Unnepi_megemlekezes_a_TF-en1

Ünnepi megemlékezés a TF-en

Október 23-a alkalmából a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának hallgatói és tanárai együtt emlékeztek 1956 hőseire és áldozataira. Az ünnepi beszédekben a szervezői feladatai miatt internált tanár, Verbényi József, valamint a forradalom másnapján halálos lövést kapott öttusaedző, Hegedűs István alakját idézték fel a sporttársak.

A TF-műhely és a hallgatók október 23-ra emlékezve „Egy nép úgy határozott” című műsorukban versekkel, zenékkel, valamint archív filmfelvételekkel elevenítették fel az 1956-os forradalom nemes és fájdalmas pillanatait. Poppé György nyugdíjas testnevelő, az egykori hallgatói forradalmi bizottság elnöke tanáráról, Verbényi József docensről mesélt, aki a főiskola forradalmi bizottságának tagjaként tette azt, amit kötelességének érzett.
Verbényi a kollégiumban rekedt vidéki hallgatók élelmezésének nehéz feladatát látta el, és nagy szerepe volt abban is, hogy az intézményben fenn tudják tartani a rendet, fegyelmet. Mindettől függetlenül a forradalmi bizottságban vállalt tisztsége miatt őt is utolérte a megtorlás: a forradalom leverése után internálták, és eltiltották a tanári pályától.Unnepi_megemlekezes_a_TF-en2Csak a diktatúra lazulásával és az általános amnesztia bevezetésével folytathatta tanári és edzői tevékenységét. A TF-en 1991-ben történt meg az erkölcsi rehabilitálása, amikor is címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki.
„Mindnyájan büszkék lehetünk rá. Nagy tiszteletet kell adni neki, és mindazoknak, akik bátran kiálltak magyarságukért, az emberekért, hallgatóikért, és megmutatták, mit jelent magyarnak lenni” – méltatta Verbényi József és a hozzá hasonló tanárok forradalomban betöltött szerepét Poppé György.
„Egy ókori görög mondás szerint, akit az istenek szeretnek, fiatalon hal meg. Hegedűs Istvánt szerethették: harminckét éves volt, amikor véget ért földi pályája. Talán azért, hogy sok rossztól megkíméljék, hogy ne járjon úgy, mint a magyar öttusasport másik ötvenhatos halottja, Gérecz Attila” – mondta el Borsa Miklós négyszeres öttusa-világbajnok fiatalon elhunyt sporttársáról a TF aulájában rendezett megemlékezést követően, az egyetem kertjében álló Hegedűs István-szobornál tartott koszorúzási ünnepségen.
A sportember vidám, segíteni kész, a fiatalságot kedvelő és tanító edzőként írta le – ahogyan mindenki ismerte – Fityulát, aki nemcsak sportolót, hanem embert is faragott tanítványaiból, akiket öntudatra, becsületre és kötelességtudásra nevelt. Ő maga is példát mutatott: 1956. október 24-e vészterhes kora reggelén szokása szerint elindult a margitszigeti uszodába, hogy edzést tartson az olimpiára készülő kis csapatának. Ekkor találta el az a halálos golyó, amelyet – mint Borsa Miklós fogalmazott – „az istenek küldtek aljas szolgáikkal”.
Hegedűs István emlékművénél lánya, Tóthné Hegedűs Andrea, továbbá a TF és a Magyar Öttusa Szövetség képviselői, egykori tanítványai, valamint a XII. kerület nevében a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájának munkatársai helyezték el koszorúikat.

d.