„Nyár végi” szociális üdültetés nyugdíjasoknak

Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2014 szeptemberében ismét megszervezi a kerületben lakó nyugdíjasok kedvezményes üdültetését Szántódon az alábbi időpontban: 2014. szeptember 13–19.
Elhelyezés: 2-5 ágyas faházakban, napi háromszori étkezéssel.

A szociális üdültetésben részt vevő, 65. életévét betöltött, kerületben élő – bejelentett lakcímmel rendelkező – nyugdíjas:

- a szállást és az étkeztetést térítésmentesen veheti igénybe, ha jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot;

- a szállás és étkeztetés költségének 50%-át téríti meg, ha jövedelme meghaladja a 85 500 forintot, de nem éri el a 114 000 forintot.
Az a szociális üdültetést igénylő, 65. életévét betöltött nyugdíjas, akinek havi jövedelme meghaladja a 114 000 forintot, szabad férőhely esetén részt vehet az üdültetésben, azonban a szállás és étkeztetés teljes költségét köteles megtéríteni.
A jelentkezési lap átvehető a Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központban (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 33/b, telefon: 457-0648), illetve letölthető a www.budapesthegyvidek.hu vagy a hegyvidekigondozas.hu internetes oldalról. A jelentkezési laphoz csatolni kell a kérelmező jövedelméről szóló igazolást, valamint a háziorvos javaslatát.
A lapot a Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központban Tichyné Lóránt Szilviának lehet leadni minden hétköznap 9–12 óráig.
Jelentkezési határidő: 2014. június 30.

A kérelem elbírálásának szempontjai: nyugdíj, rendszeres jövedelem mértéke; a háziorvos véleménye (a háziorvossal kitöltendő részt a jelentkezési lap tartalmazza) az egészségi állapotról; életkor, aktivitás, mobilitás; üdültetésben részesült-e már a kérelmező.
A szociális üdültetés iránti kérelemről – a gondozási központ vezetőjének javaslata alapján – a polgármester dönt. Az eredményről az érintettek postai úton kapnak értesítést.