Januar_31-ig_kell_megujitani_a_parkolasi_engedelyeket

Január 31-ig kell megújítani a parkolási engedélyeket

Január 31-én járnak le a tavaly kiadott lakossági és vállalkozási várakozási hozzájárulások. Érdemes minél előbb kiváltani az idei évre érvényes engedélyt, mert annak hiányában a kerületben élőknek is fizetniük kell a parkolásért. Nem kell megújítani a gyermekszállítás miatt igényelt engedélyeket, ezek ugyanis a nevelési-oktatási év végéig használhatók.

Január legelején az önkormányzat megkezdte az idei évre szóló várakozási hozzájárulások kiadását. Nincs szükség előzetes bejelentkezésre, a polgármesteri hivatal alagsorában kifejezetten erre a célra kialakított irodában érkezési sorrendben fogadják az ügyfeleket.
A jogosultság feltételei nem változtak, a háztartásonként egy autó után ingyenesen járó – csak az adminisztráció 2000 forintos költségét kell megfizetni – parkolási engedély továbbra is kizárólag a lakóhely szerinti zónában érvényes.
A főváros döntése értelmében a parkolási díj a Diós árok 1. szám előtt és a Szendi árok–Németvölgyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér által határolt övezetben a mindenkori BKV-vonaljegy árával megegyező összeg, ezen a területen egy parkolóhelyen legfeljebb három órán keresztül lehet megállni. A kerület fennmaradó díjfizető része négyórás várakozási övezetbe került, itt reggel 8 és este 6 óra között a BKV-jegy árának 75 százalékába kerül egyórai parkolás.
A kerületi engedélyeket a fővárosi díjfizetési területeken, így a Szilágyi Erzsébet fasoron, a Széll Kálmán téren és a Magyar jakobinusok terén sem fogadják el a parkolási ellenőrök. Könnyítés ugyanakkor, hogy az övezethatárokon mindkét szomszédos zónára kiadott engedély használható.
Egy háztartáson belül a második autó után igényelt engedély díjköteles, ennek mértékét a fővárosi rendeletben foglaltak alapján a legkedvezőbben határozta meg a kerület, míg a harmadik autóra már nem adható ki hozzájárulás. Ebben az esetben a beérkezés időrendje határozza meg, hogy melyik autó kap ingyenes, illetve kedvezményes árú várakozási hozzájárulást, és melyik kérelmet kell elutasítani. Parkolási engedélyt a cégek is kérhetnek, a XII. kerületi telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások 30%-os kedvezményre jogosultak.
Az engedélyek kiadásához szükséges igénylőlap a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán személyesen beszerezhető, valamint a parkolási tájékoztató címszóra kattintva letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu). A kiállítás 2000 forintos díját az ügyfélszolgálaton kapott postai csekken lehet befizetni, vagy a 12001008-00155297-04100008 bankszámlaszámra kell utalni.
Fizető parkolással kapcsolatos ügyekben az önkormányzati tulajdonú FÁBER Kft. jár el, kivételt jelent ez alól a kerület egyik része (a Fogaskerekű utca, Pethényi köz, Határőr út, Csaba utca, Goldmark Károly utca, Székács utca, Galántai utca, Orbánhegyi út, Stromfeld Aurél út, Levendula utca, Nárcisz utca, Muskátli utca, Szendi árok, Apor Vilmos tér, Jagelló út, Lejtő út, Fürj utca, Sirály utca, Fürj utca, Jagelló út, Böszörményi út, Kék Golyó utca és Városmajor utca által határolt terület), amelyen 2016-ig a Centrum Parkoló Kft. parkolási ellenőrei dolgoznak.

(-ály)

A parkolási ügyfélszolgálat címe: Kék Golyó utca 19/d. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök 9.00–17.00, szerda 9.00–18.00, péntek 9.00–16.00. Pénztári nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9.00–16.00, péntek 9.00–13.30 (ebédidő: 12.00–12.30). Telefonos ügyfélszolgálat: 877-8512. Fax: 877-8532. Internet: www.hegyvidekiparkolas.hu. E-mail: ugyfelszolgalat@hegyvidekiparkolas.hu.


Tájékoztató a parkolási engedélyek kiadásáról

 

Tisztelt Ügyfelünk! A parkolási engedélyek kiadásának feltételeit a fővárosi közgyűlés és a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletei határozzák meg. A rendeletek és mellékleteik honlapunkon elérhetők. A lakossági engedélyek kiadásának legfontosabb szabályai:

Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak adható, akinek:

- állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van,

- az általa megjelölt

a) egy darab személygépkocsira, melynek a kérelmező az üzembentartója,

b) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

Kiadás feltételei:

- 2000 Ft költségtérítés megfizetése,

- érvényes lakcímkártya (személyi igazolvány) bemutatása,

- érvényes forgalmi engedély bemutatása,

- helyi adó vagy más jogcímen az önkormányzattal szemben tartozás ne álljon fenn,

- fővárosi parkolási társasággal szemben 30 napnál régebbi tartozása ne álljon fenn,

- munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre kért engedély esetén az alábbiakra is szükség van:

- igazolás a gépjármű kizárólagos használatáról (cégjegyzésre jogosult által aláírva),

- igazolás a munkáltató székhelye szerint illetékes önkormányzattól, hogy a munkáltatónak gépjárműadó-tartozása nincs.

A minden gépkocsira megfizetendő 2000 Ft költségtérítés díján túl lakásonként az első személygépkocsira kiadott engedélynek nincs további költsége, a második gépkocsira igényelt engedély után azonban a környezeti besorolás alapján további éves várakozási díjat kell fizetni, amelynek mértéke a lakóhelyen fizetendő egyórai parkolási díj kettőszázötvenszerese.
Az EURO 3 környezetvédelmi besorolás 30%, az EURO 4-es 50%, az EURO 5-ös besorolás 70% kedvezményt biztosít. A teljesen elektromos üzemű járművek esetén a kedvezmény mértéke 100%.

Harmadik és további gépkocsikra várakozási hozzájárulás nem adható ki.

Az engedély kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján, aláírás ellenében vehető át.

A 2014. évre szóló engedélyek kiadása 2014. január 2–31. között az önkormányzat ügyfélszolgálatán történik.

Tájékoztatónk a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. Kérjük, hogy konkrét ügyben a részletek tisztázása érdekében telefonon vagy személyesen keresse fel önkormányzatunkat.


Figyelem!

A parkolási engedélyek kiadásához szükséges költségtérítési díjat 2014.01.16. – 2014.01.31. között a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) az ügyfélszolgálaton ideiglenesen működő pénztárban is befizethetik az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Az ideiglenes pénztárban kizárólag készpénzes fizetésre van mód!

Az erről szóló felhívás megtekinthető itt.