Diszpolgar_lett_Zoltan_atya1

Díszpolgár lett Zoltán atya, a városmajori templom plébánosa

"Keveset beszél, de sokat figyel" – jellemezte Pokorni Zoltán polgármester Lambert Zoltán plébánost, aki a MOM Kulturális Központban rendezett ünnepségen vehette át a kerület díszpolgári kitüntetését. Az atya negyvenöt éve folytatja a közösség tiszteletét kivívó, áldozatos lelkipásztori szolgálatát a Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplomban.

„Már azelőtt díszpolgár volt, hogy megkapta volna a címet” – mondta kedves humorral a kerület polgármestere Lambert Zoltán atyáról a 2013-as díszpolgári cím átadásakor. Pokorni Zoltán a városmajori templom plébánosát állhatatos, kitartó, a közösségért életét áldozó emberként jellemezte, akit nagyon sokan tisztelnek. Nemcsak a Városmajor környékén, hanem az egész kerületben, sőt az országban is egyre többen tudják, mit jelent Lambert Zoltán neve és a hozzá fűződő példamutató közösségszervező munka.
Nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szükség – VI. Pál pápa e mondását választotta mottójául a plébános, ami a polgármester szerint igen találó. Hiszen, mint fogalmazott, Zoltán atya „keveset beszél, de sokat figyel”: nem a beszédre, okoskodásra, hanem a konkrét jó cselekedetekre mutat példát.
A díjazott a rá jellemző szerénységgel köszönte meg a dicsérő szavakat, illetve a díszpolgári címet. „Úgy érzem, sok tennivalóm van még, hogy ez a kitüntetés valóban a megérdemelt módon legyen az enyém” – jelentette ki a plébános, és az előzőleg az ünnepi műsorban elhangzott Kipling-vers néhány sorát ismételte: „ha a Sikert, Kudarcot bátran állod, s úgy nézed őket mint két rongy csalót, (…) tiéd a Föld és minden ami rajta, és – ami több – ember leszel, fiam”. Az atya felidézte, hogy ezzel a verssel indította el őt az életbe Szilágyi László bencés atya, gimnáziumi magyartanára. Ma is úgy véli: a siker miatt elbizakodottá válnia, a kudarc miatt összetörnie nem szabad, az emberek között embernek kell maradnia, segítőként kell szolgálnia.
Sokan megtisztelték jelenlétükkel Zoltán atyát díszpolgárrá avatása alkalmából a MOM Kulturális Központ kupolatermében. A Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplom hittanos óvodásai verses-zenés köszöntőt mondtak, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola kórusa az Isten áldja meg a magyart! című népdalt adta elő, míg Mozart Laudate Dominum című művét Fekete Andrea, a városmajori templom karnagya, illetve Feketéné Kurcsinka Erzsébet zongorista kamaraprodukciójában hallgatták meg a jelenlévők. A plébános által említett vers, Kipling Ha… című költeménye Szabó András előadóművész tolmácsolásában hangzott el. A hívek nevében Várgedő Tamás mondott méltató beszédet.Diszpolgar_lett_Zoltan_atya2
Lambert Zoltán 1942-ben született Budapesten, 1965. június 20-án szentelték pappá Esztergomban. 1968-tól káplán a Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplomban, 1992 óta ugyanitt plébános. 1979-től érseki tanácsos, 1995-től esperes, 2005-től protonotárius kanonok. Immár negyvenöt éve folytat lelkipásztori szolgálatot a városmajori templomban, ahol gyerekkorában ministrált, és eldöntötte, hogy pap lesz belőle. Közösségépítő szolgálatáért ez év március 15-én, nemzeti ünnepünkön a Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetést vehette át.

sz.