Időskorúak eseti támogatása

A szociálisan rászoruló időskorúak számára az önkormányzat polgármestere minden év márciusában eseti támogatást állapít meg. 2014-ben e támogatás tekintetében időskorúnak számít, aki február 28-ig betölti a 65. életévét.
Az e kort elérők közül a helyi rendelet alapján szociálisan rászorulónak számít az, akinek 2014 márciusát megelőző fél évben (azaz 2013. szeptember 1. és 2014. február 28. között) esetenkénti segélyt vagy krízissegélyt állapított meg az önkormányzat. Az ő esetükben a támogatás iránt nem kell benyújtani kérelmet, azt az önkormányzat automatikusan megállapítja.
Aki a fenti időszakban nem részesült ilyen önkormányzati támogatásban, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, egyedül élő esetében a 99 750 forintot, szintén szociálisan rászorulónak minősül. Esetükben szükséges kérelmet benyújtani az önkormányzat polgármesteri hivatala népjóléti irodájához, az arra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmet – amelyhez csatolni kell a támogatást kérő és családja jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat – január, illetve február hónapokban lehet benyújtani.