Kevesebb_feladat_kisebb_budzse

Kevesebb feladat, kisebb büdzsé – elfogadták a költségvetést

Elfogadták az önkormányzat idei költségvetését, amely gyökeresen eltér az előző évitől: jelentősen csökkent a bevételi és a kiadási oldal is. A képviselők a településképi bejelentési eljárás bevezetéséről és egy új közterület-használati rendelet megalkotásáról is döntöttek február végi ülésükön.

Megalkotta 2013. évi költségvetési rendeletét az önkormányzat. Pokorni Zoltán polgármester a kerület gazdálkodását érintő legfontosabb változások kapcsán elmondta: idén az önkormányzat már nem részesül a személyijövedelemadó-bevételekből, csökkent a gépjárműadó kerületet illető hányada, továbbá a normatív finanszírozás helyébe feladatalapú finanszírozás lépett. Mindezek következtében 1 milliárd 112 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhat a kerület.
Ugyanakkor a feladatok szűkülésével a kiadások is jelentősen, 1 milliárd 350 millió forinttal csökkentek. Mint ismert, egyes hatósági ügyek intézését a kormányhivatal vette át, míg az iskolai pedagógusok munkaadója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett.
A polgármester szerint örömteli ez a helyzet, hiszen a korábbiakban voltak aggodalmak amiatt, hogy egyensúlyba kerül-e a források elvonása és a feladatok csökkentése. Megállapodás született az adósságrendezésről is: az állam átveszi az önkormányzat adósságállományának 40%-át, így ebben az évben 100-130 millió forint kamattehertől szabadul meg a kerület.
Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője az elmondottakhoz annyit tett hozzá, hogy a tervezett beruházások kapcsán az idén 538 millió forintos uniós támogatással számolnak, az állam 60 millió forintot biztosít köztéri szoborállításokra, a főváros pedig 150 millió forinttal járul hozzá a Városmajor fejlesztéséhez. Mindezek jelentős városképi fejlődést eredményeznek a Hegyvidéken.

Létszámcsökkentés a polgármesteri hivatalban

A költségvetés vitájában Vincze Géza (MSZP) támogatandónak nevezte, hogy az önkormányzat nem tervez további hitelfelvételt, mindemellett azonban úgy vélte, a kerület az önkormányzati rendszer átalakítása következtében a „vesztesek sorába lépett”. Papp Sándor (MSZP) köszönetét fejezte ki, amiért képviselőtársai megfontolták javaslatát, és a költségvetés tervezetének módosításával 2,2 millióról 5 millió forintra emelték a XII. kerületi Közrendvédelmi Közalapítvány támogatását. Mint mondta, örömteli, hogy a társasházi felújítások támogatását betervezték erre az esztendőre, egyúttal érdeklődött, mikor várható a pályázat kiírása.
Püspöki Gábor (korábbi LMP-s képviselő, a Párbeszéd Magyarországért tagja) szerint jó hír, hogy nem nagyobb a pénzelvonás, mint a feladatcsökkentés, ugyanakkor elszomorítónak találta, hogy „gondnoksággá redukálódott az önkormányzat”. Az egyes tételek kapcsán a parkolási rendszer üzemeltetésének költségeit kifogásolta, illetve problémásnak ítélte a Mátyás király úti napközis tábor épületében található helyiségek óvoda céljára történő kialakítását, szerinte ugyanis a megközelítés nehézségei miatt nem alkalmas a hely arra, hogy óvodaként működjön.
Az ellenzéki kritikákra válaszolva Pokorni Zoltán elmondta: valóban szűkült az önkormányzat mozgástere, ám ennek oka az ország gazdasági helyzetében keresendő – az idén minden eddiginél több, mintegy ötezer milliárd forintnyi államadósság jár le, aminek jelentős részét a mögöttünk lévő két választási ciklus termelte ki. Nyolc év alatt, 2002 és 2010 között 7500 milliárdról több mint 22 ezer milliárdra nőtt az ország államadóssága, ennek csökkentésén fáradozik a jelenlegi kormány immár három éve.
A polgármester kiemelte, hogy 50 millió forinttal csökken a parkolási rendszer üzemeltetésének költsége. A Mátyás király úti napközis tábor épületének emeleti szintjét – ahol korábban már működött egy alapítványi iskola – igyekeznek magánóvodai funkcióval bérbe adni; bár a hely valóban nem esik közel a buszvonalakhoz, gépkocsival azonban megközelíthető. Társasházi felújítási pályázatra ebben az évben 48 millió forintot terveznek, a pályázatot azonban csak akkor tudják kiírni, ha meglesz a fedezet a támogatásokra, azaz teljesülnek a tervezett ingatlanértékesítési bevételek.
A költségvetési rendelet elfogadását követően, azzal összefüggésben, a képviselő-testület jóváhagyta a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények létszámcsökkentését, amire dr. Gámán Tünde aljegyző tájékoztatása szerint a feladatok átadása, illetve takarékoskodás miatt van szükség. A racionálisabb feladatellátás érdekében több irodát összevonnak a hivatalban. A létszám az év eleji állapothoz képest 18 fővel csökken, míg az intézményeknél összesen 10 státusz szűnik meg. A megszüntetett álláshelyek közül több is betöltetlen volt.

Megmaradnak a térítésmentes szociális ellátások

Az önkormányzat – eleget téve a szociális törvény vonatkozó paragrafusainak – helyi rendeletében 2008-tól határozta meg az idősek, fogyatékosok, illetve pszichiátriai betegek nappali ellátásának térítési díját, naponkénti 10 forint összegben. Míg korábban ezekért az ellátásokért egyáltalán nem kellett fizetni, a 10 forintos díj bevezetésével sem történt érdemi változás: a térítési díjak meghatározásánál használt jövedelmi sávokat úgy alakították ki, hogy csak a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők számára számlázták ki a szolgáltatást, ezzel is kifejezve, hogy a díj jelképes, és e szolgáltatásokat az önkormányzat ingyenesen kívánja biztosítani. A gyakorlat a jövőben sem változik, formailag ez év áprilisától kezdve ugyan a valódi költségeket tükrözve határozzák meg a nappali ellátások térítési díját, az önkormányzat azonban a jövőben is átvállalja az igénybevevőktől a teljes összeget.
A gyermekek étkeztetésének intézményi térítési díjait az emelkedő élelmiszer-, közületi energia- és üzemanyagárakhoz kellett igazítani, így az óvodákban és az iskolákban 10%-os, a saját főzőkonyhával rendelkező bölcsődékben és óvodákban pedig 5,7%-os emelést hajtottak végre. A lakbérek a komfortos lakásoknál az inflációt követik (5,7%-kal), az összkomfortos lakásoknál viszont – figyelembe véve a magasabb rezsiköltségeket – csak 3,7%-kal nőnek.
A szociális ellátások jövedelmi feltételeinek alapját képező öregségi nyugdíjminimum összege 2008 óta változatlan, a nyugdíjak azonban minden évben emelkednek, az idén 5,2%-kal. Emiatt a közgyógyellátásban részesülők közül azok, akiknek jövedelme az értékhatár közelében volt, kiszorultak volna az ellátásból. Rájuk tekintettel az önkormányzat úgy határozott, hogy a 2013. évi nyugdíjemeléssel arányosan megemeli a közgyógyellátásra való jogosultság jövedelmi értékhatárát.
Megszűnt a gyermekek átmeneti elhelyezését ellátási szerződés keretében biztosító MOMO Alapítvány, ezért a kerület új partnert keresett. A legkedvezőbb ajánlatot a IX. kerületi önkormányzat által fenntartott átmeneti otthon adta, így a speciális ellátásra (a családban élő, de átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradó gyerekek gondozására) ezzel a szolgáltatóval kötnek szerződést.
Kihirdették a Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának eredményét, az eddigi intézményvezető-helyettes, Szokoli Erzsébet irányíthatja tovább a központot. Megbízása öt évre szól.

Rendelet a közterületek használatáról

Rendeletet alkotott a képviselő-testület a helyi közterületek használatáról. Dr. Borsodi Klaudia aljegyző elmondta: az új önkormányzati törvény lehetőséget teremtett arra, hogy a kerületek a fővárostól függetlenül, önállóan szabályozhassák közterületük rendjét. Mindezzel együtt a korábbi szabályokhoz képest nem történt jelentős változás a Hegyvidéken. Az aljegyző megemlítette, hogy több esetben is a korábbi „tól-ig” összegek helyett pontos díjakat határoztak meg, illetve szigorították a filmforgatások közterület-használati feltételeit.
Püspöki Gábor a testületi vitában úgy vélte, nem életszerű az utcazenélés előzetes engedélyezésére vonatkozó előírás, míg a politikai reklám engedélyeztetésével kapcsolatos szabály szerinte a politikai véleménynyilvánítás szabadságát korlátozza. Pokorni Zoltán válaszából kiderült: az utcazenélést már a főváros rendelete is bizonyos keretek között tartotta, de emiatt nem volt probléma a kerületben. A közterületeken elhelyezett politikai hirdetések szabályozása az önkormányzatok feladata, a választási törvény rendelkezik arról, hogy e tekintetben a közterületek használatáról szóló rendeleteket kell alkalmazni. A polgármester szerint ez fontos feladat, ellenkező esetben kampány idején mindent beborítanának a pártok plakátjai.
Rendelet készült a településképi bejelentési eljárásról is, amit hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések esetében folytat le az önkormányzat. A bejelentést az ügyfél kezdeményezi a polgármesternél, aki a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül tudomásul veheti, vagy megtilthatja a tevékenység megkezdését. Ha a döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják, településképi kötelezés rendelhető el, aminek keretében 50 ezer forintig terjedő bírság szabható ki, de bontásra, az eredeti állapot helyreállítására is kötelezhetők a szabályszegők.

Tersánszky Józsi Jenő köz a Zugligetben

A képviselők támogatták a főpolgármester kérését, hogy a Zugligetben található Kisdobos közt kereszteljék át Tersánszky Józsi Jenő közre. Tersánszky, a magyar prózairodalom kiemelkedő alakja harminc évig élt és alkotott a XII. kerületben.
A képviselők módosították a Mindszenty-szobor felállításának támogatásával kapcsolatos korábbi, decemberben hozott testületi döntést, azóta ugyanis az Istenhegyi Szent László Plébánia állami támogatást nyert a szobor környezetének kialakításához. Az önkormányzat nem a környezetrendezéshez, hanem a szoborállítás önrészéhez járul hozzá, így a tervezetthez képest 1,1 millió forinttal kevesebb támogatást, összesen 2,9 millió forintot kell a kerületnek biztosítania ahhoz, hogy felavathassák Mindszenty József bíboros szobrát a róla elnevezett téren.

z.