Visszamenőleg jár a gépjárműadó-mentesség

A súlyosan mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó-mentességének megállapításához január elsejétől az önkormányzat kizárólag az új típusú egészségügyi igazolást fogadhatja el. Mivel ezek kiadásában előfordulhatnak fennakadások, Pokorni Zoltán polgármester kezdeményezésére az önhibájukon kívül késedelembe esett jogosultak kérelemre visszakapják az önkormányzattól a gépjárműadóra már befizetett összeget.

Sokak számára lehet ismerős az a jelenet, amikor a tízmilliós terepjárójából kiszálló, láthatóan egészséges, izmos fiatalember hanyag mozdulattal a szélvédő mögé dobja a rokkantkártyáját. A többség rosszallását kiváltó, mára tarthatatlanná váló jelenség visszaszorítása érdekében a kormány jelentősen megszigorította az ingyenes parkolásra jogosító igazolvány kiváltásához, illetve a gépjárműadó-mentesség igényléséhez szükséges súlyos mozgáskorlátozottságot bizonyító igazolás kiadását.
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011 (VI. 29.) Kormányrendelet értelmében január 1-jétől csak azok a mozgásukban korlátozott polgárok kaphatnak évi 13 ezer forintos kedvezményt a gépjárműadóból – az esetek nagy többségében ez egyet jelent a mentességgel –, akik a kérelemhez mellékelik a súlyos mozgáskorlátozottság tényéről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által kiadott állapotigazolást. A régi, úgynevezett hétpontos igazolás tehát az idei évtől már nem használható, függetlenül attól, hogy az igénylő rokkantkártyája még nem járt le.
A változásról az önkormányzat adóigazgatási irodája az elmúlt év szeptemberében írásban tájékoztatta az érintetteket, az NRSZH azonban a nagy mennyiségű kérelem miatt a vártnál lassabban végzi el a jogosultsági felülvizsgálatokat, így sokan nem kapták meg időben az igazolást, és kénytelenek voltak befizetni a gépjárműadó teljes összegét. A kialakult helyzetet látva Pokorni Zoltán polgármester kezdeményezte, hogy azok az ügyfelek, akik az adminisztráció elhúzódása miatt csak késve tudták beszerezni az új típusú igazolást, visszakaphassák a már befizetett összeget. Az illetékes szaktárca elfogadta a Hegyvidék polgármesterének indokait, és engedélyezte a visszafizetést.
A kérelmet a súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló új típusú iratokkal együtt az adóigazgatási irodának kell eljuttatni, amely intézkedik a gépjárműadó-különbözet megtérítéséről a jogosultak számára.

(M.)