Oviparade2

Oviparádé: hegyvidéki magánóvodák a legjobbak közt

A közelmúltban megrendezett Oviparádét megelőző átfogó felmérés több hegyvidéki magánóvodát is a legjobbak közé sorolt. Összeállításunkban a Busy Bee – Szorgos Méhecskék, a Happy Kids International és a Micimackó Kuckója nevelési programjait, szolgáltatásait mutatjuk be, nem elfeledve, hogy e három intézményen kívül további kiváló, önkormányzati és magánkézben lévő óvodák várják a hegyvidéki gyerekeket.

Szorgos Méhecskék

A Távcső utcai Busy Bee – Szorgos Méhecskék az oviparádés felmérésben maximális pontszámot szerzett az ellátottság és a kiegészítő szolgáltatások, illetve maximumhoz közelit a nevelés és az infrastruktúra szempontjai alapján. A családias légkörű óvoda a Normafánál várja a gyerekeket, szeptembertől ovibusszal is megközelíthető lesz. A társalgási nyelv az angol, de naponta másfél órás, játékos magyar foglalkozást is tartanak a négyévesnél nagyobbaknak. Az intézményt Nágel Anna vezeti, ő válaszolt kérdéseinkre.

Mi a pedagógiai programjuk lényege?

– Óvodapedagógusként hiszek abban, hogy a gyerekeknek elsősorban mozgásra, játékra és a pedagógus személyében „meghallgató, segítő közönségre” van szükségük. Minden „feladatot” játékként oldunk meg. Komoly hangsúlyt helyezünk a testedzésre a mindennapokban. Beszerezzük, illetve támogatóinktól megkapjuk azokat a játékokat, kiegészítő eszközöket, amelyek a sokféle módszer legjavát felhasználó pedagógiánk fontos segédeszközei. Fontosnak tartom, hogy nem használunk számítógépet, inkább arra tanítjuk meg a gyerekeket, hogy az információkat milyen hagyományos utakon lehet megtalálni – a számítógép amúgy is „utoléri” őket.

Gondolom, nemcsak az itteni jó levegő miatt lett az egyik legegészségesebb óvoda az önöké.

– Nagyon fontos a gyerekek étkeztetése, lehetőséget adunk a vegetáriánus menüválasztékra, figyelembe tudjuk venni a különböző ételallergiákat, de egy cukorbeteg volt óvodásunk étkezését is mi szervezzük. Hetente háromszor kapnak a gyerekek főzeléket, gyümölcsöt pedig mindennap. Szűrt vizet iszunk, naponta húsz perc testnevelést tartunk – most éppen a nagyon népszerű dzsúdófoglalkozás zajlik „Bandi bácsi”, azaz Németh Endre, a Testnevelési Egyetem tanára vezetésével –, aztán az eddigi foci, néptánc és balett mellé beérkezett a zumba is. Kihasználjuk a jó levegőt, amint az időjárás megengedi, az étkezések és a délutáni alvások a teraszra „költöznek”, és rengeteget játszunk az udvaron.

Mire terjed ki az ugyancsak elismert művészeti nevelés?

– Mindig aktív tevékenységhez, alkotáshoz kapcsolódó fejlesztést végzünk, vagyis egy-egy élményt rajzolással, festéssel, gyurmázással is feldolgozunk. Minden hétnek megvan a kiemelt témája, azt járjuk körül. Nagyon büszke vagyok az eredményeinkre, ezek a rendkívül felkészült munkatársaknak köszönhetők. Mindnyájunknak több végzettsége van, így az óvodapedagógus mellett védőnő, fejlesztő pedagógus, logopédus, tehetségfejlesztő, tanító, pszichológus, közoktatási szakértő – mindez a négy munkatárs sokrétűségét bizonyítja.Oviparade1

Happy Kids International

A felmérés szerint a Fodor utcai Happy Kids a legjobb átfogó nevelési programmal rendelkező, a legkitűnőbb nyelvismereti képzést nyújtó, a legjobban felszerelt és a legjobb szakembergárdával rendelkező óvodák közé tartozik. A társalgási nyelv az angol, de a magasan képzett, angol anyanyelvű, illetve angolul anyanyelvi szinten beszélő pedagógusok játékos módszerei révén az angolul nem beszélő gyerekek is nagyon hamar elsajátítják a nyelv alapjait. A Happy Kids nevelési elveiről az óvoda vezetőjével, Jones Zsuzsával beszélgettünk.

Kiemelkedő a nyelvi képzésük. Miért jó, ha a magyar anyanyelvű gyerekeket már az óvodában megtanítják angolul?

– Bár valóban angol nyelvű a Happy Kids, hagyományos értelemben nem oktatjuk a nyelvet, viszont minden angolul hangzik el. Így egy idő után a nem angol anyanyelvű gyerekek is értik és használják a nyelvet. Az iskolában könnyebb lesz majd már egy harmadik nyelv elsajátítása is. A nyelv nem lesz számukra többé idegen.

Mik a legfontosabb nevelési céljaik?

– A nevelési programunk inkább nemzetközi, mint magyar, a gyerekeket egyénileg készítjük fel leendő iskolájukra. Olyan pedagógus segít ebben, aki tanítói diplomával is rendelkezik, és ismeri a budapesti nemzetközi iskolákat, azok tanmenetére készíti fel az óvodásokat, akikről egyébként nagyon jó visszajelzések érkeznek. A magyar gyerekek számára anyanyelvápoló foglalkozásokat tartunk, illetve azoknak a külföldieknek is van heti két magyar foglalkozás, akik ezt igénylik. Rengeteg sportprogramunk van, naponta más-más jellegű mozgásformával, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy naponta kétszer a szabadban, a friss levegőn játsszanak a kicsik.

A legjobb felszereltség?

– Évente megújítjuk az eszközeinket. Minden évben részt veszünk a külföldi továbbképzéseken, kiállításokon, és az ott látottak közül megvásároljuk azt, amiről úgy gondoljuk, segíti a képzést.

Nyolcvanhat gyerek jár az óvodába, a velük foglalkozókat is a legjobbak közé sorolták a felmérésben.

– Rengeteg óvodapedagógus, dajka, asszisztens jelentkezik az óvodában. Először néhány napig nálunk dolgoznak, s ha úgy látjuk, hogy megfelelő a szakmai felkészültségük, és be is tudnak illeszkedni közénk, akkor közös döntés szerint választjuk ki az új munkatársakat. A tavaszi szünet után ma jöttek először a gyerekek, és mint hallottuk, többen már nagyon várták ezt a napot. Ez a legnagyobb elismerés számunkra.

Micimackó Kuckója

A legjobban felszerelt, a legjobb nyelvi ismereteket nyújtó, a legjobb művészeti nevelést adó és a legjobb szakember-ellátottsággal rendelkező óvodák közé tartozik a Micimackó Kuckója. A Rőzse közben található intézmény pedagógiai elveiről és gyakorlatáról Varsányi Tamásnét, az óvoda alapítóját és Pintérné Tasnádi Ági vezető óvónőt kérdeztük.

Mi az, ami a szülőket ebbe az óvodába vonzza?

– Elsősorban a családias légkör és a szülőkkel ápolt közvetlen, rendszeres napi kapcsolat – kezdte Varsányi Tamásné. – Vegyes csoportunkat kis csoportokra bontjuk, így egy pedagógus átlagosan hat-nyolc gyerekkel foglalkozik. Emellett délutánonként egyéni fejlesztésben részesülnek az óvodások. Három pedagógus foglalkozik velük, ügyelve arra, hogy minden játékos formában történjék. Kollégánk, „Norbert bácsi” révén pedig férfimintát is kaphatnak.

Az óvoda felszereltsége igazán sokszínűnek tűnik.

– Minden olyan eszköz a rendelkezésünkre áll, amivel a foglalkozásokat interaktívvá tehetjük: a logikus gondolkodást fejlesztő játékok, többféle hangszer, amellyel a gyerekek is zenélhetnek, az összes nemzet népmesegyűjteménye, számos angol nyelvű mesekönyv és természetesen szakkönyv. Emellett Montessori-eszközeink, valamint az Ayres-torna eszközeinek segítségével speciális fejlesztésre is lehetőségünk van. A kreatív foglalkozásokhoz mindig megfelelő, környezetbarát anyagokat használunk, például saját készítésű gyurmát – lisztből, sóból, olajból, citromsavból és ételfestékből, hogy akkor se legyen baj, ha netán megkóstolja az óvodás.

Előkelő helyen végeztek a legjobb nyelvismereti képzés mérésében is.

– Kidolgoztuk a magyar gyerekek angolnyelv-tanítását, az angolos pedagógus csak angolul szól óvodásainkhoz, és előttük egymással is csak ezen a nyelven beszélgetünk. Így olyan közeget tudunk teremteni, amelyben azonnal ellenőrizhető a gyerekek fejlődése. Emellett úgynevezett tudatosító foglalkozásokat is tartunk, ezeken az időjárásról, a csoportról és egyéb napi témákról ejtünk szót.

Mi a helyzet a művészeti neveléssel?

– Néptáncot és népzenét oktatunk, de nagy hangsúlyt helyezünk a hagyományos óvodai élet elemeire is, hiszen a mondókák, körjátékok, versek mindkét nyelven nagyon fontosak. A Kodály-módszer szerint foglalkozunk a gyerekekkel, és ezt a külföldiek is élvezik. A magyar anyanyelvi játékoknak nagy szerep jut a későbbi olvasástanulásban, ahogyan a mozgásnak és a zenének is meglesz az eredménye az olvasás mellett a matematikai képességek és a zenei hallás megalapozásában. A kreatív foglalkozások eredményei pedig folyamatosan láthatók az óvoda falain, asztalain. Az éppen most folyó bábos torna – a pénteki táncház mellett – a gyerekek kedvence, még azokat is serkenti, akik esetleg kevésbé mozgékonyak.Oviparade3

A. I.

Óvodai nyílt napok

KIMBI Óvoda (Tállya utca 22.): április 9-én 9.00–11.00-ig.

Mackós Óvoda (Németvölgyi út 46.): Bocs-Váró április 25-én 8.30–12.00-ig és 16.00–17.00-ig.

Normafa Óvoda (Normafa út 30.): a májusi beiratkozást megelőzően nyílt délelőtt a székhelyen április 17-én és április 24-én; a tagóvodában április 23-án 9.00–11.00-ig. A kerületben lakó szülők gyermekükkel együtt ismerkedhetnek az óvoda nevelőmunkájával.

Süni Óvodák. A Németvölgyi út 29.-ben április 11-én és 25-én. Az Orbánhegyi út 18.-ban április 17-én.

Táltos Óvoda (Lejtő út 41.): április 19-én 9.00–12.00-ig.

Városmajori Óvodák: a Városmajor Óvodában (Városmajor utca 59/b) április 11-én 8.00–11.30-ig, a Csermely Tagóvodában (Csermely utca 8.) április 11-én 10.00–11.30-ig.

Zugliget Óvoda (Zalai út 2.) április 11-én 10.00–12.00-ig.