Engedelykoteles_kontenerek

Engedélyköteles konténerek

Továbbra is kizárólag az önkormányzat előzetes engedélyével lehet építési konténert kihelyezni a közterületekre. A hozzájárulás megadásának egyik feltétele a közterület-használati díj megfizetése. Nem érdemes „trükközni”, az engedély nélkül lerakott konténerek után az önkormányzat akár tízszeres pótdíjat is felszámolhat, amit a megrendelőnek kell megfizetnie.

A 10/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet értelmében a kerületi kezelésű közterület rendeltetésétől eltérő használata, így az építési konténerek lerakása engedély- és díjköteles, az eljárást a Hegyvidéki Közterület-felügyelet Kiss János altábornagy utca 47. alatti irodájában kell kezdeményezni. Ehhez szükség van a helyszínen átvehető, illetve a www.hegyvidek.hu honlapról letölthető, kitöltött formanyomtatványra és a meghatározott közterület-használati díj befizetésére.
Lakossági konténerek esetében – amennyiben a kérelem minden egyéb feltételnek megfelel – az engedély a fizetést igazoló csekk vagy banki átutalás bemutatásának napján, legfeljebb másnap az ügyfél rendelkezésére áll. Kizáró ok ugyanakkor a közterület-használattal kapcsolatos bármilyen tartozás, ennek rendezéséig az önkormányzat nem ad ki újabb hozzájárulást.
Két hétnél hosszabb időre kért közterület-használati engedélyeknél érdemes az esedékesség előtt legalább nyolc nappal leadni az igénylést. A kérelemben szerepeltetni kell a konténer kihelyezésének célját, a pontos helyet és a közterület elfoglalásának tervezett időtartamát.
Egy évet meghaladó közterület-használati engedélyekhez részletfizetés is kérhető, ilyenkor az első hat hónapi díjat előre egy összegben, a fennmaradó részt háromhavi egyenlő részletben kell megfizetni. A kihelyezéskor figyelni kell arra, hogy a konténer nem akadályozhatja a forgalmat, míg térkövezett utakon kötelező a talpfa alkalmazása.
A konténer kihelyezésének díja nem korlátozott várakozási övezetben naponta 2600, korlátozott várakozási övezet második díjfizetési területén 6100, míg a korlátozott várakozási övezet harmadik díjfizetési területén 5200 forint + áfa. Mentesség kapható a műemléki védettség alatt álló épület felújítási munkálataival kapcsolatos építőanyag elhelyezésekor, illetve méltányosságból a részben önkormányzati tulajdonú társasházak esetében akkor, ha az építkezést a társasházi pályázatból finanszírozzák.
Nincs értelme megkerülni a hivatalos utat, ugyanis a Hegyvidéki Közterület-felügyelet munkatársai folyamatosan ellenőrzik a közterületek használatát. PDA készülékük segítségével bárhol be tudnak lépni az önkormányzat nyilvántartásába, amely az engedély részletes leírását is tartalmazza. Ebből egyértelműen kiderül, hogy a konténert jogszerűen helyezték ki a közterületre, vagy valamilyen szabálytalanság történt.
Ha a szabálytalanság bebizonyosodik, a közterület-használati díj mellett pótdíj formájában ennek az összegnek akár a tízszeresét is kiszámlázhatja az önkormányzat a konténer megrendelőjének. A felelősség alól nincs kibúvó, a közterület-felügyelet a konténeren kötelezően feltüntetett telefonszám, illetve más azonosításra alkalmas adatok birtokában felveszi a kapcsolatot a szállító céggel, amely a hatóság rendelkezésére bocsátja a megrendelő nevét és címét.

(em.)