Himnusz-unnep_az_iskolakban

Himnusz-ünnep az iskolákban

A magyar kultúra napján, január 22-én indult útjára az Együtt Szaval a Nemzet című program, meghívva a világ valamennyi magyar nyelvű általános és középiskoláját. Himnuszunk születésnapján a Hegyvidék több iskolája is önálló ünnepséget szentelt nemzeti fohászunk méltatásának.
A Jókaiban azt a nagyméretű falfelületet használták ki, amely a főépület lépcsőházában van, és amelyet az óra közti szünetekben az éppen aktuális tanterembe vándorolva mindenki láthat. „Videoanyaggal, filmösszeállítással foglaltuk össze a magyar kultúra napjának jelentőségét, mondanivalóját – mondta a megemlékezést szervező rajztanár, Szalma Ágnes. – A nyolcperces, végtelenítve vetített anyag előtt szinte lecövekeltek az arra haladó alsós és felsős diákok, végighallgatták a Himnuszt gyönyörű, értő szavalat formájában, mialatt a magyar történelmi festészet idevágó képei peregtek a szemük előtt. Egy emelettel lejjebb faliújság hívta fel a figyelmet az eseményre és a nap jelentőségére. Tíz órakor pedig egy csoporttal részesei voltunk az »Együtt Szaval a Nemzet« internetes akciónak, amelyben az országos kezdeményezéshez csatlakozva, Jordán Tamás vezényletére a mi gyerekeink is elszavalták e jeles nap jeles költeményét, egy időben ily módon a világ magyar nyelvű iskoláinak tanulóival.”
Az Arany János iskolában gazdag programot szervezett a magyar szakos dr. Schlettné Schláth Réka. "A tizenegyedikes–tizenkettedikes diákok félórás műsort adtak, ezen osztályonként négy-öt tanuló vehetett részt – mesélte Aszódi Judit, az Arany igazgatóhelyettese –, a többiek az iskolarádióban hallgatták a megemlékezést, amely bemutatta a gyerekeknek, hogy a kultúra fogalma többrétű, s nemcsak január huszonkettedikén hat. Jelenti egyrészt a magasröptű művészetet és a komoly tudományt, ugyanakkor azt is, ami a mindennapjaink része. Olyan érték, ami a gyökereinkből táplálkozik. A műsor egy kerettörténetbe ágyazta és értelmezte a Himnusz egyes sorait szavalatok, zeneszámok és diavetítés segítségével.”
Dr. Bernyák Adrienn, a Zugligeti Általános Iskola igazgatója lapunk kérdésére válaszolva elmondta, hogy az intézményben minden évben meghirdetnek egy-egy vetélkedőt a magyar kultúra napja tiszteletére. Ezúttal a felsősök szavaló-, míg az alsósok néptáncversenyen vettek részt, és az első három helyezett mindkét korosztályban Ágota-díjat kapott (amelyet az iskola egykori tanárnője emlékére alapítottak).

Antal Ildikó