Könnyebb az ügyintézés

Jelentősen csökkentek a nagycsaládosok gázárkedvezményének igénybevételéhez kapcsolódó adminisztratív terhek (a jogosultak a többi fogyasztóhoz képest nagyobb földgázmennyiséget vásárolhatnak egyetemes szolgáltatási áron). Az új rendelkezések értelmében nem kell minden évben megújítani a kérelmet, ráadásul már nemcsak az jogosult a kedvezményre, aki családi pótlékban részesül, és rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerződéssel, hanem az is, aki a családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él, és szerződéses viszonyban áll a gázszolgáltatóval.
A kedvezményezetteknek 2013-tól csak az esetleges változásokat kell bejelenteniük, ugyanakkor a Magyar Államkincstár Igazgatósága évenként ellenőrzi a jogosultság feltételeinek meglétét. A törvényi változások lehetővé teszik, hogy az év közbeni lakóhely- vagy szolgáltatóváltás esetén a fogyasztóval korábban szerződött szolgáltató kérésre igazolást állítson ki a már igénybe vett kedvezmény mértékéről. Ennek alapján az új szolgáltató a kedvezmény fennmaradó részét biztosítja a jogosult számára. Januártól a kérelem év közben bármikor benyújtható lesz, a kedvezmény visszamenőleg legfeljebb két hónapra igényelhető.
A következő esztendőtől kezdve az egyszerűsített formanyomtatványon nem kell feltüntetni a kérelemhez mellékelt számlán szereplő adatokat, illetve a gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében az igénylő a saját telefonszámát is megadhatja. További könnyítés, hogy jogosultanként akkor is elegendő lesz egyetlen igénylőlapot kitölteni, ha az igénylő több gázmérővel rendelkezik.

mm.