Felmérés a digitális átállás támogatásához

A Központi Statisztikai Hivatal a törvényi rendelkezések, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) kötött együttműködési megállapodás alapján felméri az állami támogatásra jogosultak körét a földfelszíni televíziós műsorsugárzás digitális átállásához kapcsolódóan. A Digitális Átállás Támogatási Program keretében a rászorulók állami segítséggel juthatnak hozzá a digitális műsorszórás vételéhez szükséges eszközökhöz.
Először felmérik a jogosultak körét, majd kiértékelik az igényeket, ezután következhet a beszerelés. Az érintetteket az NMHH által megbízott szerelők keresik fel, akik ingyenesen telepítik a digitális adás vételéhez szükséges set-top-boxot és/vagy antennát. Amennyiben az adott körzetben nem fogható a digitális földfelszíni sugárzás, akkor a digitális műholdas adás (DVB-S2) vételéhez szükséges eszközöket telepítik a szakemberek.
Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott háztartásban állandó lakóhellyel rendelkezik, és ott kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel televíziózik. További feltétel a rászorultság: rászorultnak minősül az, aki szociális ellátásban részesül, illetve aki betölti vagy betöltötte a 70. életévét, és a nyugdíjának, nyugdíjszerű szociális ellátásának, illetve egészségbiztosítási ellátásának együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. Állami támogatás háztartásonként egy rászoruló számára adható.
Az érintettek a felmérés kezdete előtt levélben kapnak tájékoztatást arról, hogy felkeresik őket. A munkát a Központi Statisztikai Hivatal sorszámozott fényképes igazolvánnyal rendelkező megbízottjai végzik el 2013. június 30-ig.

sz.