Ebosszeiras

Tájékoztató az ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos! Az állatok tartására vonatkozó jogszabályok közelmúltbeli módosítása számos változást eredményezett a kutyák tartására irányuló szabályozásban. Ezek közül az egyik legfontosabb a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2013. január 1-jétől hatályba lépő azon rendelkezése, amely szerint négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochippel) megjelölve tartható, amit a jegyző és a területileg illetékes Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőriz.
Amennyiben ön négy hónaposnál idősebb kutyával rendelkezik, és még nem történt meg az állat megjelölése, kérem, szíveskedjen felkeresni az Ön által választott állatorvost a transzponder beültetése érdekében! Amennyiben a törvényben előírt kötelezettségének önként nem tesz eleget az ebtartó, az állatvédelmi hatóság a hiányosságok pótlására és 45 000 Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezheti az állattartót.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény elrendeli, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, melynek során az eb tulajdonosa és tartója köteles az állatra és annak tulajdonosára, illetve tartójára vonatkozó bizonyos adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat az ebösszeírás alapján az említett adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Fentiek alapján a Budapest XII. kerület közigazgatási területén tartott ebekről 2013. október 1. és 2013. november 30. között
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat ebösszeírást végez, ezért a hivatal nevében kérem az ebtartókat, hogy az adatlapot nyomtatott betűkkel, olvashatóan kitöltve, aláírva 2013. november 30-ig szíveskedjenek visszajuttatni a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatlap átvehető a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, állatorvosi rendelőkben, továbbá letölthető a www.hegyvidek.hu honlapunkról.
Az adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a hivatal részére az alábbi módon:

  • levélben, ragszámos küldeményként, postai úton: a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, 1535 Budapest, Pf.: 925. postacímére, vagy
  • személyesen leadható a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, a 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. szám alatt.

A kitöltött adatlap leadási, illetve postára adási határideje: 2013. november 30.
Amennyiben az ebtulajdonos, ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást, adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az adatszolgáltatást
megtagadja, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében 30 000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Köszönjük együttműködését!

Dr. Gámán Tünde aljegyző