Konferencia dr. Szendrei Julianna emlékére

Tanított, támogatott, utakat egyengetett, irányt mutatott, gondoskodott, játszott, szervezett és ötleteket adott a tavaly elhunyt dr. Szendrei Julianna, akinek emlékére „Gondolod, hogy egyre megy?” címmel nemzetközi konferenciát szervezett az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar (ELTE TOK), valamint a Varga Tamás Tanítványainak Emlékalapítványa. A rendezvény programját úgy állították össze, hogy az egyes szekciók és témák valamilyen módon kötődjenek a hosszú ideig az ELTE TOK tanszékvezetőjeként dolgozó Szendrei Julianna munkásságához.
A résztvevők hazai és külföldi előadóktól hallhattak ismertetőket a neveléstudomány és a matematikadidaktika területén végzett kutatási eredményekről, valamint a gyakorlatban kipróbált matematikatanítási eljárásokról, játékokról. Olyan nemzetközi szaktekintélyek tartottak plenáris előadásokat, mint a francia Françoise Cerquetti és Corinne Hahn, a Finnországból érkező Anni Lampinen és Kirsi Puumalainen, a magyar Nahalka István és a stockholmi egyetemen tanító Paul Andrews.
A különböző szekciókban a neveléstudomány aktualitásairól, a matematikatanulásról és -tanításról, a játék matematikájáról, a játék és kutatás kapcsolatáról, továbbá a hegyvidéki kötődésekkel is bíró Geomatechről esett szó. Az előadások anyagaiból konferenciakötet készül a későbbiekben.
Sikeresnek nevezte a programot a konferencia szervezését koordináló Szabóné dr. Szitányi Judit. Mint az ELTE-TOK tanszékvezetője elmondta, Szendrei Julianna megbecsülését jelzi, hogy kiváló magyar és külföldi szakemberek érkeztek a Hegyvidékre, többen a saját költségükön. Köztük a finn előadók, akik külön kiemelték a Varga–Neményi matematikatanítási módszer hasznosságát. Szintén elismerően nyilatkozott az itthoni matematikaoktatásról a svéd tanítóképzésben aktív szerepet vállaló Paul Andrews. Szabóné szerint mindez azt bizonyítja, hogy vannak még tartalékaink, amikre érdemes lenne még nagyobb hangsúlyt helyezni.

(-ály)