Onkenteseket_var_a_polgari_vedelem

Önkénteseket vár a polgári védelem

A katasztrófavédelmi törvény előírásai szerint ötszáz fős polgári védelmi szervezetet kell létrehozni a Hegyvidéken. Polgári védelmi kirendeltség és egy önkéntesekből álló egyesület eddig is működött a kerületben, ennek tagjaira továbbra is számíthatnak az itt élők, rajtuk kívül azonban további önkénteseket vár az önkormányzat.

A katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében a XII. kerületben is létre kell hozni a települési Polgári Védelmi Szervezetet, amelynek feladata az esetleges természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezésben történő közreműködés. Ez a szervezet a kerületben élők bevonásával segít az esetleges katasztrófák során a közvetlen veszélyek elhárításában, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmében, az alapvető életfeltételek biztosításában, valamint a mentésben.
Tömegeket érintő katasztrófahelyzet a Hegyvidéken szerencsére még nem történt, és igen kicsi a valószínűsége a hazánkban leggyakrabban bekövetkező katasztrófaesemények előfordulásának – az országban időről időre súlyos gondokat okozó árvíz, belvíz például nem jelentkezik problémaként a kerületben. A legnagyobb károkat itt a szélviharok, illetve a hirtelen lezúduló esők idézték elő a korábbi években, a veszélyelhárítást azonban – a kidőlt fák eltávolítását, vagy az elöntött pincék kiszivattyúzását – minden alkalommal el tudta látni saját erőből a tűzoltóság. A jövőben is az állami szervek munkatársai végzik el a veszélyelhárítás során szükséges, szakértelmet igénylő feladatokat, előfordulhat azonban olyan, sok ember mozgósítását igénylő esemény, amikor a kiegészítő feladatok ellátását a polgári védelemre kell bízni.
Polgári védelmi csoport eddig is működött a kerületben, illetve a Közép-budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület szintén jelen volt a Hegyvidéken, s ezek tagjaira továbbra is számíthat a Hegyvidéki Önkormányzat. Rajtuk kívül azonban további segítőkész polgárokra is szükség van, a törvényi előírások szerint ugyanis a kerületi szervezet létszámát ötszáz főre kell bővíteni.
Amennyiben a
jelenlegi rendszerben lévő polgári védelmisek és a most jelentkező önkéntesek együttes száma nem érné el az ötszázat, akkor az illetékes hatóság a törvény alapján mentességre jogosultakon kívül bárki számára kötelezővé teheti a polgári védelmi szolgálatot, és ennek megfelelően kiküldheti a felhívást a jelentkezésre, az adatlapok kitöltésére.
Az önkormányzat abban bízik, hogy az önkéntesen jelentkező, elhivatott polgárokból sikerül felállítani egy lelkiismeretes és hatékony csapatot, amelynek tagjai szükség esetén szívesen segítenek a környezetükben bajba jutott embereknek, és vállalják a minimális elfoglaltsággal járó felkészítéseken való részvételt.

z.

A polgári védelmi önkéntesek a Hegyvidéki Közterület-felügyeletnél jelezhetik csatlakozási szándékukat. Cím: XII., Kiss János altábornagy utca 47. Telefon: 225-0147. E-mail: kozteruletfelugyelet@hegyvidek.hu.