Eloadasok_a_kommunizmus_aldozatainak_emleknapjan

Előadások a kommunizmus áldozatainak emléknapján

A Hegyvidéki Trianon Társaság legutóbbi találkozóján a kommunista diktatúra áldozatainak február 25-i emléknapja alkalmából Csallóközi Zoltán Tamás, a Miniszterelnökség Miniszterelnök-helyettes Titkársága főosztályvezetője, kabinetfőnöke, valamint Pokorni Zoltán polgármester tartott előadást a Böszörményi úti Kulturális Szalonban. A társaság nevében dr. Galla János köszöntötte az egybegyűlteket, majd Csallóközi Zoltán Tamás az 1945–1950 közötti egyházüldözésről beszélt. Mint mondta, a háború után az új hatalom arra törekedett, hogy mielőbb felszámolja az isteni törvényeket hirdető keresztény egyházat.
Az első lépés a földek államosítása volt, ezt követte az egyházi szervezetek, egyesületek, majd az iskolák, szociális és egészségügyi intézmények megszüntetése. A protestáns és izraelita felekezetekkel 1948-ban megegyezett az államhatalom, a katolikus egyház azonban 1950-ig ellenállt. A diktatúra végül mégis kikényszerítette a megállapodást, ennek értelmében felszámolták a szerzetesrendeket, az egyház ráadásul kénytelen volt lemondani a passzív ellenállásról is.
Pokorni Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a parlament 2000-ben elsőként a holokauszt-emléknapot jelölte ki, majd a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjáról is döntés született. A polgármester, aki tagja volt az akkori országgyűlésnek is, kiemelte: a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja nem csupán a tiszteletadást szolgálja. Ennél sokkal fontosabb, hogy megértesse a fiatalabb generációkkal, mi történt valójában azokban az évtizedekben. Az iskolások számára élményszerűvé kell tenni a történelemtanulást – hangsúlyozta Pokorni Zoltán –, ami legkönnyebben a személyes tapasztalatok átadása révén érhető el.

M.