Győri Gáspár,a könyvtáralapító

Kilencven éve született, harminc éve hunyt el Győri Gáspár (1923–1983), az országszerte ismert könyvtárostanár, aki a XII. kerületben élt és dolgozott. Nevét elsősorban az iskolai könyvtárak hálózatának kiépítése, az iskolai könyvtárosok szakmai feladatainak meghatározása, a könyvtárosi szakma elfogadtatásának szándéka tette ismertté.
Könyvtár-pedagógusi munkája a Hegyvidéken bontakozott ki. Két iskolában dolgozott mint tanár és könyvtáros, meghatározó alakja volt mind a Kós Károly Általános Iskolának, mind a Táncsics Mihály Gimnáziumnak (ma: Budai Középiskola). Magyar nyelvet, irodalmat és történelmet tanított, az ő érdeme az iskolai könyvtárak megalapítása.
Győri Gáspár a Táncsics Mihály Gimnáziumban valósította meg azokat az elképzeléseit, amelyeket aztán elismerőleg említett és értékelt számos európai országból érkező szakértő. Nézete, miszerint az iskolai könyvtár és a könyvtár-pedagógiai munka szerves, integrált része az oktatás-nevelés folyamatának, ma is aktuális.
Ő alapította a kerület helytörténeti gyűjteményét 1973-ban. A diákokat is bevonva jelentős helytörténeti munkát végzett. Tiszteletére emlékdíjat hoztak létre a könyvtárostanárok részére, ezt 2003-ban adták át először.

BA