Idosugyi_Tanacs_alakul_a_hegyvideken

Idősügyi Tanács alakul a Hegyvidéken

A képviselő-testület május végi ülésén elfogadta a kerület Idősügyi Koncepcióját, illetve arról is határozott, hogy az önkormányzat tanácsadó testületeként hozzanak létre Idősügyi Tanácsot. Napirenden volt még egyebek mellett a zárszámadás, a Hegyvidéki Szabadidősport Központot működtető cég megalapítása, valamint ingatlanok óvodai célú hasznosítása.

Elkészült az önkormányzat Idősügyi Koncepciója, amely a különböző társadalompolitikai, egészségügyi és szociálpolitikai feladatok megvalósításával helyi szinten alternatívát nyújthat a demográfiai öregedésből származó problémák kezelésére. További cél a korcsoport szükségleteinek felmérése, ehhez igazodva a jelenlegi szociális ellátórendszer fejlesztése, illetve az idősellátásban részt vevő szervezetek együttműködésének elősegítése.
Az időseket érintő, előkészületben lévő döntések véleményezése, valamint a problémák feltérképezése, újabb javaslatok, programok megfogalmazása érdekében Idősügyi Tanácsot hoz létre az önkormányzat. A grémium szavazati joggal rendelkező tagjai a helyi gondozási központok képviselői, illetve a kerületben működő, idősekkel foglalkozó civilszervezetek delegáltjai lehetnek.
„Szeretnénk minél jobban megismerni a kerület idős lakóinak véleményét, hogy erre alapozva folytathassunk eredményes időspolitikát” – összegezte az önkormányzat szándékait Kovács Lajos alpolgármester. Sipos Péter (Párbeszéd Magyarországért) a testületi vitában megjegyezte, szerinte az Idősügyi Koncepcióban nem helyeztek elég súlyt az idősek hasznos energiáinak, tapasztalatainak kiaknázására. Ezt azonban Kovács Lajos cáfolta: a stratégia a szabadidő hasznos eltöltésével, az élethosszig tartó tanulással is foglalkozik, és ezeken a területeken már jelenleg is több program működik az önkormányzat támogatásával.
Az idősek átmeneti ellátását (azoknak a gondozását, akik betegségük vagy más ok miatt otthonukban időlegesen nem tudnak gondoskodni önmagukról) az önkormányzat 2010 óta a Boldog Gizella Alapítvánnyal kötött szerződés alapján biztosítja. Mivel a kezdetektől nagy az érdeklődés, a szervezettel kötött szerződés módosításával ismét bővítették a finanszírozott férőhelyek számát.
„Feszes, spórolós, racionális működés jellemzi az önkormányzatot” – mondta a 2012-es költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelet kapcsán Pokorni Zoltán. A polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezetthez képest kisebb bevétel származott ingatlanértékesítésből, illetve a fővárosi forrásmegosztás során is kevesebb jutott a kerületnek az adóforintokból. Tavaly a 367 millió forintos kommunálisadó-bevételből csak 280-at költöttek el útfelújításokra, a fennmaradó összeget azonban hozzáteszik az idei felújítási kerethez, így ebben az évben közel félmilliárd forint jut az út- és járdarekonstrukciókra.
Az elmúlt évi gazdálkodás kapcsán Vincze Géza (MSZP) szóvá tette, hogy kevés fejlesztés történt európai uniós támogatásból. Pokorni Zoltán válaszából kiderült: több 2012-ben előkészített projekt – például a Krisztinavárosi Bölcsőde, illetve a KIMBI Óvoda bővítése – ebben az esztendőben valósul meg.
Módosította idei költségvetési rendeletét a képviselő-testület. A legjelentősebb új tételek között a polgármester a nyári iskolai táborozás finanszírozását említette. Bár a kerület álláspontja szerint a gyerekeket felügyelő pedagógusok bérét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kellene állnia, ezt az állami szervezet nem vállalta, ezért az önkormányzat vette magára a táboroztatás terheit, ami 22,5 millió forintos többletkiadást jelent.
Szintén az állam helyett biztosítottak forrást, 25 millió forintot a Tamási Áron iskola fejlesztéséhez (három új tanterem kialakításához és az ebédlő bővítéséhez), e nélkül ugyanis a következő tanévben nem tudnák az összes diákot elhelyezni. A Krisztinavárosi Bölcsőde bővítésével kapcsolatban, a vártnál magasabb kivitelezési költségek miatt, az önrészhez 25 millió forint többletforrást különítettek el.
Egyhangú támogatással elfogadták a képviselők Hoffmann Kornél rendőrkapitány beszámolóját a kerületi rendőrség elmúlt évi tevékenységéről. Ezt követően döntés született az eddig költségvetési szervként működő Hegyvidéki Szabadidősport Központ gazdasági társasággá alakításáról, amit a feladatok hatékonyabb ellátásával, valamint a költségek racionalizálásával indokoltak. A Hegyvidéki Szabadidősport Kft. ügyvezetője Buranits Ildikó, aki a Csörsz utcai sportcsarnokot üzemelő önkormányzati társaságot is irányítja. Az ügyvezető csak a MOM Sportnál betöltött tisztsége után kap fizetést, a Városmajor utcai sportközpontot átvevő új cég vezetését térítésmentesen vállalta.
Részletesen véleményezte az önkormányzat az Oktatási Hivatal által készített intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet. Fonti Krisztina alpolgármester tájékoztatása szerint több észrevételt is fűztek hozzá: például azt, hogy csak állami forráskiegészítéssel lehetséges a 3 éves kortól kötelező óvodai ellátás bevezetése, illetve ezzel együtt is szükség lenne a korhatár 4 évre történő felemelésére, valamint arra, hogy a szükséges előkészületek időigényessége miatt egy évvel halasszák el az intézkedés bevezetését. Az önkormányzat jóváhagyta, hogy az általa eddig fenntartott Nevelési Tanácsadó – a törvényi kötelezettségek alapján – 2013. augusztus 1-jével beolvadjon az újonnan létrejövő, állami fenntartású pedagógiai szakszolgálati intézménybe.
A képviselők – a nevelőtestület teljes egyetértésével – újabb öt évvel meghosszabbították a Táltos Óvoda jelenlegi vezetője, Borszéki Klára megbízását. A Zölderdő Óvodát működtető alapítvány, amely az önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás keretében ingyenes óvodai ellátást biztosít a hegyvidéki gyerekeknek, a következő öt évben is kedvezményes feltételek mellett veheti bérbe a kerület Szilágyi Erzsébet fasori ingatlanát. A Mátyás király úti napközis tábor épületének üres tetőtéri szintjét magánóvoda céljára adnák bérbe, míg az ELTE-gyakorlóiskola megüresedő, Kiss János altábornagy utcai „B” épületét szintén meghirdetik kiadásra.
A testületi ülésen megjelent a Lehet Más a Politika I–II–XII. kerületi szervezetének két tagja, s lemondásra szólította fel az LMP-ből kilépett képviselőket, Püspöki Gábort és Sipos Pétert.
Sipos Péter az ülés végén a Magyar Demokrata című lappal kötött támogatási szerződés felmondását kérve fordult a polgármesterhez, elsősorban amiatt, mert az egyik írás – megítélése szerint – antiszemita. A polgármester válaszában azt javasolta a képviselőnek, hogy ha kirekesztőnek érzi az írást, indítsa el a szükséges jogi eljárásokat. Amennyiben az újságot elmarasztalják, az önkormányzat is megteszi a szükséges lépéseket.
Az MSZP XII. kerületi elnöke, Katona Tamás a Nemzeti Dohánybolt-pályázat kapcsán az iránt érdeklődött, hogy önkormányzati képviselők, bizottsági tagok vagy a kerületi Fidesz-szervezet tagjai, családtagjai megtalálhatók-e a nyertesek között. Pokorni Zoltán elmondta, erről nincs tudomása. Nyilatkozattételre kérte a kérdésben megjelölt személyeket, sőt, a hivatali dolgozókat is, és egyikük sem jelezte, hogy dohánybolt-üzemeltetési koncessziót nyert volna.

Szokatlan közjáték a testületi ülésen

Nem volt párbeszéd a Párbeszéd Magyarországért színeiben politizáló (egykor az LMP jelöltjeként az önkormányzat képviselő-testületében mandátumot szerző) két képviselő, Püspöki Gábor és Sipos Péter, valamint az LMP helyi szervezetének tagjai között a képviselő-testületi ülésen. A testület hozzájárulásával a Lehet Más a Politika I–II–XII. kerületi szervezetének nevében felszólalt Hajdu Mária és Szugyeczky Márton, és lemondásra szólította fel a pártjukból kilépett, de képviselői tisztségüket megtartó képviselőket. Nyilatkozatukban elhangzott: „akik az LMP-ből úgy gondolták, becsatlakoznak az álbaloldali tömbbe, többé nem a párt tagjai”. A megszólított képviselők – bár lehetőséget kaptak rá – nem kívántak reagálni, Püspöki Gábor mindössze annyit jelzett: „nincsen hozzáfűznivalónk”. Dr. Gámán Tünde aljegyző tájékoztatása szerint a képviselői függetlenséget jogszabályok garantálják, így a képviselők visszahívására nincs mód – az érintettek maguk dönthetnek arról, lemondanak-e mandátumukról. Bizottsági tagságukról ugyanakkor a képviselő-testület határozhat. Pokorni Zoltán polgármester elmondta: a testület mérlegelni fogja, kíván-e változtatni a bizottságok összetételén.

sz. l.