A lakók feladata is a síkosságmentesítés

Itt a tél, várhatóan az első hó is leesik hamarosan, az utak és járdák síkossá válnak. A balesetek megelőzése részben lakossági feladat, a hatályos fővárosi rendelet értelmében ugyanis az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület (beleértve a zöld sávokat is) hó- és síkosságmentesítéséről. Járda hiányában a kötelezettség az ingatlan melletti egyméteres területre vonatkozik.
Szórakozó-, vendéglátó- és elárusítóhelyek esetében az üzletek előtti járdát nyitvatartási időben a használó tartja tisztán. Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcső, gyalogút, valamint a közcélú, kiemelt zöld területeken átvezető burkolt gyalogutak hóeltakarítását és a síkosság megszüntetését a Fővárosi Közterület-fenntartó és a Főkert Zrt. biztosítja.
A havat tilos felhalmozni útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat előtt, a járdasziget és a járda között, busz- és villamosmegállókban, forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop körül és a fák tövében.
Szükség esetén naponta több alkalommal is el kell végezni a síkosságmentesítést. Fák környezetében olyan anyag használható, amelyik nem veszélyezteti a növények egészségét. Ilyen a homok, a zeolit, a faforgács vagy a nem oldódó zúzalékok.
A járda nem megfelelő állapota miatt bekövetkező baleset következményeiért az ingatlan tulajdonosa, társasházak esetében a lakóközösség felel. Ez alól nem ad felmentést a „Vigyázat, síkos járda!”, vagy az ehhez hasonló figyelmeztető táblák kihelyezése sem. Érdemes ugyanakkor felelősségbiztosítást kötni, ugyanis ha a sérülés nem gondatlanságból következik be, a kártalanítást a biztosító fizeti.
A
Hegyvidéken a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló helyi rendeletben foglaltak szerint az „ingatlan előtti tisztán tartási kötelezettség megszegése” miatt magánszemély (társasház, családi ház) esetén a Hegyvidéki Rendészet 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. Amennyiben feljelentésre kerül sor, az általános igazgatósági és hatósági iroda akár 200 ezer forintos büntetést is megállapíthat. Hasonló az eljárás cégek vagy szervezetek esetében is, ezeket ugyanis a helyszínen nem lehet megbüntetni.

-os