Megalakult a Hegyvidéki Rendészet

A vonatkozó jogszabályi változások lehetővé teszik, hogy a közterület-felügyelők olyan régóta igényelt többletjogosultságokat kapjanak, amelyek korábban kizárólag a rendészeti szervek tagjait illették meg. Ezek közé sorolható a gépkocsik megállítása, a ruházatátvizsgálás, a bűnelkövetők visszatartása, valamint a hajléktalanokkal kapcsolatos többletfeladatok ellátása. Az utóbbiba beletartozik a fővárosi rendeletben meghatározott és kijelölt közterületeken életvitelszerűen tartózkodó emberekkel szembeni humánus, ugyanakkor erélyes fellépés. Mindezért a képviselő-testület úgy határozott, Hegyvidéki Rendészet néven létrehozza az önkormányzat rendészeti szervét, amely átveszi a Hegyvidéki Közterület-felügyelet feladatait.
Szintén a rendészeti törvénynek köszönhetően újabb megállapodások jöttek létre a rendőrséggel és a polgárőrséggel. Ezek célja a közterületi jelenlét erősítése, a lakosság szubjektív biztonságérzetének további javítása – tájékoztatta lapunkat Dávid Gábor. A Hegyvidéki Rendészet vezetője elmondta, hogy a szervezet tagjai az eddigi közterület-felügyelők, valamint a településőrök, akik mostantól segédfelügyelőként a korábbinál szélesebb jogkörrel segíthetik a rendészet munkáját.
Feladat pedig bőven akad, hiszen a szokásos bűnmegelőzési tevékenység mellett a Hegyvidéki Rendészet látja el a kerületben kiépülő és jelenleg is bővítés alatt álló kamerarendszer felügyeletét. A szervezet munkatársai a Kiss János altábornagy utcában újonnan kialakított irodarészben a Városmajorban kihelyezett tizenhárom kamera segítségével éjjel-nappal nyomon követik a park életét.
A még hatékonyabb munkavégzés érdekében két fővel nő a közterület-felügyelők száma, így tovább erősödik a közterületi jelenlét. Dávid Gábor hangsúlyozta: a rendőrségi statisztikák, a bűnügyi térkép, valamint a lakossági kérések, javaslatok alapján alakítják ki és szükség esetén módosítják a járőrútvonalakat.
Váczi János alpolgármester elmondta, hogy a rendészet hamarosan új járőrautóval gazdagodik, amelyben a térfigyelő rendszer mobil egysége is helyet kap. Az okos éjjellátó szerkezet menet közben pásztázza a környéket, s rögzíti a kocsi elejében és hátuljában elhelyezett kamerák képét.
Az alpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy április 15-én életbe lépett a közösségi együttélés szabályait lefektető helyi rendelet, amely a többi között magában foglalja a zöldfelületek védelmében a parkolási rend szigorítását is. Ennek értelmében nem lehet zöldfelületekre gépkocsival behajtani és ott várakozni, azaz ismét büntethető a zöldsávokra történő parkolás.
Bekerültek a rendeletbe az üzemképtelen gépjárművek tárolásával kapcsolatos szabályok, a jogellenes közterület-használat, az ingatlanok előtti közterület tisztántartási kötelezettsége és az avarégetési tilalom meghatározása – emelte ki Váczi János. Mostantól ezeket a szabályszegéseket is bírsággal sújthatja a közterület-felügyelő, illetve a polgármesteri hivatal szakirodája.

mm.