A Helyi Választási Iroda tájékoztatója az országgyűlési képviselők 2014. április 6.napjára kitűzött választásáról

Jelöltállítás és ajánlás

A korábbiaktól eltérően az idei országgyűlési képviselői választás már csak egyfordulós, a választópolgárok az egyik szavazatukat az egyéni választókerületi jelöltre adják le, míg a másikkal az országos pártlistáról az általuk választott pártot támogatják. Az egyéni választókerületek száma 106 a korábbi 176 helyett.
Fontos változás, hogy nem kopogtatócédulán, hanem ajánlóíven lehet a jelöltet támogatni, érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelöltet viszont csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az egyéni választókerületi független vagy párt által támogatott jelöltnek 500 érvényes ajánlásra van szüksége a jelöltséghez.
Jelöltet a Nemzeti Választási Bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat. Az egyéni választókerületekben független jelöltek vagy jelölő szervezet (párt) által állított jelöltek indulhatnak. Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.
Jelöltajánlásra 2014. február 17. és március 3. között van lehetőség.
Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható, egy személy csak egy országos listán fogadhat el jelölést. Egy párt csak egy – önálló vagy közös – pártlista állításában vehet részt.
Nemzetiségi listára szavazhatnak azok a nemzetiségi választópolgárok, akik ezt igényelték a helyi választási irodánál. Nemzetiségi listát országos nemzetiségi önkormányzat állíthat, amihez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása, de legfeljebb 1500 ajánlás szükséges.
Országos pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább 9 megyében és a fővárosban – legalább 27 egyéni választókerületben önállóan állított jelöltet.
A Nemzeti Választási Bizottságnál 2014. március 4-ig lehet bejelenteni az országos listákat.
Az ajánlószelvényre a választópolgár rávezeti saját adatait (családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját – hétjegyű személyi számát –, anyja nevét), majd az ajánlóívet saját kezűleg aláírja.
Az ajánlóíven szerepel az ív sorszáma, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve és aláírása, a jelölő szervezet – közös jelölés esetén a jelölő szervezetek – neve vagy a független jelölés ténye, a választókerület megjelölése és a választási iroda hitelesítő bélyegzője.
Érvényesen jelölni
csak a hivatalos ajánlóíven lehet, azt sokszorosítani, másolni – még a kitöltést megelőzően is – tilos.
Általános szabály, hogy ajánlást gyűjteni csak a választópolgárok zaklatása nélkül lehet. Nem szabad ajánlást gyűjteni munkahelyen munkaidőben, illetőleg munkavégzési kötelezettség teljesítése közben; Magyar Honvédségnél, a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben; állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, felsőoktatási és köznevelési intézményben, egészségügyi szolgáltató helyiségében, tömegközlekedési eszközökön.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen lesz az ajánlás
, amelyet az ajánlásokra vonatkozó szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Az ajánlóíveket a választási iroda a szavazást követő 90. napon megsemmisíti.
A jelöltállítással és ajánlással kapcsolatos ügyintézés a Helyi Választási Irodánál történik.

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella

a Helyi Választási Iroda vezetője