Megujulo_lepcsok_jardak_utak

Megújuló lépcsők, járdák, utak

A következő hetekben több kerületi lépcső balesetmentesítését, illetve részleges felújítását kezdi meg az önkormányzat. Az út- és járdakarbantartás mellett a kátyúzás is folytatódik.

Régi kérése volt a környéken élőknek a több mint ötven méter hosszú, sokak által használt Svájci lépcső átépítése, kényelmesebbé tétele. Bár az önkormányzat elhatározta a teljes szerkezeti átépítést, idén csak a gyalogosokra közvetlen veszélyt jelentő hibák kijavítása, illetve a lépcsőkar alsó részének rekonstrukciója valósul meg.
Az építési terület feltárásakor ugyanis kiderült, hogy a most látható lépcsőfokok alatt van egy másik, régi, terméskő burkolatú lépcső. Ez azt jelenti, hogy a teljes átépítéshez két lépcsőt kellene elbontani, erre azonban ebben az évben már nincs lehetőség. A legszükségesebb munkákat még októberben elvégzik, amibe beletartozik a kilazult lépcsőfokok megerősítése, a felületi sérülések, hiányok kijavítása, valamint a botlásveszélyes pihenők betonburkolatának újraöntése.
Komolyabb beavatkozás vár a legrosszabb állapotú alsó lépcsőkarra, amit már most szerkezetig elbontanak, majd a gyalogosok igényeinek megfelelően visszaépítenek. A jövőre esedékes átfogó rekonstrukcióhoz kapcsolódva a tervek szerint egy további fejlesztésre is számítani lehet, a lépcsőt ugyanis mintegy ötven méter hosszú, kapaszkodó csőkorláttal ellátott járdával egészítik ki.
Októberben a Zsolnai utca és az Istenhegyi út közötti átvezetést biztosító Zsibói lépcsőn is elvégzik a legfontosabb javításokat. Ennek részeként pótolják és fugázzák a lépcsőtagokon kiesett, illetve mozgó nagykocka-kövezetet.
Már elkészült a Csermely lépcső járdája, amelynek burkolatát a felparkoló autók, illetve a viharok idején és a tavaszi olvadáskor a hegyi szakaszról lefolyó víz teljesen tönkretettek. A mintegy hatvanméteres gyalogosútvonalat leaszfaltozták, ezzel megoldódott a biztonságos közlekedés, valamint a csapadékelvezetés. Utóbbit szolgálja a szegélykő megemelése, ami a szabálytalan parkolást is megakadályozza.
A közeljövő legfontosabb fejlesztése a Susogó és a Galgóczy utca csomópontját érinti, ahol a buszról leszálló és a Diós árok felé igyekvő emberek a rendkívül keskeny járda és a gyalogosokat akadályozó villanyoszlop miatt az úttestre kényszerülnek. Az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében az önkormányzat a kanyarban befelé kiszélesíti a járdát, valamint megerősíti azt egy támfallal. Ezzel egy időben a meglehetősen forgalmas Susogó utcában kijavítják a betontáblás úttest hibáit, illetve elszállítják a Susogó lépcsőnél épített hordalékfogó műtárgy előtt felhalmozódott földet és növényi hulladékot.
Az út- és járdakarbantartás mellett a kátyúzás is folytatódik, legközelebb az Irhás árok rossz állapotú felső szakasza, illetve a Harangvölgyi út kerül sorra.

(m.)