Nem_epul_sikozpont_a_Normafanal5

Nem épül síközpont a Normafánál

Nem lesz a Harangvölgyig érő versenypálya a sízők számára a Normafánál, és semmilyen új épületet nem akar elhelyezni az önkormányzat a területen. Az európai uniós természetvédelmi hatásvizsgálatra szánt időt meghosszabbítják, emellett tovább folytatják a hónapok óta zajló egyeztetéseket az érdekelt szervezetekkel. Pokorni Zoltán polgármesterrel a közel 350 hektáros terület kezelésének átvétele kapcsán beszélgettünk.

Az országban egyedülálló módon a Hegyvidéki Önkormányzat megkapta egy állami tulajdonú, túlnyomórészt erdőterület, a Normafa vagyonkezelési jogát. Ezzel összefüggésben milyen változásokra számíthatnak az itt élők?

– Büszkék vagyunk arra, hogy gazdái lehetünk a Normafának. Egy hallatlan szépségű, egyedi természeti kincsről van szó, aminek Budapesten nincsen párja, de az országban sem nagyon találunk ilyen kivételes panorámájú, különlegesen kedvező elhelyezkedésű pihenőhelyet. Ez a könnyen megközelíthető parkerdő sétálásra, kutyasétáltatásra, futásra, kerékpározásra, rollerezésre, görkorcsolyázásra, kirándulásra, szánkózásra vagy meditálásra egyaránt alkalmas. Túlságosan is vonzó – részben ezzel magyarázhatók a jelenlegi problémák. Nagy a felelősségünk, hiszen be kell bizonyítanunk, hogy gondos gazdái leszünk a területnek. Ha ki tudjuk alakítani az itt élőkkel és az érdekeltekkel, milyen legyen a megújult Normafa, akkor a költségeket a kormány a központi költségvetésből fedezi. Hamarosan eldőlhet, tudunk-e élni ezzel a lehetőséggel, és sikerül-e zöld ágra a vergődni a néha egymást kizáró használati igényekkel kapcsolatban.

Tavaly óta zajlanak az egyeztetések az érdeklődő civilszervezetek, intézmények képviselőivel, amiről lapunk is rendszeresen hírt ad. Meddig folytatják a megbeszéléseket?

– Az egyeztetéseket addig kell folytatnunk, amíg megtaláljuk azt az ösvényt, amin el tudunk indulni. Nem rohanunk, mert csak egy Normafánk van, és vigyáznunk kell rá; egyszóval jó döntéseket kell hoznunk. Egy évvel ezelőtt még naivan azt hittem, hogy a Normafával kapcsolatos munkák megkezdődhetnek az idén. De ahogyan elmélyedünk ebben az ügyben, úgy látjuk, hogy sokkal alaposabb végiggondolásra van szükség, sokkal több szereplővel kell összeillesztenünk mások elképzeléseit. Próbáljuk grammra kimérni a kerékpárosok és gyalogosok, kutyások és nagycsaládosok, vagy épp a kivilágított útvonalra vágyó futók és a fényszennyezés miatt aggódó természetvédők igényeit. Nagyon sok szempont, érdek, vágy merült fel az eddigi egyeztetések során, ezeket összehangolni időnként lehetetlennek tűnik – ilyen esetekben dönteni kell majd, hogy melyik a fontosabb.

Sok vitát kiváltó ügy a síszervezetek által szorgalmazott, meghosszabbított, versenyzésre is alkalmas pálya kialakításának terve. Ez hogyan egyeztethető össze a természetvédelmi szempontokkal?

– Tiszteletre méltó a magyar és az európai sílobbi törekvése, hogy itt egy akár nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas sípályát alakítsunk ki, de a mögöttünk lévő egyeztetések alapján úgy látom, ennek nincs esélye – egy a gerincről a Harangvölgy aljáig húzódó sípálya kialakítása szerintem illuzórikus. Ez nem azt jelenti, hogy ne keressünk helyet a hobbisíelőknek, azoknak, akik munka után, vagy hétvégén a családdal pár órára feljönnének síelni, vagy akik itthon, biztonságos körülmények között szeretnék megtanítani gyermekeiknek a sportág alapjait. A számukra kijelölhető, támogatott pálya sem érinthetné azonban a Harangvölgy aljában található ősbükköst, ezt a természeti értéket semmiképpen sem szabad veszélyeztetnünk.

A természetvédők korábban annak az aggodalmuknak is hangot adtak, miszerint a különféle fejlesztések építkezéssel járhatnak együtt, és így szerintük csökkenni fog a zöld terület. Jogos a félelmük?

– Több kritikus vélemény is megfogalmazódott ősszel a Normafa-törvény kapcsán. Meglehet, valóban nem volt hibátlan a törvény indoklása, vagy az azt övező kommunikáció, de ma már szerintem minden szereplő pontosan látja, hogy nincs szó semmilyen beruházásról, vagy építkezésekről. Minden funkció elhelyezhető ugyanis a meglévő épületekben. Sőt, a meglévő épületek számát csökkenteni is lehetne: az egykori Hotel Olimpiát, ezt a kísértetkastélyt, ami a Normafa szégyene – bár ez nincs a törvényben –, érdemes lenne lebontani, hiszen ott tudnánk kialakítani a meghosszabbítandó fogaskerekű vasút felső végállomását. Az építési övezetbe tartozó ingatlanon a sportolókat kiszolgáló csomagmegőrző, büfé, tusoló, toalett, vagy egy kerékpárkölcsönző is bőven elférne. A Jánoshegyi úti Budai Sport Hotel vagyonkezelését is átvesszük. A hotel nem túl kihasznált, így bőven lenne hely például arra, hogy kialakítsunk benne egy pihenőt a Normafa közbiztonságára ügyelő rendőrök, parkőrök számára. Azt, hogy nem akarunk beruházni és új épületeket emelni, egyre világosabban látják és támogatják a korábban tiltakozásuknak hangot adó zöldszervezetek is.

Hol tart az egy évvel ezelőtt indított Natura 2000-es természetvédelmi hatásvizsgálat?

– A természetvédők kérésére néhány hónappal meghosszabbítjuk az egyévesre tervezett európai uniós Natura 2000-es hatásvizsgálat időtartamát, tavaly ugyanis csak május végén tudták elkezdeni a vizsgálatokat, és sikertelenül végződött a terület emblematikus lepkefajának, a csíkos boglárkának a számlálása. Vagy azért, mert évek óta szorul vissza az egyedszámuk – öt évvel ezelőtt is már alig háromszázat számoltak össze, tavaly pedig egyet sem találtak –, vagy pedig amiatt, mert későn láttak hozzá a munkához. Ezért, hogy tisztán lássunk ebben a fontos természetvédelmi kérdésben, az elkövetkező időszakban újabb lepkeszámlálást végeznek a szakemberek.

A WWF Magyarország nemrégiben közzétette annak a vizsgálatnak az eredményeit, aminek során tüzetesen felmérték, hol és milyen értékes fák találhatók a Normafa környékén. Hogyan tudja hasznosítani az önkormányzat a civil önkéntesek munkáját, tapasztalatait?

– Köszönettel tartozunk az önkénteseknek, akik a WWF-nek segítve egyenként dokumentálták a területen található összes nagyobb méretű fát. A szervezet közreműködésével nyárra egy vezetett túrát tervezünk az önkormányzat érintett munkatársainak, hogy ne csak elméleti, hanem tapasztalati tudás legyen a birtokukban a környék természeti értékeiről. A WWF-et, valamint több más zöldszervezetet, köztük a Greenpeace-t és a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesületet, bevontuk egy tanösvény kialakításának előkészületeibe. A tanösvény a Fácánost kötné össze a Normafával, érintve a Mátyás király úti erdei iskolát, valamint a kerület legrégebbi épületét, a közel kétszáz éves Zerkovitz-majort. A régi majorsági épület, amely részben az önkormányzat tulajdona, alkalmas lenne arra, hogy a környezetvédelmi nevelést szolgáló, a budai tájegység természeti értékeit bemutató látogatóközpontot hozzunk létre benne. A természetvédelmi egyesületeket és több fontos civilszervezetet a Libegő felső végállomásánál található játszótér fejlesztésébe is bevontuk. Javaslataik alapján véglegesítettük a tér felújításának tervét. Új, minőségi, biztonságos, a környezethez illő, természetes alapanyagokból készült játszóeszközöket helyezünk ki. A kiviteli tervek előkészítése folyamatban van, így heteken belül megkezdődhet az erdei játszótér átalakítása. Az Anna-réti játszótér felújítását is tervbe vettük, amit az előbbihez hasonló szemlélettel, a civilszervezetekkel egyeztetve szeretnénk majd megvalósítani.

Lezajlott már a törvény által az önkormányzat kezelésébe adott mintegy háromszázötven hektárnyi terület átadás-átvételi folyamata?

– Ezekben a hetekben ér véget a törvény által kijelölt területek átvétele. A folyamatot bonyolítja, hogy egyes ingatlanokon számos per zajlik a korábbi vagyonkezelő és a korábbi bérlők között, ezeknek az ügyeknek a lezárása valószínűleg az év második felére is átnyúlik. Számos ingatlanon olyan kaotikus használati viszonyokat találtunk, ami még a tulajdonos államot képviselő vagyonkezelő jogászai számára is meglepetéseket okozott. A komoly szakértelmet és szakszemélyzetet kívánó erdészeti feladatok ellátásával az eddigi fő vagyonkezelőt, a Pilisi Parkerdő Zrt.-t bíztuk meg, amely a köztisztasági munkákat is elvégzi a területen. Megrendelőként az önkormányzat által nemrégiben létrehozott Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény gondos gazdaként figyel majd arra, hogy az erdőgazdaság jó színvonalon lássa el munkáját. Az intézmény pályázaton kiválasztott vezetője Mikó Gergely képviselő, az önkormányzat környezetvédelmi és közbiztonsági bizottságának elnöke, aki sok szempontból elhivatott erre a feladatra.

Mikorra várható a természetvédelmi hatástanulmány lezárása és annak alapján a részletes terv kidolgozása, aminek megvalósításáról népszavazáson dönthetnek majd az itt élők?

– Fontos, hogy reális, kézzelfogható, minden tekintetben konkrét tervről tudjunk dönteni. Szeretnénk közösen, minden érintett bevonásával kidolgozni, hogy mi az, amit lehet, s mi az, amit érdemes tennünk. Ha ezeket pontosan le tudjuk írni, akkor tudjuk majd bemutatni javaslatunkat a hegyvidéki polgároknak: az övék lesz a végső szó, hogy mindez megvalósuljon-e. A természetvédők kérésére meghosszabbított hatásvizsgálatok várhatóan novemberben zárulnak le, ezt követően lehet elkezdeni a tájékoztató munkát és a népszavazás előkészítését.

sz.