Zajrendelet_modositas_a_hetvegek_nyugalmaert

Zajrendelet-módosítás a hétvégék nyugalmáért

A pihenni vágyó hegyvidékiek nyugalma érdekében az önkormányzat szigorította a zajvédelmet szabályozó rendeletét. A képviselő-testület a Hegyvidék Galéria új helyszínre költöztetéséről is döntött júniusi első ülésén, valamint támogatta, hogy a továbbiakban a MOM Kulturális Központ üzemeltetésében működjön a Barabás Villa.

Módosította az önkormányzat a zajvédelmet szabályozó rendeletét: a pihenni vágyók nyugalma érdekében, lakossági kérések alapján, kibővítette azt az időszakot, amikor nem végezhető a kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenység, például fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor használata. Munkanapokon továbbra is 7 és 20 óra között lehet zajosabb kerti munkát végezni, szombaton és a jogszabály által pihenőnapnak minősített napokon ugyanakkor az új szabályozás szerint 9 és 12, valamint 15 és 18 óra között van erre lehetőség, míg vasárnap és munkaszüneti napokon nem lehet ilyen tevékenységet folytatni.

A helyi költségvetési rendelet második módosítása kapcsán Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője a június 19-i képviselő-testületi ülésen elmondta: az általános tartalék felhasználásával a Hegyvidéki Önkormányzat 7 millió forint támogatást biztosít a sok XII. kerületi polgárt ellátó Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részlegének kialakításához, míg a „Gépjárművédelem a Hegyvidéken” című közbiztonsági program elindításához 9,5 millió forintot különít el. A Zugligeti út 64. szám alatti műemlék épület, a volt lóvasút-végállomás felújítása érdekében pályázni kíván az önkormányzat, a szükséges önerőhöz szintén forrást biztosított a költségvetésben.
Az irodavezető kiemelte, hogy az előző évi pénzmaradvány összege magasabb lett a tervezettnél, e többletből finanszíroznák a Dobsina utca 7. szám alatti épület mintegy 40 millió forintos felújítását. Itt a Tamási Áron iskola első osztályosait helyezhetnék el átmenetileg, amíg nem fejeződik be az intézmény új szárnyának kivitelezése, 2015-től pedig ugyanott óvodát alakítanának ki.
A testület döntése alapján a Barabás Villát a továbbiakban nem adják bérbe külső vállalkozónak üzemeltetés céljából, az épületegyüttes hasznosítását és a közösségi programok szervezését ezentúl a MOM Kulturális Központ végzi. A képviselők szavaztak arról is, hogy a Hegyvidék Galéria a Városmajor utcából költözzön át a Királyhágó térre, az egykori könyvtár helyiségeibe, ahol jobb körülmények biztosíthatók a kiállítások, kulturális programok megszervezéséhez.
A Budapest Főváros Közgyűlése által kiírt, „Közösségi célú városrehabilitációs programok” című pályázaton a Hegyvidéki Önkormányzat is indulni kíván: 80 millió forintot igényelne a Törpe utca 2. szám alatti, jelenleg üresen álló, kerületi tulajdonú épület közösségi célú hasznosítására és az ingatlannak a polgármesteri hivatal melletti térrel történő összekapcsolására. A főváros támogatása esetén a kerület további 80 millió forint önrészt biztosítana a program megvalósításához.
Lemondott elnöki tisztségéről dr. Városi László, a Budapest Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítvány kuratóriumának elnöke, feladatát Kósa Gábor kuratóriumi tag vette át. A tervek szerint a közalapítvány feladatai bővülnek a kerület közbiztonságának erősítése érdekében.

*

A képviselő-testület június 26-án is ülésezett, ekkor fogadta el a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ), valamint a Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) módosítását, amire a szabályozási terv alaptérképének aktualizálása, az önkormányzat és a partnerek, azaz a lakosság, egyházak, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervek észrevételei, változtatási szándékai, valamint a jogszabályi környezet változása miatt került sor. A testület egy héttel korábbi ülésén már döntött a KVSZ módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról, így a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. Ezt követően az önkormányzat valamennyi véleményt és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentumot elküldte az állami főépítésznek, aki rövid időn belül választ adott.
Szabó-Kalmár Éva, a városrendezési és főépítészi iroda vezetője az ülésen elmondta, hogy a csillebérci terület speciális szabályozásáról a napokban egyeztetést folytattak az állami főépítésszel, aki elfogadta az ezzel kapcsolatos szakmai érveket. A fővárosi önkormányzat a kerület övezetátsorolási kérelmei közül – amelyek a valós állapotokhoz igazítanák a szabályozást – kettőt nem támogatott, egyes esetekben pedig nem járult hozzá a lehetséges építménymagasság értékének növeléséhez.
Ez utóbbiak kapcsán Pokorni Zoltán hozzátette: a Normafa úti, valamint a Csermely úti óvoda esetében nem támogatta a főváros az építménymagasság felső korlátjának emelését, amire a bővítési tervek miatt lenne szükség. A polgármester hangsúlyozta, hogy az óvodai kapacitások növelése sürgető feladat, ezért ismét kérik majd a fővárostól, hogy járuljon hozzá az ezt akadályozó keretszabályok módosításához.

sz.