Dontott_a_kepviselo-testulet_lesz_nepszavazas_a_Normafarol

Döntött a képviselő-testület: lesz népszavazás a Normafáról

Egyhangúlag támogatták a képviselők Pokorni Zoltán polgármester javaslatát, hogy a természetvédelmi hatásvizsgálat és a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, illetve a tervek bemutatását követően a Hegyvidéken élők helyi népszavazáson döntsenek a Normafa környékén tervezett fejlesztések sorsáról. A parkolási pótdíjazás szabályainak enyhítéséről, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírásáról ugyancsak határozott a képviselő-testület.

A Normafa tervezett fejlesztésével összefüggő törvény semmilyen építési kötelezettséget nem tartalmaz, csak a lehetőségeket határozza meg – emelte ki az önkormányzati képviselő-testület szeptemberi ülésén Pokorni Zoltán. Mint a polgármester elmondta, a természetvédelmi értékek megóvása elsődleges szempont: az önkormányzat már megrendelte a Natura 2000-es hatásvizsgálatokat, amelyek átfogóan elemzik a növény- és állatvilágot, a területen élő lepkék, rovarok, kisemlősök, denevérek aktivitását.
E vizsgálatok eredményei alapján – amelyek meghatározzák, hogy lehet-e sílifteket, szánkó- vagy bobpályát kijelölni, és ha igen, hol – készülnek el a tervek, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmány. Az eredményeket és a terveket az önkormányzat nyilvánosságra hozza, hogy az itt élők megismerhessék azokat. Ezután helyi népszavazás keretében megkérdezik a hegyvidékieket, akarják-e a fejlesztést.
A polgármester megjegyezte, hogy a fejlesztések állami forrásból valósulhatnának meg. Kitért arra is, hogy a több mint 300 hektáros területet a kerület kezeli majd. Eddig a fenntartó az ország erdeinek jelentős hányadát kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. volt, amelynek nem sikerült megoldania a tízezrek által látogatott Normafa problémáit, a közlekedési és közbiztonsági gondokat, a tisztaság kérdését, továbbá a síelők és a szánkózók, valamint a kirándulók és a kerékpárosok, downhillesek közti rendszeres konfliktusokat, a leromlott állapotú épületek, játszóterek karbantartását, felújítását.
Sipos Péter (Párbeszéd Magyarországért) javasolta, hogy kezdeményezzék az országgyűlésnél a Normafáról szóló törvény elfogadásának elhalasztását, szerinte ugyanis az olyan szabályozást tartalmaz, ami megköti a kerület kezét. A képviselő-testület többsége nem támogatta a felvetést. Szabó-Kalmár Éva, a városrendezési és főépítészi iroda vezetője elmondta: a törvény csak lehetőséget biztosít, a kereteket határozza meg, a részletes rendezési szabályokat a kerületnek kell megalkotnia a hatásvizsgálat, a megvalósíthatósági tanulmány és az itt élők véleménye alapján.
Ellenszavazat nélkül elfogadták a képviselők, hogy Mikó Gergely képviselő (Fidesz–KDNP), a környezetvédelmi és közbiztonsági bizottság elnöke lássa el tanácsnokként a Normafával kapcsolatos önkormányzati feladatok koordinálását. A képviselő tiszteletdíj nélkül vállalta el új feladatát.

Enyhülnek a parkolási pótdíjazás szabályai

Az önkormányzat parkolási rendeletének módosításával elengedhető azoknak a szülőknek a parkolási idő túllépése miatt kiszabott pótdíja, akik azért várakoztak tovább a megengedettnél, mert a gyermekorvosi rendelőben (gyermekfogászaton, gyermek-háziorvosi rendelőben, védőnői szolgálaton) elhúzódott gyermekük kezelése. A kiszabott pótdíj törlése öt munkanapon belül kérvényezhető a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálatán. A kérelemhez mellékelni kell a megjelölt időpontra vonatkozó, papíralapú vagy mobiltelefonon fizetett parkolójegy azonosítószámát, továbbá a gyermekorvosi rendelő igazolását arról, hogy a pótdíj megállapításának időpontjában a kérelmező gyermekét ellátásban részesítették.
Ismét kiírja a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, amelynek keretében támogatást igényelhetnek azok a hátrányos szociális helyzetű, kerületben lakó fiatalok, akik utolsó éves középiskolásként felsőoktatási intézmény nappali tagozatán kívánnak továbbtanulni, vagy már felvett hallgatóként jelenleg is ilyen képzésben vesznek részt. A kerület által személyenként biztosított havi támogatás összege 5000 forint, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma hasonló mértékű támogatással egészít ki. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az idén is mintegy száz hegyvidéki pályázóra számítanak.
Az idei évtől az állam gondoskodik a pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti ellátásának megszervezéséről, ezért az ezekre vonatkozó ellátási szerződéseket – amelyeket 2009-ben kötöttek a Félúton Alapítvánnyal – felmondta a kerület. Mint ismert, az állam az év elején átvette az iskolák irányítását is, emiatt a testület hatályon kívül helyezte az iskolai térítési díjakról és tandíjakról, valamint a sajátos helyzetű tanulók felvételéről és átvételéről szóló önkormányzati rendeleteket. 

Új fogaskerekű-villamos a tervek között

A kerületi főépítész beszámolt a 2012–13-ban végzett tevékenységéről, valamint az új építésügyi jogszabályok, rendeletek tapasztalatairól. Dr. Somogyi Botond összefoglalója szerint az idén bevezetett településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárások beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, ezekkel eredményesen tudják befolyásolni a településkép alakulását.
A főépítész Sipos Péter érdeklődésére a fogaskerekű tervezett fejlesztése kapcsán elmondta: a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából a Főmterv Zrt. elkészítette a több alternatívát is tartalmazó tanulmánytervét. A koncepció szerint a fogas vonalát meghosszabbítanák a Széll Kálmán térig (a meglévő villamosvágányokba való bekötéssel) és a Normafáig (új vágány kialakításával). Teljesen átépítenék a meglévő pályát, valamint új járműveket szereznének be, amelyek fogaskerekű és villamos üzemmódban is használhatók lennének. A fejlesztés révén a megújult fogassal tizennyolc perc alatt fel lehetne jutni a Normafához a Széll Kálmán tértől.
A szükséges egyeztetési eljárások lefolytatását követően módosították a kerület városrendezési és építési szabályzatát, valamint az annak mellékletét képező kerületi szabályozási tervet, lehetővé téve, hogy az Istenhegyi út 29–31. szám alatti ingatlanokon már meglévő egészségügyi funkció tovább bővülhessen a Zalatnai utca irányába, az Istenhegyi út 33/a és Tusnádi út 11. alatti ingatlanokon. Ezzel egyidejűleg a Zalatnai utca érintett szakasza is az alapintézményi terület részévé válik.
Kovács Lajos alpolgármester hangsúlyozta, hogy az érintett útszakaszt a terület értékesítése esetén is nyitva kell hagyni a gyalogos- és gépjárműfogalom előtt. Biztosított marad tehát az átjárhatóság, ugyanakkor a leendő tulajdonos olyan fejlesztéseket hajthat végre – például liftet építhetne mozgássérülteknek –, amelyekkel megkönnyítené a betegek közlekedését.

Három és fél milliárddal csökkent az adósság

Jóváhagyta a képviselő-testület a 2013-as költségvetés harmadik módosító javaslatát, valamint a költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat gazdálkodását érintő fontosabb részletek kapcsán Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője kiemelte, hogy augusztusban az önkormányzat 1,6 milliárd forintért értékesíteni tudta a Fülemile úton lévő, eladó ingatlanát, és ez az összeg fedezetet teremt a céltartalékban lévő feladatok megkezdéséhez.
A kormány által vállalt adósságkonszolidációnak köszönhetően 3 milliárd 452 millió forinttal csökkent a kerület adósságállománya, aminek kedvező hatása a csökkenő hitelkamat és tőketörlesztési kötelezettségek miatt már ebben az évben is jelentkezik. Vincze Géza (MSZP) a pozitív fejlemények ellenére borúlátó véleményt fogalmazott meg: mint mondta, „a kormány centralizációs törekvései”, azaz a feladatok átcsoportosítása miatt az önkormányzattól jelentős összegeket vontak el.
Elfogadták az Állami Számvevőszék jelentését, amely az önkormányzat 2007–2011 közötti vagyongazdálkodását vizsgálta. „Imponálóan jó jelentés készült” – kommentálta a polgármester az eredményeket, azok ugyanis nem tártak fel olyan kockázati tényezőket, amelyek a vagyongazdálkodás szabályszerűségét veszélyeztetnék. A jelentés mindössze öt jegyzői intézkedést igénylő megállapítást tett, ezek közül kettőt már a vizsgálat lezárása előtt teljesített az önkormányzat, míg a fennmaradó három technikai jellegű kérés rövidesen teljesíthető lesz kisebb korrekciókkal.

Mérnök és agykutató kaphat emléktáblát

Az önkormányzat és a család közös hozzájárulásával emléktáblát kaphat dr. Perédi Károly mérnök, feltaláló egykori lakóházán, a Kék Golyó utca 10. számú épületen. A közelben, a Magyar jakobinusok tere 2–3. számú ház falán dr. Szentágothai János orvos, agykutató tábláját helyezhetik el, a költségek felét ez esetben a Semmelweis Egyetem fedezi.
Zárt ülésen három személyi kérdésről hozott döntést a képviselő-testület. A Svábhegyi Bölcsőde vezetőjének Szick Zsuzsannát nevezték ki öt évre, a Mackós Óvoda vezetésével pedig a nyugdíjba vonuló Pósch Mária helyettesét, Budaházi Mártát bízták meg ideiglenesen, a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb egyéves időtartamra.
Egyetértettek a képviselők Tóth Tamás rendőrfőkapitány döntésével, aki a kerületi kapitányság vezetőjének az eddigi megbízott vezetőt nevezte ki. Így a továbbiakban is Hoffmann Kornél irányítja a hegyvidéki rendőrök munkáját.

sz.