Orban_Jeno_a_Svabhegy_meghatarozo_epuletegyuttesesenek_tervezoje1

A szecesszió mesterei a Hegyvidéken 4. - Orbán Jenő, a Svábhegy meghatározó épületegyüttesének tervezője

A múlt század elején megjelenő új stílus, a szecesszió időszakában épült a Diana utca 4. szám alatti Elemi Iskola, mai nevén Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola, két ütemben, Orbán Jenő műépítész tervei alapján. A helyén már korábban is álltak szerényebb oktatási épületek.
Orbán Jenő életrajzi adatainak feltárása még kutatómunkát igényel, a Fővárosi Levéltárban és a szakmai könyvtárakban nem találhatók, és az Építészeti lexikon sem tartalmazza a nevét. (A Magyar Építőművészet 1913. [XI. évf.] 11–12. számában utalnak rá, az Építőművészek Szövetségének küldöttjeként részt vett a „lőcsei pénzügyi palota” tervpályázat bírálóbizottságában.)
A Diana utcai iskola alagsor–földszint–egyemeletes, első változata 1904-ben épült fel, a mai stílusjegyeket hordozva, kilenc tanteremmel. A Svábhegy folyamatos beépülése során már nem volt elegendő a befogadóképessége, és óvoda elhelyezése is szükségessé vált benne. A további fejlesztések megtervezésére Orbán Jenő nyugalmazott főmérnököt kérték fel, a bővítés – a levéltári adatok szerint – az ő 1927-ben aláírt tervei alapján készült. (Megbízatása, a folytatás egységes építészeti stílusa, a részletek megoldása egyértelműen arra utal, hogy az eredeti épületnek is ő lehetett a tervezője, bár az 1903-as terven csak a Székesfővárosi Mérnöki Hivatal nevét tüntették fel.)Orban_Jeno_a_Svabhegy_meghatarozo_epuletegyuttesesenek_tervezoje2A meglévő épület az emeletráépítéssel kétemeletessé vált, a tornaterem felett további két szint készült. A tornaterem színpaddal, öltözőkkel kiegészítve alkalmas lett színházi és filmelőadások megtartására is. Az óvoda önálló bejárattal a földszintre került. Az iskola ekkor nyerte el ma is látható kialakítását.
Az U alaprajzú, oldalfolyosós épület tengelyében ugrik ki szögletesen a főlépcsőház, a Felhő utcai szárny végében a kör alaprajzú, toronyszerű melléklépcsőház helyezkedik el. Vakolt homlokzatai a korabeli iskolákra jellemzően gazdag szecessziós téglaarchitektúrával díszítettek; napjaink látványa az 1928-as állapotot tükrözi. Az emeletráépítés egységesebbé tette az épület tömegét, homlokzati megjelenését. A Költő utcai, zárt homlokzaton az eredeti, egyemeletes magasságig megmaradt az ablakok tégladíszítése (a páros ablakokat szegmens ívek kötik össze), a második emeleti ráépítés ablakkeretezése már eltérő (ablakonként félköríves lezárás).
Az Eötvös parkra néző homlokzaton gazdagon díszített oromfalak fogják közre a fal-ablak architektúrájú középszárnyat, a Költő utca felőli oromfalon napórával. Ezt 1904-ben Orbán Jenő tervei alapján készítették, és eredetileg nem ebben a magasságban helyezték el. Az 1927–28-as emeletráépítés során a homlokzatot díszítő záró motívumokat és a napórát is újra elkészítették, egy szinttel magasabban, az eredetivel megegyező módon. A fővárosban lévő tizenöt működő napóra közül ez az egyik legszebb.Orban_Jeno_a_Svabhegy_meghatarozo_epuletegyuttesesenek_tervezoje3A Felhő utca felőli homlokzat oldottabb, a belső udvart díszes oromfalak, lépcsőházi tornyok bontják meg. A templomra néző hátsó homlokzatot hármas oromfal tagolja. A míves szecessziós kerítést szintén Orbán Jenő tervezte (1926-ban), betonoszlopainak fejezete népi fafaragásokra emlékeztet. A belső folyosókat a diákok napjainkban készített kerámiamunkái, rajzai díszítik.
Az iskolát 1976-ban nevezték el Jókai Mórról az író híres szőlőjének közelsége miatt, valamint a támogatásáért, amivel hozzájárult a szecessziós épület létrejöttéhez. Az intézmény előtti parkban 2000-ben készült el Jókai szobra: Párkányi Péter szobrászművész padon ülve ábrázolja őt, amint épp mesél egy gyermeknek. (Forrás: Rosch Gábor: A Hegyvidék épített öröksége II. Óvodák, általános és középiskolák, felsőfokú tanintézetek, egyházi épületek, 2013.)

E varázslatos környezet inspirálhatta a nevelők hitvallását: „Iskolánk tantestülete az európai kultúrában 2000 évvel ezelőtt megfogalmazódott örök emberi értékek szellemében, szeretetteljes légkörben őszinteségre, becsületességre, a másik ember tiszteletére, toleranciára, a társadalmi és természeti környezetre nyitottá neveli a gyerekeket…” (Forrás: 12.kerület.ittlakunk.hu: Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola.)

Beöthy Mária építész

 

(Napóra fotó: Köztérkép.hu: Orbán Jenő)

(Szobor fotó: Wikipédia.hu: Jókai Mór)

(Költő utcai fotó: Rosch Gábor, archív fotó: Hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény)