Onkormanyzati_szovetseg_a_tarsashazakkal

Önkormányzati segítség gyermekes családoknak

A megszokottól eltérően az idén már augusztus 15-től igényelhetők az iskolakezdéssel kapcsolatos támogatások. Alábbi összeállításunkban a kerületi segélyezési formákat gyűjtöttük egybe. Érdemes figyelmesen áttanulmányozni a lehetőségeket, ugyanis a Hegyvidéki Önkormányzat a két kötelező mellett további négy önként vállalt támogatást biztosít a rászorulók számára.

Iskoláztatási támogatások

Kifejezetten a tanévhez kötődik a beiskolázási segély, amit saját forrásai terhére folyósít a Hegyvidéki Önkormányzat. Az igényléseket augusztus 15. és szeptember 30. között lehet benyújtani, a 11 400 forintos támogatás azoknak a szak-, közép- és általános iskolába járó diákoknak jár, akiknek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, jelenleg 27 000 forintot. Nappali tagozatos tanulóknak a hozzájárulás 20 éves korig adható.
Szintén az önkormányzat önként vállalt támogatása a szociális ösztöndíj, ezt a nappali tagozatos tanulók az általános iskola negyedik osztályának elvégzésétől a szak-, illetve középiskola befejezéséig vehetik igénybe. Ennek feltétele a legalább 4,1-es tanulmányi átlag, valamint az, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre számolt havi nettó jövedelem kevesebb legyen, mint 57 000 forint. A tanulmányi évre megállapítható szociális ösztöndíj havi 6300 forint, az ez irányú kérelmeket augusztus 15. és október 30. között fogadja az önkormányzat népjóléti irodája.
Rászorultság alapján hozzájárul a Hegyvidéki Önkormányzat a bölcsődei, óvodai és – nappali tagozatosok esetében – az általános, valamint középiskolai étkezési díj megfizetéséhez. Ötvenszázalékos támogatásra akkor van lehetőség, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot.
A kérelmet szeptember 30-ig érdemes beadni, ugyanis ebben az esetben a kedvezményes térítési díjat szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig állapítják meg. Amennyiben a kérelem szeptember 30-a után érkezik meg az önkormányzathoz, az engedmény a következő hónap első napjától jár.

Gyermeknevelési kedvezmények

A Hegyvidéki Önkormányzat jóvoltából születési támogatásra jogosultak a kerületi újszülöttek. Az ellátás feltétele, hogy a születést megelőzően valamelyik szülő megszakítás nélkül legalább két évig bejelentett XII. kerületi lakcímmel rendelkezzen, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem kevesebb legyen, mint 99 750 forint, ezenkívül a kérelmező családja ne rendelkezzék a jogszabályban meghatározott vagyonnal, és otthonuk mérete ne haladja meg az elismert lakásnagyságot. Ez utóbbi kéttagú család esetében 60 négyzetmétert, majd személyenként további 10 négyzetmétert jelent. A támogatás összege 57 000 forint.
A kötelezően nyújtandó segélyezések közül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak adható, amely önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, és segítség nélkül nem képes gondoskodni a kiskorú gyermek ellátásáról. További feltétel, hogy az egy főre eső nettó jövedelem havonta ne érje el az 57 000 forintot. A kérelem évente több alkalommal is beadható, a támogatás összegét egyéni elbírálást követően állapítják meg.
Az iskolán keresztül felvehető tankönyvtámogatás igénylését is lehetővé teszi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amelynek jogosultjai augusztusban és novemberben gyermekenként 5800 forint értékben Erzsébet-utalványt is kapnak. Ezenkívül a kedvezményezettek számára a nyolcadik osztály befejezéséig ingyenes az iskolai étkeztetés, míg a középiskolában csupán a térítési díj felét kell megfizetniük.
A jogosultság akkor áll fenn, ha a családban az egy főre jutó adózott jövedelem legfeljebb 37 050 forint. A jövedelemhatár 39 900 forintra módosul, ha a gyermeket egyedülálló szülő – törvényes képviselő – neveli, a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, illetve azoknak a nagykorú diákoknak az esetében, akik nem töltötték be 23. életévüket, de még nappali tagozatos iskolába járnak.
Huszonöt éves korig biztosítható a kedvezmény akkor, ha a jogosult nappali tagozatos felsőoktatási intézmény hallgatója. Feltétel még, hogy a családban az egy főre jutó vagyon ne haladja meg a törvényben előírt mértéket.
Valamennyi támogatási forma az önkormányzat népjóléti irodájánál igényelhető. További információk: www.hegyvidek.hu.

MM.