Megujitando_parkolasi_engedelyek

Megújítandó parkolási engedélyek

Az új iskolai tanév kezdetén szeptember 15-ig meg kell újítani a gyerekek bölcsődébe, óvodába és iskolába szállítását megkönnyítő engedélyeket. Ennek szükségességéről és kiváltásának módjáról Fonti Krisztina alpolgármestert és Gilicze Zoltánt, az önkormányzat oktatási irodájának vezetőjét kérdeztük.

Kik kaphatnak ilyen kedvezményt?

– Mindazok a családok, amelyek látogatási igazolással és lakcímkártyával igazolják, hogy bölcsődébe, óvodába, alsó tagozatra vagy legfeljebb ötödik osztályba járó gyerekükkel közös háztartásban élnek a Hegyvidéken, gyerekenként két engedélyt kaphatnak – mondta Gilicze Zoltán. – Hadd emeljem ki, hogy az engedély a várakozási övezetekre vonatkozik, az pedig kihat a kerület azon intézményeire is, amelyek nem önkormányzati fenntartásúak! Vagyis ezzel azoknak a családoknak is kedvezünk, amelyeknek a csemetéi esetleg nem tudtak bejutni önkormányzati óvodába – így a magánóvodákba is ilyen feltételekkel vihetik a szülők gyermekeiket. Ami pedig a kerületi általános iskolákat illeti: a tanulók több mint kilencvenöt százaléka hegyvidéki kisgyerek, így az engedély révén csaknem a teljes korosztály családja részesül a kedvezményben.

Mire jogosít az engedély?

– Arra, hogy bölcsődék és óvodák előtt reggel nyolc és kilenc óra között, illetve délután tizenöt és tizennyolc óra között, míg az iskolák előtt délután tizenhárom és tizennyolc óra között lehet húsz percet ingyen várakozni az intézményekhez tartozó parkolási zónákban. Ezek az időhatárok jól igazodnak az életkori sajátosságokhoz is.

Az iskolákban miért csak délután, és miért csak ötödik osztályig?

– Azért csak délután, mert ezzel is azt kívántuk nyomatékosítani, hogy nem támogatjuk a késést. Ahhoz pedig, hogy a reggeli iskolakezdésre beérjen a gyerek, nyolc előtt oda kell vinni, s mint tudjuk, akkor még amúgy is ingyenes a parkolás. A nagyobbakért pedig már ritkábban mennek autóval.

Mi a megújítás határideje?

– Ez az egyik legfontosabb kérdés: szeptember 15-e! Azok a szülők, akik szeretnék az engedélyt megújítani – ennek ára kétezer forint, pótlás esetén is –, vagy újonnan kiváltani, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán tudják ezt megtenni. Kérjük, hogy ne felejtsék el magukkal hozni az oktatási-nevelési intézmény által kiadott intézménylátogatási igazolást, a szülő és a gyermek lakcímkártyáját, valamint a gépjármű forgalmi engedélyét. Az engedély nem átruházható, az igényléssel kapcsolatos további tudnivalók megtalálhatók a Hegyvidéki Önkormányzat 14/2010. (VI. 28.) Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról szóló rendeletében. Ez a www.hegyvidek.hu oldalon olvasható, illetve telefonon is kérhető felvilágosítás, a 224-5900 telefonszámon.

– Önkormányzatunk örül – fűzte hozzá Fonti Krisztina, megerősítve az elhangzottakat –, hogy továbbra is könnyebbé teheti a gyerekek bölcsődébe, óvodába és iskolába járását.

(a.)