi összegét 5700-ról 6300 forintra emelik.

Emelkedő lakbérek és térítési díjak

Az inflációra és a piaci viszonyokhoz történő alkalmazkodásra figyelemmel 2012. április 1-jétől 5%-kal megemelik a lakbéreket. Hasonló mértékben nőnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) térítési díjai – kivéve az időskorú, a fogyatékos emberek és a pszichiátriai betegek nappali ellátásáért fizetendő díjakat, amelyek összege továbbra is jelképes, mindössze 10 forint óránként.
A játszóházi szolgáltatás díja az időszakos gyermekfelügyelet és a közös anya–gyermek-foglalkozás esetében a korábbi 370-ről 400 Ft/órára, az otthoni kisgyermekgondozás esetében pedig 1110-ről 1300 Ft/órára változik. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai április 1-jétől a nyersanyag- és szállítási költségek jelentős drágulása miatt 8%-kal növekednek.
A normatívák csökkenése és a fenntartási kiadások folyamatos emelkedése miatt, a magas színvonalú ellátás fenntartása érdekében, 2012. szeptember 1-jétől intézményi és személyi térítési díjat (XII. kerületi gyermek esetében 1300 Ft/nap, kerületi lakcímmel nem rendelkezők esetében 2600 Ft/nap) vezetnek be a bölcsődékben – ezt a hozzájárulást azonban csak a módosabb szülőktől kérik el. A kerületi gyerekek szülei teljes egészében mentesülnek a díj fizetése alól, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét.

Igazgatói és könyvvizsgálói pályázatok

Pályázatot hirdetnek a Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola intézményvezetői tisztségére, valamint az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására. A testület egyetértését fejezte ki Hoffmann Kornél rendőr százados kinevezésével kapcsolatban, aki ez év február 1-jétől vezeti a kerületi rendőrkapitányságot. A hegyvidéki kulturális közalapítvány kuratóriumába új tagot választottak: Kókai Zsuzsanna feladatait lemondása miatt Götz Nándor szaxofon- és klarinétművész veszi át.
Két emléktábla elhelyezéséről döntött a képviselő-testület. Rábai Miklós koreográfus, a Magyar Állami Népi Együttes egyik alapítója, igazgatója egykori lakóházánál, a Fodor utca 2/d alatt található épület falán kap táblát. Gáborjáni Szabó Kálmán festő- és grafikusművész tiszteletére szintén egykori lakásánál és műterménél, a Kiss János altábornagy utca 34. alatt helyeznek el emléktáblát.
Az önkormányzat a korábbi sikertelen licitek után ismét meghirdette eladásra a Zugligeti út 58–60. alatti műemlék épületet – a Kerületi Szabályozási Terv korlátozásai miatt csökkentett kikiáltási áron, ugyanakkor felújítási kötelezettséggel, amit az értékesítéstől számított két éven belül kell elvégeznie a leendő vevőnek. A ház különlegessége, hogy eredetileg az 1868-ban induló első lóvasúti járat zugligeti végállomásának épült.

Interneten a testületi ülés?

Az ülés utolsó napirendi javaslatában Martinez Gábor azt szorgalmazta, hogy a képviselő-testület munkáját teljes terjedelmében tegyék közzé az interneten, egy magáncég közreműködésével a www.onkormanyzatitv.hu portálon, vagy pedig az önkormányzat www.hegyvidek.hu című honlapján, ahová a Hegyvidék Tv felvételei kerülhetnének fel. A képviselők többsége elutasította a kezdeményezést.
Pokorni Zoltán elmondta, azt szeretné, ha a testületben nem uralkodna el a politikai arénahangulat, és a továbbiakban is a tárgyra koncentráló vitákat folytathatnának. Meggyőződése, hogy a videós közvetítés politikai pódiummá alakítaná az üléseket, ami a szakmai működés és az értelmes párbeszéd ellen hatna. Szerinte a „kevesebb több”: a Hegyvidék Tv által készített összefoglalók sokkal érthetőbbek, befogadhatóbbak az órákon át tartó közvetítéseknél. A politikai vélemények kifejtésére most is van mód, hiszen a helyi képviselők rendszeresen megjelenhetnek a kerületi televízió vitaműsoraiban.

z.