Az_iskolaigazgatok_tarsaim_a_vezetesben

„Az iskolaigazgatók társaim a vezetésben”

Kormányzati döntés következtében januártól átalakult az oktatás rendszere, és – az egyháziak és alapítványiak kivételével – az iskolák állami fenntartásba kerültek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) irányítása alá. Lapunk is több alkalommal foglalkozott már e témával, értekezletekről, tájékoztatókról tudósítottunk. Ezúttal a KLIK Budapest XII. Tankerülete igazgatójával, Fodor Gáborral beszélgettünk új pozíciójáról, az átalakulás folyamatáról, valamint arról, érzékelnek-e majd változást az iskolások családjai.

Kapta vagy választotta a Hegyvidéket?

– Pokorni Zoltán kért fel erre a pozícióra. Régóta ismerjük egymást, dolgoztunk is együtt minisztersége idején, aztán a kerületben is dolgoztam pedagógiai szolgáltatásért felelős szakemberként, így ismertem már a legtöbb iskolát, több helyütt tájékoztatókat is tartottam az igazgatóknak. De azért is tettem könnyű szívvel eleget a polgármester úr kérésének, mert szülőként is jól ismerem a hegyvidéki köznevelés színvonalát, hiszen a nagyobbik lányom a Kós Károly iskolába jár, a kisebbik pedig, aki idén lesz elsős, az Orbánhegyi Óvodába. Mindkét intézményt nagyon szeretjük, mindkettőben igen aktív a szülői közösség.

Milyennek látja a többi fővárosi kerülethez képest a Hegyvidéket?

– Azért könnyű kötődnöm, mert korábban ismertem az intézményeket, mint ahogy ezt a feladatot megkaptam. A lányaim révén is látom, hogy nagyon jól szervezett oktatás-nevelés folyik itt, felkészült és elkötelezett pedagógusokkal, intézményvezetőkkel. Ahogyan Szebedy Tas iskolaigazgató mondta nemrég: „kincset kaptál, vigyázz rá!” Én is nagyon fontosnak tartom, hogy az itteni értékek ne vesszenek el.

Az érintettek inkább féltek az átalakulástól, semmint várták volna. Hogy látja, végül hogyan sikerült?

– Az átmenettel kapcsolatban a híreket és a félelmeket két csoportra érdemes osztani: a valódi átadás-átvételi aggodalmakra, illetve azokra a gondokra, amelyek amúgy is jelen vannak az iskolákban, de most hírértékűvé váltak. Úgy látom, hogy aránytalan a problémákra fókuszáló médiafigyelem, miközben az eredmények kevesebb hangot kapnak. Nem elvárható, hogy egy ennyi intézményt és dolgozót foglalkoztató rendszer zökkenőmentesen alakuljon át, ráadásul nem volt protokoll sem arra, hogyan kell ezt csinálni. Ezért türelmet kérek a szülőktől és a pedagógusoktól, elfogadva az esetleges hibákból eredő kritikákat is. Minden problémával foglalkozunk, mindenre megoldást keresünk. Azért például nem maradhat el kifizetés, mert nincs még konkrét megállapodás az önkormányzat és a tankerület között. Szerintem tehát zökkenőmentes volt az átadás-átvétel – köszönhetően az önkormányzat és az intézményvezetők hozzáállásának –, a napi problémákat pedig kezeljük.

Mit jelent pontosan ebben a szövegkörnyezetben a fenntartó és a működtető kifejezés?

– Kormányzati döntés következtében a közoktatási intézmények – kivéve az egyházi és alapítványi iskolákat – állami fenntartásúak lettek, vagyis az összes pedagógus állami alkalmazott, közös munkáltatójuk a KLIK, a munkát különböző intézményekben végzik. Az ő bérüket és az iskolában folyó szakmai munkát finanszírozza az állam a költségvetésből. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek nem adták át a működtetést is, az a feladatuk, hogy az épületek működéséért feleljenek, ingyenes használatba adják azokat a KLIK-nek. Ennek alapján kötjük a használatbavételi szerződéseket, ezek rögzítik majd, hogy pontosan ki mit finanszíroz.

Az imént a médiafigyelmet említette: szárnyra kapott a hír, hogy áprilisban átvilágítják az iskolákat. Miért van erre szükség, illetve pontosan mit jelent ez?

– Átvilágítást nem mondanék. Az intézmények alapdokumentumait vizsgáljuk át a fenntartóváltás miatt, valamint a két megújult jogszabály, a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv megjelenése miatt a pedagógiai programokat és a tantárgyi felosztást is meg kell vizsgálni. Egyébként ezt az ellenőrzést az eddigi fenntartó is rendszeresen elvégezte.

Várható-e, hogy folytatódnak a megszokott és kedvelt iskolán kívüli programok, amelyeket eddig az önkormányzat biztosított a tanulók számára?

– Az átadás-átvétel kapcsán kialakult feladatmegosztás elve szerint ami benne van az iskola pedagógiai programjában, mint például az úszásoktatás, ott a KLIK fizeti a pedagógus bérét, az utazáshoz szükséges buszt és az uszodahasználatot pedig az önkormányzat biztosítja. A határon túli kirándulások finanszírozásáról a KLIK megállapodást kötött a Rákóczi Szövetséggel, vagyis ha ez is kérdés, akkor igen, folytatódik. A nyári napközis táborokat és a Hegyvidéki Olimpia megrendezését pedig az önkormányzat finanszírozza.

Kikkel dolgozik együtt?

– A tankerületi igazgató munkáját egy titkársági asszisztens, két tanügy-igazgatási referens, egy gazdasági ügyintéző és két személyzeti ügyekkel foglalkozó, ma úgy mondjuk, HR-es munkatárs segíti majd. Részben sikerült is már kiválasztani a kollégákat, van pozíció, amelyet később töltünk be. Az önkormányzat oktatási irodájáról átjött hozzánk két referens, ők ott is ezt a munkát végezték, nagy segítséget jelent nekem a helyismeretük, a felkészültségük. Olyan magas szakmai színvonalú csoportot szeretnék működtetni, amelyik a teljes feladatátadás-átvétel hosszabb folyamatát profi módon kíséri végig. Nagyon fontosnak tartom a jó együttműködést az intézményvezetőkkel, és a heti értekezletek, a személyes egyeztetések is segítik a jó kommunikációt. Pedagógusok és szülők közvetlenül is megkereshetnek – s mivel a telefonszámom a KLIK honlapján is megtalálható, számos esetben meg is találtak már. Számomra a legfontosabb, hogy minden intézménybe személyesen eljussak, és megismerjem a tantestületeket. A kollégáknak érezniük kell a törődést, azt, hogy nem egy távoli hivatal irányítja a munkájukat.

Hol sikerült már bemutatkoznia tankerületi vezetőként?

– Eddig két iskolát látogattam meg, a Kós Károlyt és a Virányost, s a további látogatások mellett az igazgatói értekezleteket is minden hónapban másik iskolában tartjuk. A munkámról nyilván még nem alakulhatott ki markáns vélemény, az eddigi visszajelzések azonban pozitívak. Ez talán annak is köszönhető, hogy számomra valóban fontos a partnerség. Ennek jeleként például minden döntési kompetenciát az igazgatóknál hagytam, a szakmai tevékenységük nem csorbul, a munkatársak kiválasztása továbbra is az ő lehetőségük marad. Arra kértem vezetőtársaimat…

… az iskolaigazgatókat?

– Igen, hiszen én tényleg vezetőtársnak tartom őket! Tehát azt kértem, vállalják nyíltan a véleményüket, és minden problémát beszéljünk meg. Úgy gondolom, ez erős alapja lehet majd a jó együttműködésnek.

A. I.