Valtozasok_a_beiratkozas_rendjeben

Változások a beiratkozás rendjében

Nemcsak az iskolák fenntartója változott meg ettől az évtől, de a beiskolázás rendje is – derült ki azon a tájékoztató rendezvényen, amelyet a Hunniareg Pedagógiai Intézet tartott a Városmajori Gimnáziumban. A szülőknek szervezett fórumon bemutatkozó Fodor Gábor, a hegyvidéki tankerület vezetője ismertette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működését és hatáskörét is.

Hatalmas érdeklődés – és minden szempontból feszült figyelem – kísérte a Városmajori Gimnáziumban megtartott Iskolanyitogató című rendezvényt. Ezen először Pokorni Zoltán polgármester beszélt arról, hogy az önkormányzatok iskolafenntartó szerepét január elsejével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vette át, így az önkormányzatokra egyfajta „gondnoki” szerep hárul, azaz főleg az épületek működtetésére szűkült a hatáskörük.
„Sok munkát fordítottunk a kerület oktatására, ennek eredményét a kompetenciamérések is igazolják – mondta a polgármester. – Magyarországon a tizenkettedik kerületi iskolák adják a legtöbbet a gyerekek teljesítményéhez. Nagy szerepe van természetesen a motivált szülői háttérnek is, de meghatározó a pedagógiai érték. Reméljük, a mostani változások nem kockáztatják, hanem megvédik ezeket az eredményeket.”
Pokorni Zoltán arról is szólt, milyen szempontok szerint érdemes a szülőknek iskolát választaniuk: fontos, hogy a leendő tanító szimpatikus legyen, érződjék az iskolában az a harmónia, ami biztonságos légkört teremthet a gyereknek, illetve válasszák azt, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van.
„Mindenképpen a szülők válasszanak, ne a gyerek, és érzelmileg is azonosuljanak a döntéssel, mert a gyerek csak akkor fog megbízni az iskolájában, a pedagógusokban, ha szülein is ezt érzi” – figyelmeztetett a polgármester. Majd hozzátette: nem a szülők kényelme miatt érdemes a lakóhelyhez közeli iskolát választani, hanem azért, hogy amikor már nagyobb a diák, egyedül is visszamehessen a délutáni foglalkozásokra, a barátokhoz, a közösségi programokra, s ehhez ne kelljen kedvét szegően sokat utazgatnia.
Fodor Gábor, a hegyvidéki tankerület igazgatója, mielőtt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezeti felépítéséről és működéséről, valamint az idei, új felvételi rendről tájékoztatta a jelenlévőket, elárulta, hogy ő is hegyvidéki szülő, és megérti a gondjaikat, hiszen az ő családja is épp iskolaválasztás előtt áll.
A KLIK 2012 szeptemberében jött létre, s ettől az évtől egyedüli fenntartója az ország több mint kétezer intézményének, százhuszonhatezer munkavállalót foglalkoztatva, százkilencvennyolc tankerület munkáját felügyelve. „A tizenkettedik kerületben nagyon gördülékenyen zajlott az iskolák átadása-átvétele, köszönhetően polgármester úr és az önkormányzat segítő hozzáállásának – hangsúlyozta a tankerületi vezető. – Ezen a fórumon is megígérhetem, amit az iskolaigazgatók értekezletén tettem, amikor e gimnázium igazgatója ezt kérte tőlem: »Gábor, egy kincset kaptál, vigyázz rá!« Ezt tartom szem előtt.”
Az idei beiratkozásról elmondta, hogy az április 8–9-én 8–18 óráig zajlik, április 10–12-én történik meg az intézményi összesítés, április 19-ig születik meg a fenntartói döntés az indítható osztályok számáról, és április 26-ig értesítik a szülőket a felvételről. Újdonság, hogy immár nem az anyakönyvi kivonat alapján kell beíratni a gyerekeket az iskolába, hanem személyi azonosítóval – ez az óvodákban használt azonosító, az iskolaérettségi szakvéleménnyel ezt is megkapják a szülők –, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.
„Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek a lakóhelye a körzetében van – szögezte le Fodor Gábor, hozzátéve, hogy rajtuk kívül, ha van még hely, az igazgató vehet fel olyan gyerekeket is, akik más körzetbe tartoznak. – Arról, hogy az ELTE általános iskolája körzetes lesz-e, február végén születik döntés a kormányhivatalban.”
A tankötelességre vonatkozó szülői aggályokat Pokorni Zoltán oszlatta el: „Az, hogy a 2007. augusztus 31. előtt született gyerek tanköteles korú, annyit jelent, hogy szülői mérlegelés alapján már mehet iskolába, de nem kötelezhető rá. Aki azonban 2006. augusztus 31-e előtt született, köteles iskolába járni.”
Az óvodákhoz hasonlóan a hegyvidéki iskolák is igen népszerűek, ezért a jogosultságért ideiglenesen a kerületbe bejelentkezők miatt előfordulhat, hogy a reálisnál több gyereket szeretnének itt járatni iskolába. „Mi nyilatkozatot kértünk a szülőktől arról, hogy életvitelszerűen a kerületben élnek – említette Pokorni Zoltán a korábbi évek tapasztalatait –, s ezt javaslom a tankerületnek is annak érdekében, hogy valóban a hegyvidéki gyerekek kerülhessenek be az iskoláinkba.”
A szülők kérdéseinek megválaszolása után Fodor Gábor tankerületi igazgató összegzésül kijelentette: „Alapelvünk, hogy kerületi gyerek ne maradjon ellátatlanul.”

nt.