Uj_keruleti_program_segiti_a_hajlektalanok_rehabilitaciojat1

Új kerületi program segíti a hajléktalanok rehabilitációját

Különleges programot indít az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen: tizenkét hegyvidéki hajléktalan társadalmi integrációjához nyújtanak komplex segítséget. A képviselő-testület szeptemberi ülésén nemcsak az utcán élők támogatásáról, hanem egy új köztéri műalkotás felállításáról, valamint a fogaskerekű meghosszabbíthatósága érdekében a Normafa környékét érintő változtatási tilalom elrendeléséről is határozott.

Az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve eddig utcai gondozást, illetve nappali melegedőt biztosított a kerületi hajléktalanoknak, november 1-jétől azonban egy speciális programot is indít a fedélnélküliek helyzetének javítására. A kezdeményezés lényege, hogy az ellátottak személyre szabott támogatást kapnak a hajléktalanlétből való kilábaláshoz.
A karitatív szervezet tapasztalatai szerint a célzott, egyéni élethelyzetekhez igazodó programok hatásfoka jóval nagyobb, mint a meglévő intézményrendszer hagyományos keretei között, pluszforrások igénybevétele nélkül végzett szociális munkáé. A korábbi években más helyszíneken megvalósított, hasonló ellátásokban részt vevők több mint felét sikerült elindítaniuk a hajléktalanságból kivezető úton.
A kerület anyagi támogatásával, összesen 3,7 millió forintból egy éven keresztül finanszírozni tudják tizenkét hajléktalan lakhatását átmeneti szállón, munkásszállón vagy albérletben (főleg zártkerti ingatlanokban, ahol a kertgondozás, a telek rendbetétele betudható az albérlet havi díjába). Azokban az esetekben, amikor az önálló lakhatásnak van perspektívája, a gondozottak számára beszerzik az alapvető háztartási eszközöket is.
Az élelmezésükhöz szintén hozzájárulnak, emellett pedig, ami különösen fontos, támogatják a munkába járásukat, például a bérlet, vonaljegy megvásárlásával, vagy a munkaruha biztosításával. A programban részt vevő tizenkét személy (egy nő és tizenegy férfi) többsége régóta a kerületben él, közülük többen egykori budai lakosok, akik itt váltak hajléktalanná.
Kovács Lajos alpolgármester, a kerületi hajléktalanok rehabilitációját szolgáló program előterjesztője a testületi ülésen hangsúlyozta: választ kell találni arra, hogyan lehet átsegíteni az utcán élőket jelenlegi élethelyzetükön, ezért támogatják, hogy munkát, lakást, illetve jövőképet teremtsenek számukra. Az alpolgármester megemlítette azt is, hogy az önkormányzati törvény értelmében 2013. január 1-jével a helyi önkormányzatok alapfeladatává válik a hajléktalanok ellátása és rehabilitálása – ezt a kötelezettségüket teljesítik a szeretetszolgálattal kötendő új megállapodással.

Módosították a költségvetést

Módosították a képviselők az önkormányzat költségvetési rendeletét: a bevételi-kiadási főösszeg a változások nyomán 166 millió forinttal nő. Az idei költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló kapcsán Pokorni Zoltán kiemelte, hogy stabil az önkormányzat gazdálkodása, ugyanakkor a remélt ingatlanértékesítési bevételek elmaradása miatt több tervezett fejlesztést is el kellett halasztani. Vincze Géza képviselő (MSZP) kérdése kapcsán, miszerint az első félévben miért folyt be kevesebb parkolási bevétel az előirányzottnál, Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője elmondta: a befizetetlen parkolási díjak behajtása a második félévben indult meg intenzíven, az év végére ezért várhatóan ezen a területen is teljesülnek a 2012-es bevételi tervek.Uj_keruleti_program_segiti_a_hajlektalanok_rehabilitaciojat2

Változik a kerület vagyonrendelete

A fővárosi kormányhivatal felkérése alapján az önkormányzat hatályon kívül helyezte az állatok tartásáról szóló rendeletét, az állattartás szabályait ugyanis már kormányrendelet szabályozza. A kormányhivatal törvényességi felhívására pontosították a kerületi közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos szabályokat, míg a városrendezési és építési szabályzat fapótlásra vonatkozó rendelkezéseit részben módosították. A fapótlási kötelezettséget azonban nem szüntették meg: cáfolták azt a kormányhivatali álláspontot, mely szerint ezt csak a főváros írhatná elő, hiszen a fővárosi építési szabályzat kerületi hatáskörbe utalja a kötelezés módjának meghatározását.
Egyebek közt az iskolák állami irányítás alá vétele miatt módosítani kellett a kerület vagyonrendeletét. Pokorni Zoltán polgármester arról számolt be, hogy az igazgatók a továbbiakban nem rendelkezhetnek az önkormányzati tulajdonban maradó iskolaépületek bérbeadásáról, sem pedig az ingóságok vásárlásáról, mert jövőre már nem az önkormányzat, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazottjai lesznek.
A közparkok hasznosításával kapcsolatos előírások is változnak a vagyonrendeletben. A rendezvények gyorsabb engedélyezése érdekében az egyes ügyekben már nem kell összehívni a környezetvédelmi és közbiztonsági bizottságot, ezekről a polgármesteri hivatal illetékes munkatársai önállóan dönthetnek.

Szoboravatás a Gesztenyés kertben

A képviselő-testület támogatta, hogy a Gesztenyés kertben, a Sirály sétány közelében felállítsák a Borza Teréz porcelánművész tervezte, Kontur András szobrászművész által kifaragott Hajnal/Fény című köztéri alkotást, amelynek terveit már láthatta a közönség a Galéria 12-ben. A carrarai márványból készült mű a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázati úton nyert alkotói támogatásból jött létre, az önkormányzat az elhelyezés, illetve a posztamens elkészítésének költségeit vállalta.
Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek és Mira Hoxha albán nagykövet asszony kérésére – a kerület támogatásával és a főváros jóváhagyásával – Boldog Teréz anyáról nevezik el a Bürök utca, Kempelen Farkas utca és Ormódi utca találkozásánál lévő kis, eddig név nélküli háromszögletű teret. A tér egyik sarkán áll a Szent Márton-kegykápolna, amely a szegények védőszentjéről kapta nevét.
Változtatási tilalmat rendelt el a testület az Eötvös út és a Távcső utca között található ingatlanokra annak érdekében, hogy a fogaskerekű vonalát meghosszabbíthassák a Széchenyi-hegytől a Normafáig, és a tervezett közlekedési fejlesztés megvalósítását ne lehetetlenítse el építési tevékenység. Szintén változtatási tilalom lép életbe a Rácz Aladár út és a Fodor utca találkozásánál, hogy a tervezett alközponti (a közvetlen környezetet ellátó) funkciók megjelenhessenek az érintett területen.

Kórusoktatás a zeneiskolában

A Solti György Zeneiskola kórusoktatás bevezetését tervezi ebben a tanévben, ezért ezt a tevékenységet az intézmény alapító okiratában is feltüntették. A Virányos Általános Iskola alapító okirata a nagyothalló gyerekek integrált oktatásával egészült ki, hogy az intézmény igénybe vehesse az ilyen címen járó kiegészítő normatívát.
Ismét pályázatot írnak ki a Virányosi Közösségi Ház intézményvezetői tisztségének betöltésére, a korábbi pályázat ugyanis eredménytelenül zárult, Herczeg Józsefné megbízása pedig az év végén lejár.
Átcsoportosításokat hajtottak végre a polgármesteri hivatalon belül, az egyes szervezeti egységek között: az okmányiroda létszámát a jelenleg más irodákhoz tartozó munkatársakkal 24-ről 35 fősre bővítik. Ennek oka, hogy az okmányiroda, illetve más irodák feladatait a jövő év elején megalakuló kerületi Kormányablak veszi át, így az önkormányzati dolgozók a kormányhivatal alkalmazottjaiként folytathatják tovább munkájukat.

z.