Lakásfenntartás: segít az önkormányzat

Továbbra is az önkormányzattól igényelhető a lakásfenntartási támogatás, a juttatást azok a háztartások vehetik igénybe, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem kevesebb a nyugdíjminimum 250 százalékánál (jelenleg 71 250 forintnál). További feltétel, hogy az igénylőknek nem lehet vagyona.

A lakásfenntartási támogatás a 2011-ben megszűnt szociális alapú gázár- és távhő-ártámogatást váltja ki. Alanyi jogon jár annak, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül, ilyenkor a pénzbeli segítséget az adósságkezelés időtartamára állapítják meg. Normatív alapon az a háztartás részesülhet a támogatásban, amelyben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát (71 250 forintot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Ekkor a támogatást tizenkét hónapra állapítják meg.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. A fogyasztási egységre jutó jövedelmet úgy számítják ki, hogy az igénylő egy háztartásban élő családtagjainak jövedelmét elosztják a család szerkezeti egységének megfelelő arányszámmal, két felnőtt és egy gyermek esetén ez 2,7-nek felel meg.
A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, e mellé egyebek közt csatolni kell a vagyonnyilatkozatot, valamint a jövedelem és a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását. Amennyiben a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötven százalékát, a támogatás mértéke a lakásfenntartás elismert havi költségének – ez jelenleg négyzetméterenként 450 forint – harminc százaléka. A lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata a folyósított összeg (ami nem lehet kevesebb havi 2500 forintnál), ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a fenti mértéket meghaladja.
Az ellátás lehet pénzbeli vagy természetbeni, utóbbi esetben a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kapcsolódik, amelynek megfizetése a kérelmező számára a legnagyobb nehézségbe ütközik. A támogatást tehát a (közüzemi) szolgáltató írja jóvá. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ha a támogatás folyósítása közben szolgáltatóváltás történik, ezt haladéktalanul jelezni kell az önkormányzatnál. Az ellátás igényléséhez szükséges formanyomtatványok a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján vehetők át hivatali időben.

(mm.)