Ev_vegi_nemzetisegi_kozmeghallgatasok1

Év végi nemzetiségi közmeghallgatások

December első napjaiban tartottak közmeghallgatást az őszi választások után újból, valamint újonnan megalakult helyi nemzetiségi önkormányzatok. A kisebbségek az idén is színes programokkal gazdagították a hegyvidéki hétköznapokat.

A görögök együttműködése az Iliosz táncegyüttessel

Kökény Konstantin elnök, Papageorgiu Szteliosz elnökhelyettes és Kluka Katalin képviselő vezetésével zajlott az októberben megalakult új kerületi görög önkormányzat közmeghallgatása. A 2014-es programok közül elsőként említették, hogy január 10-én dr. Fokasz Nikosz, a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatója tartott előadást a görögországi válságról a MOM Kulturális Központban (a Jókai-termet kedvezményesen vehették igénybe a szervezők).
Március 15-én, a szokásokhoz híven, a görögök is jelen voltak a Hegyvidéki Önkormányzat ünnepi megemlékezésén, a Gesztenyés kertben, az 1848-as emlékoszlopnál Kökény Konstantin és Papageorgiu Szteliosz koszorúzott. Húsvét alkalmából április 20-án a hegyvidéki görögök ellátogattak Beloiannisz faluba, másnap pedig részt vettek a Börzsöny utcai Görögség Háza megnyitóünnepségén. Május 31-én a XI. kerületi görög önkormányzattal közösen gyermeknapi autóbuszos kirándulást szerveztek Sümegre.
Hagyományosan a görögök is bemutatkoznak a Hegyvidéki Napok rendezvényein. Ezúttal az Iliosz táncegyüttes lépett fel, a nagy sikerű színpadi produkció táncházzal egészült ki. A nemzetiségi önkormányzat támogatta a budapesti görög iskola nyári táborát, a Görög Ifjúsági Egyesület szervezésében a Törekvés sportpályáján május 16–17-én megtartott családi sportnapot, valamint a Kariatidák Görög–Magyar Nők Kulturális Egyesülete működését.
A közmeghallgatás végén az elnökhelyettes elmondta, hogy jövőre szeretnék folytatni az együttműködést az Iliosz táncegyüttessel.

Újra aktív a német önkormányzat

Az előző önkormányzati ciklusban képviselet nélkül maradtak a hegyvidéki németek, a 2010-ben megválasztott nemzetiségi testület ugyanis rövid működést követően feloszlatta önmagát. Erre a helyzetre reagálva jött létre 2014 elején a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, amelynek tagjai programok szervezésével és patronálásával kézbe vették a sváb hagyományok ápolásának feladatát, ez év októberében pedig elindultak a választásokon, így ősszel megalakíthatták a kerület új német nemzetiségi önkormányzatát.
Bár az új önkormányzat mindössze két hónapja működik, a közmeghallgatáson – Kövesdiné Martin Nóra elnök távollétében – Meskó Gyula elnökhelyettes és Gaál Tímea képviselő több olyan programot is megemlíthetett, ami már a hagyományőrző egyesület közreműködésével valósult meg: az egyesületi szervezésű svábhegyi húsvétváró eseményt, az őszi terményünnepet és a sváb hagyományok szerint nemrégiben megtartott disznótorost. Szóltak arról is, hogy munkájukkal segítséget nyújtottak a Jókai Klubnak, valamint a MOM Kulturális Központnak a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú és a Budai Sváb Délután megrendezésében.Ev_vegi_nemzetisegi_kozmeghallgatasok5Meskó Gyula elmondta, hogy programjaikat jövőre is megszerveznék, sőt, újabbakat is terveznek. A magyarországi németek kitelepítésének emléknapján, január 18-án megemlékezést tartanak az Istenhegyi Szent László Plébánián, majd koszorút helyeznek el az Eötvös úti német keresztnél. Január 31-én este, hagyományteremtő szándékkal, sváb batyus bált rendeznek a Jókai Klubban. Szeretnének sváb kórustalálkozót, valamint egy helyi „Oktoberfestet” is összehozni jövőre, továbbá elindítanának egy helytörténeti szabadegyetemet, amelyen a Svábhegy múltjáról hangoznának el előadások.

Kőkeresztet állítottak az örmények

A XII. kerületi örmény önkormányzat 1995 óta működik, hosszú ideig dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit irányította. Tőle vette át a feladatot Hegedűs Annamária, aki a következő öt évben Béres László Attila elnökhelyettessel és Ispánkiné Somlyai Katalin Borbálával közösen dolgozik a Hegyvidéken az örménység érdekében.
Mint az elnök fogalmazott, tevékeny évet hagytak maguk mögött. Az örmények képviselői rendszeresen részt vettek a Hegyvidéki Önkormányzat programjain, ünnepségein, szorosan együttműködtek a Fővárosi Örmény Önkormányzattal, az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesülettel (EÖGYKE), valamint más kerületek örményeivel is. Sikerült hasznosan felhasználni a rendelkezésre álló pénzügyi keretet: a korábbi évekhez hasonlóan támogatták az EÖGYKE havilapját, az aradi vértanúkra emlékező ünnepség megszervezését, az Orlay utcai Örmény Katolikus Lelkészség templomát és a templomkertben az örmény genocídiumra emlékeztető kőkereszt felállítását.Ev_vegi_nemzetisegi_kozmeghallgatasok2Hozzájárultak az EÖGYKE augusztusi klubjának megrendezéséhez és az örmény származású Alexa Károly szerkesztésében megjelenő Magyarörmény Irodalmi Lexikon kiadásához. A könyvben olyan nevek szerepelnek, mint Ady Endre, Bányai Elemér, Bartis Ferenc, Csiky Gergely, Döbrentei Kornél, Jankovics Marcell, Kabdebó Lóránt, Tutsek Anna és Zárug Péter Farkas. A névsor hamarosan bővül, hiszen elkezdődik a második kötet szerkesztése. A kapcsolatok ápolását szolgálta a Velence közelében lévő Szent Lázár-szigeti zarándokút, melynek során az örmény kolostort és múzeumot keresték fel a nemzetiségi önkormányzat képviselői.
A közmeghallgatáson a jövő évi tervek is szóba kerültek. Seremetyeff-Papp János művészettörténész mond beszédet Hollósy Simon festőművész emléktáblájánál (február 2-án), a Jókai Klubban író-olvasó találkozót rendeznek Alexa Károllyal, valamint felkeresik az esztergomi Terra Armenorumot. Az esztendő legnagyobb rendezvénye várhatóan a novemberi örmény gálaműsor lesz.

Árvízi károk felszámolását segítették a szerbek

A kerületi szerb nemzetiségi önkormányzat az októberi választást követően szinte változatlan felállással kezdte meg az új ciklust, a korábbi négyből három tag folytathatja eddigi munkáját (a létszámcsökkenésre a törvényi előírások változásai miatt került sor). A régi-új elnök, dr. Lásztity Demeter a közmeghallgatáson elmondta, hogy hagyományaikhoz híven rendszeresen megemlékeznek az ortodox egyház jeles ünnepeiről, és szintén nagy múltja van annak, hogy közreműködnek a Szerb utcai templom Szent György-napi búcsújának megrendezésében. Május közepén rendkívüli árvíz pusztított a Balkánon, a szerbiai károk felszámolásához 100 ezer forint pénzadományt ajánlott fel a testület.Ev_vegi_nemzetisegi_kozmeghallgatasok3Június 7-én tartották meg a nagy sikerű Tabán Estet a MOM Kulturális Központ színháztermében, a huszadik alkalommal megrendezett programhoz a Hegyvidéki Önkormányzat is támogatást biztosított. A nyár folyamán felkeresték az Orczy-kertben álló szerb emléket, az Illés-kutat, elzarándokoltak a Tolna megyei ortodox búcsújáróhelyre, Grábócra, valamint történelmi emléktúrát tettek Szlovákia, Csehország és Ausztria szerb katonákat őrző hadisírjainak felkeresésével. Magyar és szerb akadémikusok részvételével a napokban konferenciát rendeztek az első világháború kérdéseiről a Szerb Országos Önkormányzat központjában.
Júliusban elkészült és felavatták azt a haranglábat a Tabánban, amelyet a Szerb Országos Önkormányzat állított az 1751-ben épült és 1949-ben lebontott egykori Szent Demeter-templom közelében. A szeptember közepétől október közepéig tartó Szerb Kultúra Hónapja két programjához is támogatást nyújtott a hegyvidéki szerb testület: segítette egy újvidéki kórus zeneakadémiai szereplését, valamint hozzájárult egy ortodox templomokról szóló, kétnyelvű monográfia megjelentetéséhez.
Lásztity Demeter kiemelte, hogy változatlanul fontos feladatuknak tekintik a Farkasréti temetőben található szerb sírok gondozását – azzal együtt is, hogy az úgynevezett szerb parcella kezelésének átvételét hosszú évek óta hiába kezdeményezi az ortodox egyház.

Áchim L. András-szobrot avattak a szlovákok

A kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzat munkájának fókuszában az elmúlt egy év során Áchim L. András szlovák-magyar származású politikus emlékének ápolása állt. Hrivnák Mihály – aki az előző ciklushoz hasonlóan ismét elnöke a testületnek – a közmeghallgatáson elmondta: hosszas küzdelem után ez év tavaszán avathatták fel a 19. és a 20. század fordulóján tevékenykedő nagy hatású parasztpolitikus szobrát a városligeti Vajdahunyadvárnál, jeles magyar és szlovák személyiségek részvételével.
Szintén tavasszal, egy korábbi szakmai konferencia összefoglalásaként, a Szlovák Intézetben mutatták be az Áchim öröksége című könyvet. Ugyanekkor rendezték meg a Szlovák nyelv használata Magyarországon című tudományos szimpóziumot, amelyen Hornokné dr. Uhrin Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézetének munkatársa tartott előadást. Ez év őszén ismét könyvbemutató következett: Hrivnák Mihály Áchim és a szlovákság című munkáját ismerhették meg az érdeklődők a Croatica Kiadó Nagymező utcai központjában.Ev_vegi_nemzetisegi_kozmeghallgatasok4Az elnök megjegyezte, hogy sikerült tovább szélesíteni az önkormányzat partneri kapcsolatait. Szoros együttműködést alakítottak ki a Kovács Imre Társasággal és a PC Magister Alapítvánnyal, velük közösen Kemsén felavatták Kovács Imre népi író és politikus emléktábláját, és megkoszorúzták az ő emlékét őrző táblát a Corvinus Egyetemen. A romániai Nagylak szlovák közösségével is baráti viszonyt alakítottak ki, miután egy alkalommal ellátogattak hozzájuk, hogy megismerjék életüket, hétköznapjaikat, és erősítsék egymásban az együvé tartozás érzését.

d–m.

A horvát, lengyel, roma és román közmeghallgatásokról januári első lapszámunkban olvashatnak.