Kiirtak_a_tarsashazi_palyazatokat

Kiírták a társasházi pályázatokat

Összesen huszonötmillió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak idén a lakóközösségek. Az önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében az elnyert pénzösszeg egyebek között homlokzatfelújításra, kémények rekonstrukciójára, vis maior helyzetek sürgős megoldására, illetve – ebben az évben először – a vadak által okozott károk helyreállítására fordítható.

Célzott támogatásokkal segíti az önkormányzat a kerületi társasházakat, a lakóközösségek többféle pályázaton is indulhatnak. Az általános társasházi pályázaton a többi között tetőszerkezet-héjalásra, bádogozásra, kémény és lépcsőház felújítására, statikai munkákra, az épületszerkezetek megerősítésére, valamint gáz-, víz- és csatornavezeték cseréjére jelentkezhetnek a lakóközösségek.
Kiemelt figyelmet kap a homlokzati felújítások elősegítése, hiszen a karbantartott épületek látványa tovább javítja a hegyvidéki utcaképet. Ezt szolgálja az a kötelezettség is, miszerint a felújításra pályázó lakóközösségeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az épület zárt, előkert nélküli utcai homlokzatát három méter magasságig graffitivédelemmel látják el.
Újdonság, hogy a vadak – elsősorban a vaddisznók – által okozott károk csökkentése érdekében az önkormányzat pénzügyi segítséget nyújt azoknak a társasházaknak, amelyek a kerítésük felújítását, vadbiztossá tételét szeretnék elvégeztetni. Idén is lehet pályázni váratlan közműfelújítások, rendkívüli káresemények, épületszerkezetek gyors romlását okozó hibák, azaz vis maior helyzetek elhárításával összefüggő munkákra.
A pályázatok támogatási összege nem haladhatja meg házanként a felújítás összköltségének harminc százalékát, illetve a másfél millió forintot. Amennyiben a társasház homlokzatfelújítást, illetve graffitieltávolítást és -védelmet tervez elvégeztetni, húsz százalékkal növelhető az évenkénti támogatás összege.
Az ötvenlakásosnál kisebb társasházak esetében a pályázati részvétel egyik feltétele, hogy az esedékes kéményseprői ellenőrzés a lakások legalább 85 százalékában megtörténjen – az erről szóló igazolást az önkormányzat beszerzi –, míg homlokzatfelújítás esetén a lakóközösségnek vállalnia kell a már meglévő graffiti eltávolítását, valamint azt, hogy a graffitivédelem kialakítását követően két évig 168 órán belül eltávolíttatja az újabb falfirkákat.
Némileg más szabályok vonatkoznak az ötvenlakásosnál nagyobb társasházakra, amelyekkel két esztendőre szóló szerződést köt az önkormányzat. A "Szövetség a nagyobb társasházakkal és lakásszövetkezetekkel" program keretében a támogatás az éves felújítási és karbantartási munkák tervezett mértékének legfeljebb a fele lehet. Önkormányzati segítség egyebek közt akkor adható, ha a lakóközösség nem helyez ki engedély nélkül óriásplakátot, vállalja, hogy a síkosságmentesítéshez a vonatkozó rendeletben foglaltakon felül az ingatlan teljes területén környezetkímélő anyagot használ, valamint gondoskodik az előkert ápolásáról, a járda tisztításáról.
Az elnyert támogatási összeg csak a pályázatban megjelölt munkákra, illetve a járulékos költségekre – ilyen az ellenőrzési díj, a kéményseprő szakvéleménye vagy a szerelési nyilatkozat – használható fel. A szükséges dokumentáció átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, illetve letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról. A leadási határidő 2013. május 31. 12 óra, a vis maior pályázatok benyújtását a rendkívüli eseményt követő 60 napon belül fogadja el az önkormányzat. Erre a pályázatra az a társasház is jelentkezhet, amely a rendkívüli eseményt 2012. január 1-jét követően bejelentette a polgármesteri hivatalban.
Az eredményről június 28. után tájékozódhatnak a társasházak, az ötvenlakásosnál nagyobb házak pályázatát az önkormányzat tulajdonosi és városfejlesztési bizottsága július 15-ig bírálja el. A vis maior pályázatokkal kapcsolatban a benyújtást követő hatvanadik napon hirdetnek eredményt.

mm.

 

További információk: Szmolenszky Éva, telefon: 224-5900/221; e-mail: szmolenszky.eva@hegyvidek.hu; cím: XII., Böszörményi út 23–25. (polgármesteri hivatal) 311. szoba.