Parkolási engedélyek megújítása

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A parkolási engedélyek kiadásának feltételeit a Fővárosi Közgyűlés, és a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletei határozzák meg. A rendeletek és mellékleteik honlapunkon elérhetők.

A lakossági engedélyek kiadásának legfontosabb szabályai:

Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak adható, akinek:

- állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van,

- az általa megjelölt

a) egy darab személygépkocsira, melynek a kérelmező az üzembentartója,

b) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

Kiadás feltételei:

- 2 000 Ft költségtérítés megfizetése,

- érvényes lakcímkártya (személyi igazolvány) bemutatása,

- érvényes forgalmi engedély bemutatása,

- helyi adó, vagy más jogcímen az Önkormányzattal szemben tartozás ne álljon fenn,

- Fővárosi parkolási társasággal szemben 30 napnál régebbi tartozása ne álljon fenn,

- munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre kér engedély esetén, az alábbiakra is szükség van:

­ igazolás a gépjármű kizárólagos használatról (cégjegyzésre jogosult által aláírva),

­ igazolás a munkáltató székhelye szerint illetékes Önkormányzattól, hogy a munkáltatónak gépjárműadó tartozása nincs.

A minden gépkocsira megfizetendő 2.000,- Ft költségtérítés díján túl lakásonként az első személygépkocsira kiadott engedélynek nincs további költsége, a második gépkocsira igényelt engedély után azonban a környezeti besorolás alapján további éves várakozási díjat kell fizetni, amelynek mértéke a lakóhelyen fizetendő egy órai parkolási díj kettőszázötvenszerese.
Az EURO 3 környezetvédelmi besorolás harminc százalék, az EURO 4-es ötven százalék, az EURO 5-ös besorolás 70% kedvezményt biztosít. A teljesen elektromos üzemű járművek esetén a kedvezmény mértéke 100%.

Harmadik, és további gépkocsikra várakozási hozzájárulás nem adható ki.

Az engedély kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján, aláírás ellenében vehető át.

A 2014. évre szóló engedélyek kiadása 2014. január 2. – 31. között az Önkormányzatunk Ügyfélszolgálatán történik.

Tájékoztatónk a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. Kérjük, hogy konkrét ügyben, a részletek tisztázása érdekében telefonon, vagy személyesen keresse fel Önkormányzatunkat.