Robogokon_a_kozterulet-felugyelok

Éjjel-nappal hívható a közterület-felügyet

Továbbra is a nap huszonnégy órájában teljesítenek szolgálatot a Hegyvidéki Közterület-felügyelet munkatársai. A törvényi előírások, illetve az önkormányzat helyi rendelete értelmében alapvető feladatuk a közterületeken előforduló szabálysértések és szabályszegések megelőzése, illetve megszüntetése – mondta el lapunknak Dávid Gábor, a szervezet vezetője.

A közterület-felügyelők intézkedésre jogosult hivatalos személynek minősülnek, a többi között munkakörük része a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése, a közterület rendjét megzavaró tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása és szankcionálása, valamint az épített és a természeti környezet védelme. Közreműködnek a bűnmegelőzésben, a közrend és a köztisztaság védelmében, az állategészségügyi és ebrendészeti teendők ellátásában. Gondot fordítanak a parkolási anomáliák felszámolására, hozzájuk tartozik a közterületen szabálytalanul parkoló járművek kerékbilincselése, illetve elszállítása.
A közterület-felügyelő jogosult a szabálysértés elkövetőjét ötezertől 50 ezer forintig, ismételt elkövetés esetén 70 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtani, vagy szabálysértési feljelentést tenni ellene. Törvényben meghatározott esetekben közigazgatási bírságot alkalmaz a közúti közlekedési szabályokat megszegőkkel szemben. Dávid Gábor ugyanakkor hangsúlyozta: nem a büntetés a cél, a felügyelet arra törekszik, hogy rávegye a lakosságot a jogkövető magatartásra.

(em.) 

A Hegyvidéki Közterület-felügyelet címe: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 47. Telefon: 225-0147. Éjjel-nappal hívható közvetlen telefonszám: 06-30-623-9973.