Gépjárműadó-mentesség mozgáskorlátozottaknak

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy megváltoztak a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó-mentességével kapcsolatos jogszabályok, aminek következtében a háziorvos által kiállított, úgynevezett „7 pontos igazolással" csak 2012. december 31-ig kapható meg a gépjárműadó-mentesség. 2013. január 1-jétől az adómentesség a 18. életévét be nem töltött, mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosultat, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott szakvéleménnyel rendelkezőket, továbbá a fogyatékossági támogatásban részesülőket illeti meg, amennyiben az erről szóló igazolásokat az adóhatóság részére megküldik.
Akik nem rendelkeznek a fent említett iratokkal, azoknak közlekedőképesség minősítése céljából 2012. december 31-ig vizsgálatokon kell részt venniük.
A rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal bármely okmányirodában kezdeményezhető a közlekedőképesség minősítése. E kérelemmel az okmányiroda a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szakértői szerv 60 napon belül adja ki a szakvéleményét, ezért a gépjárműadó-mentesség fennmaradása érdekében időben be kell nyújtani a kérelmet!