Elegedettek_a_szulok_az_ovodai_ellatassal

Elégedettek a szülők az óvodai ellátással

A gyerekek jól érzik magukat az önkormányzat óvodáiban, kiváló az ellátás minősége – ezt igazolja az érintett szülők közel kétharmadának megkérdezésével lezajló felmérés. A széles körű vizsgálatot egy uniós támogatású szervezetfejlesztési projekt keretében végezték el.

A Hegyvidéki Önkormányzat közel 40 millió forint pályázati támogatást nyert az Államreform Operatív Program keretében a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények szervezetfejlesztésére. Ennek részeként a Rávezető Projekt Kft. átfogó felmérést készített arról, ki mennyire elégedett a kerület által biztosított közszolgáltatásokkal, ezen belül a bölcsődei, óvodai ellátással, a közétkeztetéssel, valamint a hivatali ügyintézéssel.
Az óvodai kutatás első fele lezárult. Az önkormányzati fenntartású intézményekbe járó mintegy 1500 gyermek szüleinek közel kétharmada, összesen 927 édesanya és édesapa válaszolt a feltett kérdésekre. Bár a kérdőívezést az ősszel megismétlik (fél év múlva lemérik az egyes területeken megvalósítandó változtatások hatásait), már az eddigi eredményekből is leszűrhető, mi a véleménye a szülőknek a kerületi óvodákról.
„Rendkívül biztató, hogy az egytől hatig terjedő skálán átlagban egyetlen intézmény egyetlen szempont szerint sem kapott ötösnél rosszabb értékelést” – összegezte az eredményeket Berky Tamás, a Rávezető Projekt Kft. munkatársa. A szervezetfejlesztési projekt vezetője elmondta, hogy a felmérés során vizsgálták az ügyintézéssel, tájékoztatással, problémakezeléssel, a gyermek fejlődésével, az aktív nevelési időn belüli tevékenységekkel, valamint az azon kívüli többletszolgáltatásokkal kapcsolatos szülői elégedettséget. Górcső alá vették továbbá, hogyan tudják kielégíteni az óvodák a speciális szükségleteket, megfelelő-e az étkeztetés, vagy épp a játszóeszközök minősége.
Az előbbi szempontok kapcsán adott pozitív válaszokon túl legalább ugyanennyire fontosak azok az értékelések, amelyek megerősítették, hogy a gyerekeket mindenütt szerető, törődő környezet veszi körül. A felmérés szerint az óvodák szolgáltatásaival nemcsak részleteiben, hanem összességében is elégedettek a szülők, az erre vonatkozó kérdésre 5,4-től 5,9-ig terjedő átlagpontszámokat kaptak az intézmények. A kérdőíveken a vélemények kifejtésére is lehetőséget biztosítottak, így a pontszámokból levonható következtetetések mellett a konkrét szülői észrevételeket is tartalmazza majd az elemzés, amelynek alapvető célja, hogy támpontot adjon az önkormányzat számára az általa biztosított ellátások további fejlesztéséhez.
„A hegyvidéki óvodák szolgáltatásairól eddig még nem készült ilyen széles körű vizsgálat” – jelentette ki Gilicze Zoltán, a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájának vezetője. Mint elmondta, az óvodák a saját maguk által összeállított és értékelt kérdőívekkel már korábban is készítettek felméréseket, ez a mostani kutatás azonban egységes szempontrendszer alapján, objektív módon mutatja be a szülői elégedettséget. Az irodavezető kiemelte: az egyes óvodákkal kapcsolatos vizsgálati eredmények részleteit az éves fenntartói értékelések keretében teszik közzé az intézmények honlapjain.

sz.