Oveges_professzor_nyomaban1

Öveges professzor nyomában

Kísérlet és szemléltetés – e szavakkal jellemezte Pokorni Zoltán a természettudományos tárgyak hatékony oktatásának legegyszerűbb módját a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban kialakított Öveges Laboratórium átadásán. A polgármester szerint éppen erre ad módot a több iskolát kiszolgáló létesítmény, amely az élményszerű tanítás feltételeinek biztosításával hozzájárul a fizika, a kémia és a biológia népszerűsítéséhez.

Általános iskolás korában a gyerekek tanórai keretek között rendszeresen megnézték a tévében Öveges József műsorát – mesélte Patkó Lajos igazgató a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Öveges Laboratóriumának átadásán. Mint mondta, a kísérletek mindenkit lenyűgöztek, hiszen egyszerű nyelvezettel, mégis szakszerűen tárták fel a természettudományok csodálatos világát. Öveges professzor bonyolultabb kísérleteit azonban az iskolák jelentős része nem tudta megismételni, mert hiányoztak ehhez a szükséges tárgyi feltételek.
Ezen változtatott a nyolcvanas években az Arany János iskola, amely az évtized közepén bevezette a természettudományos fakultációkat. Az órák nagy népszerűségnek örvendtek a diákok körében, idővel azonban csökkent az érdeklődés. A kedvezőtlen folyamat megállítása érdekében, Magyarországon elsőként, kiemelt gimnáziumi természettudományos osztály indult 2009-ben.
Ezt követte a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Tudományos Akadémia és vállalkozások támogatásával létrehozott kémia-, biológia- és fizika-szaktanterem átadása. Az elmúlt években megalapozott képzési rendszert teszi még hatékonyabbá a mintegy 286 millió forintból most kialakított Öveges Laboratórium, amely az Aranyon kívül további tizenkét partneriskola tanulói számára biztosít kísérletezési lehetőséget.
„Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem egy biztos alapot ahhoz, hogy továbblendüljünk” – idézte Öveges József gondolatát Marekné Pintér Aranka. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) elnöke saját tapasztalatai alapján úgy látja, a diákokban leginkább az a tudás marad meg, amit a gyakorlatban is megtapasztaltak. Ebben segít az élménypedagógiát erősítő Öveges Laboratórium, valamint az a több mint negyven oktatásfejlesztési program, amelyet a KLIK nagyobb részben az önkormányzatokkal közösen indított.Oveges_professzor_nyomaban2Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy Patkó Lajos igazgatói kinevezését követően az eredetileg a Notre Dame de Sion rend által felépített, a háború után pedig kényszerűségből Oleg Kosevoj nevét felvevő intézmény új karaktert kapott, és képes volt arculatot váltani. Az intézményvezető felismerte, hogy a humán tárgyak terén jellemzően erős hegyvidéki gimnáziumok között az Aranynak inkább a természettudományokra érdemes nagyobb hangsúlyt helyeznie. Ennek a törekvésnek az eredménye az Öveges Laboratórium és az erre támaszkodó iskolahálózat kialakítása, ami a természettudományos tanárképzés érdekeit is szolgálhatja.
A közelmúltban volt olyan év, amikor összesen hatan jelentkeztek kémia- és fizikatanárnak. Mára, a visszahozott osztott képzésnek köszönhetően, ez a szám eléri az ötvenet, amivel azonban még mindig messze elmaradunk Finnországtól, ahol a természettudományos tanári szakokra nyolcszoros a túljelentkezés – adott rövid helyzetértékelést a tanárképzésről a polgármester.
A továbblépéshez érdemes lenne kicsit kevesebbet, de sokkalta élményszerűbben és alaposabban, több gyakorlati példát felmutatva tanítani a természettudományokból. Pokorni Zoltán épp ezért a kísérletezést és a szemléltetést tartja a legfontosabbnak: azokat a tanítási módszereket, amelyek maradéktalanul megvalósulnak az Öveges Programban.

mm.

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.1.3.-11/1-2012-0020 kódszámú pályázaton a Hegyvidéki Önkormányzat a KLIK Budapest XII. Tankerületével partnerségben 286 797 877 forintos, 100%-os uniós támogatást nyert el.