Felgyorsulnak az építésügyi eljárások

Egy fejlesztésnek köszönhetően gyorsabbá, átláthatóbbá válhat az ügyintézés az építésügy területén: 2013. január 1-jén megkezdi működését az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR). Felhasználói lehetnek a kérelmezők, azaz az engedély iránti kérelmet benyújtó építtetők, a tárgyi és a szomszédos ingatlannal rendelkezők (tulajdonosok, haszonélvezők), az építtető által megbízott közreműködő szakemberek, továbbá az ügyben eljáró hatóságok, az általuk megbízott szakértők, a felügyeleti szervek, valamint az ügyfélszolgálati pontok munkatársai.
Az új, országos rendszerben lefolytathatók lesznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások fő ügyviteli folyamatai, a jogorvoslati eljárások, illetve más, a területhez kapcsolódó ügyek, mint például a jogutódlás, az engedély hatályának meghosszabbítása, a hatósági bizonyítvány kiadása, a kérelem módosítása vagy az építésügyi és építésrendészeti hatósági intézkedés iránti kérelem.
A kérelmező előzetesen az ÉTDR felületén, általános leírások segítségével tájékozódhat az eljárásokról és tudnivalókról. A rendszer interaktív segítséget nyújt az indítandó eljárás típusának kiválasztásában, illetve az eljárás indításához benyújtandó mellékletek meghatározásához és ellenőrzéséhez, valamint tájékoztatást ad a fizetendő illetékekről és szolgáltatási díjakról, amelyek elektronikus fizetését is támogatja.
A kérelmet és a mellékleteket egy elektronikus dossziéba lehet majd feltölteni. Ez történhet az ÉTDR online felületén, offline módon nyomtatványkitöltő program segítségével, személyesen az ügyfélszolgálati ponton vagy postai úton – ez utóbbi két esetben a dokumentációt elektronikus adathordozóra írva kell mellékelni. A papír alapú mellékletek digitalizálását, továbbá a digitalizált kérelem, illetve az elektronikus adathordozón érkező tervrajzok ÉTDR-mappába másolását az ügyfélszolgálati pontok végzik.
A benyújtott tervdokumentáció alapján a kérelmező még az eljárás megindítása előtt beszerezheti az előzetes szakhatósági véleményt, ahogyan a közreműködő szervezeteknek (tervtanács, önkormányzat stb.) is lehetőségük van a tervdokumentáció alapján a hozzájárulások, nyilatkozatok feltöltésére az ÉTDR-dossziéba, így nincs szükség személyes egyeztetésekre, sorban állásokra.
A hatósági ügyintézés akkor kezdődik, amikor az ügyfél személyesen, vagy az ügyfélszolgálati pont közreműködésével el is indítja az eljárást. A kérelmező az ÉTDR-be belépve folyamatosan megtekintheti az eljárás aktuális állapotát. A hatósági ügyintézés során az ügyintézők az ÉTDR-ben tárolt elektronikus adatok alapján döntenek. A döntésről az ügyfél az általa meghatározott kapcsolattartási mód szerint, elektronikusan vagy papíron értesül.
Az ÉTDR készen áll az e-közigazgatás egyéb rendszereihez történő csatlakozásra is, így lehetővé válik egyebek között az illetékek és szolgáltatási díjak elektronikus fizetése, az elektronikus postai szolgáltatások igénybevétele, az ingatlan-nyilvántartási adatok elektronikus beszerzése és ellenőrzése, az elektronikus iktatással való szinkronizáció, illetve a statisztikai adatszolgáltatások automatikus teljesítése.
A rendszer az új eljárásrendek bevezetésével egy időben, 2013. január 1-jén indul. Bevezetéséig az érintett hatóságok munkatársai részére oktatást, az érdeklődők számára pedig nyílt napokat szerveznek. Budapesten szeptember 17-én tartanak nyilvános szakmai tájékoztatót a Belügyminisztérium Márvány Aulájában (V., József Attila utca 2–4.). További információk: www.e-epites.hu/etdr.

z.