Megallapodas_a_kozterulet-felugyeleti_feladatokrol

Megállapodás a közterület-felügyeleti feladatokról

A főváros tulajdonában vagy kezelésében lévő hegyvidéki közterületeken tizenhárom ügytípus esetében a kerületi közterület-felügyelet intézkedhet – egyebek közt ezt tartalmazza az a fővárossal kötendő szerződéstervezet, amelyet decemberi ülésén fogadott el a képviselő-testület.

Legutóbbi ülésükön a képviselők támogatták, hogy a közterületek rendjére vonatkozó szabályok hatékonyabb betartatása érdekében új megállapodást írjon alá a kerület és a főváros. Az egyezség alapján a fővárosi tulajdonú vagy kezelésű utakon és közterületeken tizenhárom ügytípusban a kerület felügyelete intézkedhet: ezek közé tartozik egyebek mellett az engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése, a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenységek megakadályozása és szankcionálása, továbbá a rendszám nélküli, engedély nélkül tárolt járművek eltávolítása.
Budapest útjain a fővárosi közterület-felügyelet feladata marad a szabálytalanul elhelyezett, a forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető járművek elszállítása. A kerület teljes területén szintén a főváros foglalkozik a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével, a tömegközlekedési járműveken a jegyellenőrök munkájának támogatásával, valamint a taxidrosztok szabályszerű használatának ellenőrzésével. A főváros és a kerület ugyanakkor a Hegyvidék egészén közösen léphet fel a szemetelőkkel, a korlátozott forgalmú övezetekbe engedély nélkül behajtókkal, a mozgáskorlátozott-igazolvánnyal visszaélőkkel vagy a tiltott helyen szeszesitalt fogyasztókkal szemben.

Többletpénz az óvónők béremeléséhez

A képviselő-testület döntött a 2013-as költségvetési rendelet módosításáról. Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal pénzügyi és költségvetési irodájának vezetője elmondta: az óvodapedagógusok béremeléséhez és az óvodai feladatellátás finanszírozásához kapcsolódó magasabb összegű állami támogatás, valamint a Krisztinavárosi Bölcsőde bővítéséhez megítélt plusztámogatás révén jelentős többletbevételhez jutott az önkormányzat.
Vincze Géza (MSZP) az akadálymentesítésre elkülönített keret törlését és a környezetvédelmi kiadások csökkentését nehezményezte, az irodavezető válaszából azonban kiderült: az akadálymentesítés önálló sorként valóban megszűnt a költségvetésben, az erre elkülönített pénzt azonban az eredeti célnak megfelelően használták fel a KIMBI Óvoda és a Krisztinavárosi Bölcsőde fejlesztése során. A környezetvédelmi keret egy részének átcsoportosítása szintén csak technikai jellegű változtatás volt, ebből az összegből egy fakataszteri felmérést finanszíroztak.
Pontosították a Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatára vonatkozó szabályokat. Váczi János alpolgármester kiemelte, hogy ezentúl a hibaelhárítási munkákkal kapcsolatos létesítmények, építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, valamint tárolásához is közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni. Mindenféle sport- és kulturális célú használat esetén lehetővé vált a közterület-használati díj mérséklése, míg a filmforgatásokkal kapcsolatos előírásokat az új törvényi szabályozáshoz igazították.

Költözik a Városmajor utcai orvosi rendelő

A képviselők elé kerültek a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosításának tervezetére beérkezett, hatósági és civilszervezetek által megfogalmazott vélemények. Az Istenhegyi út 60. alatti ingatlan övezeti átsorolásával lehetővé válna, hogy újabb szolgáltató funkciók jelenjenek meg a „Lóitató téren”, ezáltal is erősítve annak alközponti szerepét. A Temes utca lépcsős szakasza alatti, közvetlenül az újonnan felavatott Kós Károly-szobor mellett található parkolóterületet „forgalomcsillapítható úthálózat” övezetből gyalogos övezetbe kívánják átsorolni, hogy a lépcső átépítését követően ezt a részt is megújíthassák.
Módosították a Gazdasági Ellátó Szolgálat alapító okiratát, a Városmajor utca 12. alatti, felnőtteket ellátó háziorvosi rendelő ugyanis a Böszörményi út 20.-ba, az önkormányzati kézben lévő irodaház földszintjére – a korábbi posta helyére – költözik. Erre azért van szükség, mert a Városmajor utcai rendelő helyiségcsoportját bérelte az önkormányzat, a bérleti szerződést pedig a tulajdonos ez év január 31-ével felmondta.
A kerületi óvodák alapító okirataiban is átvezettek változtatásokat. A dokumentumokban ezentúl a tehetséggondozás, valamint a táplálékallergiás ellátás biztosítása is megjelenik, a Normafa Óvoda nevét pedig a német nemzetiségi csoport miatt németül is feltüntetik (Kindergarten Normafa).
Új emléktáblát helyeznének el Radnóti Miklós költő tiszteletére a Hegyvidéken. A tábla a javaslat szerint a Diana utca 15/b számú, a versekben Tündérlaknak nevezett épületre kerülne, arra a házra, ahol a költő néhány boldog nyarat töltött feleségével, Gyarmati Fannival.

Vagyonkezelői szerződések a Normafáról

A szenvedélybetegek nappali ellátására már van fennálló szerződése az önkormányzatnak a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a képviselő-testület azonban úgy döntött, hogy ellátási szerződést köt a kerületben működő – a református egyház által fenntartott – Válaszút Misszióval is, amely elsősorban a szerhasználati problémákkal küzdő fiataloknak igyekszik segítséget nyújtani. Kovács Lajos alpolgármester elmondta, hogy a Válaszút Misszió a feladatellátást térítésmentesen vállalja a kerület számára, az ellátási szerződés révén ugyanakkor a fenntartó hozzájuthat az állami normatívához.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladattá vált, de az elmúlt fél évben – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás értelmében – változatlanul a kerület tartotta fenn a szolgáltatást. Kovács Lajos tájékoztatása szerint rövidesen megtörténik a feladat átadás-átvétele, ám addig is – hogy az átállás zökkenőmentes legyen – 2014 első negyedévére újabb megállapodást köt az önkormányzat az állami intézménnyel.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kösse meg az önkormányzat, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti szerződéseket a normafai földterületek vagyonkezelésbe vételével kapcsolatban. Sipos Péter (Párbeszéd Magyarországért) érdeklődésére Pokorni Zoltán elmondta, hogy a terület kezelésére és a rehabilitáció előkészítésére 2014-ben 620 millió forintot biztosít az állam.