Szocialis_halo_a_gyerekekert

Szociális háló a gyerekekért

„Fontos és jó döntése az egyébként általam sokszor okkal kritizált oktatáspolitikának a háromévesek kötelező óvodáztatásáról szóló törvény, amely 2015. szeptember elsejétől aktuális” – emelte ki Pokorni Zoltán polgármester A köznevelés aktuális kérdései címmel a Hegyvidéki Önkormányzat és a KLIK XII. kerületi tankerülete által rendezett konferencián.
Tudvalevő: a jelenleg módosítás alatt álló köznevelési törvény értelmében a jövő évtől a harmadik életévüket augusztus 31-ig betöltő gyerekek lesznek óvodakötelesek. A kormány ezzel az intézkedéssel kívánja elérni, hogy a rossz anyagi körülmények között élő családok gyermekei is megfelelő ellátáshoz jussanak.
„Rendkívül kényes, politikai korrektséget igénylő témát érintünk ezzel, amelynek megoldása lehetett volna az is, ha ezeket a családokat anyagi támogatással ösztönzik arra, hogy óvodába adják gyermekeiket. Ezt azonban elvetették, mert nehezen lehetett volna igazságosan kivitelezni” – mondta a polgármester.
Mint elhangzott, bár az idén háromszázhatvannal növelték a férőhelyek számát, amelyek jövőre tovább szaporodnak, elképzelhető, hogy a következő évben várható egy kis tülekedés a jelentkezők körében. „Jártam olyan kollégiumban, ahol óvodáskorúak laktak. Szívszorító volt látni az apró, emeletes ágyakat, de még könnyfakasztóbb hallani azt, milyen körülmények közül érkeztek a gyerekek. Mi így tudjuk kihúzni a szociális hálót alattuk – mondta Pokorni Zoltán, aki beszélt az elmúlt években véghezvitt nagy intézményi átalakításokról is. – Túlcentralizált ez a rendszer, túl sok minden dől el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ országos elnökének kezében, függetlenül az emberi teherbíró képességtől. A kormány önkorrekcióra való képessége azonban fontos dolog; remélem, a most következő decentralizációnak az lesz az eredménye, hogy ismét nagyobb jogosultságot szereznek a tankerületi vezetők, hiszen minél közelebb van a problémához az, akinek meg kell oldania, annál precízebb, intelligensebb döntéseket hoz.”
A polgármester óva intett attól, hogy a helyben működő tankerületek kezéből „kicsipegessék” a fővárosi gimnáziumokat, és egy nagy, budapesti tankerület kezelésébe adják azokat. „A több mint száz intézménynek nem lenne jó gazdája egy ilyen intézmény” – jelentette ki.
Az óvodakötelezettség alól természetesen ezután is lehet felmentést kérni – derült ki Nadrayné Szent-Gály Viola előadásából. Az Educatio Nonprofit Kft. óvodavezetési irodájának vezetője elmondta, remélhetőleg az óvodavezető és a védőnő „bedolgozik” majd a jegyző döntésébe, hiszen ők állnak közvetlen kapcsolatban a családdal, amely a felmentést kéri. „Az öt év alatti, megfelelő körülmények között élő gyerekek mentesülhetnek az óvoda látogatása alól minden kérvényezés után egy-egy évre” – tette hozzá.
Pölöskei Gáborné, a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár, Pokorni Zoltán szavaira reflektálva, az oktatással szembeni elvárások villámgyors változásairól is szólt: „A nagy szociális olló miatt – számos egyéb kompetencia mellett – hátránykompenzációt is várnak az oktatáspolitikától. Fontos, hogy a gyerekek az élethosszig tartó tanulás elve mellett az alkalmazkodás képességét is elsajátítsák, hiszen a világ folyamatosan változik körülöttük.”
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is: Magyarországon a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok elhelyezkedésének arányai megegyeznek az európai átlaggal. „A gond az alapfokú végzettséggel rendelkezőkkel van, akiknek kevesebb, mint negyven százaléka tud állást találni – folytatta. – Az európai átlag az ő esetükben ötven százalék felett van. Nem kérdés, hogy ezt az arányt nem a közmunka erősítésével, hanem a magasabb végzettségre való ösztönzéssel lenne jó megváltoztatni.”
Pölöskeiné szerint nemcsak a manapság oly divatos iskolaelhagyás nagy probléma, hanem az is, hogy az útjukat kereső fiatalok végzettség nélkül váltanak irányt. „Nincs drágább oktatás a be nem fejezett iskoláknál” – fogalmazott a helyettes államtitkár.
A MOM Kulturális Központban rendezett konferenciához szakmai nap is kapcsolódott. Ezen a résztvevők megismerhették az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodáját a Völgy utcában, valamint meghallgathatták Molnár V. József néplélekrajz-kutató az óvodások testi-lelki kibontakoztatásáról szóló előadását a Jókai Klubban.

Juhász Zsófia